Кафедра менеджменту та адміністрування

Обговорення освітніх програм зі студентами 5-го курсу

7.09.2023 р. пройшла зустрічі гаранта освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» Ольги МОСІЙ зі студентами 5-го курсу спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». В рамках зустрічі відбулося представлення та обговорення освітньої програми студентській аудиторії, роз’яснення окремих розділів освітньої програми, надання вичерпних відповідей на запитання студентів. Гарант також поінформувала студентів про визнання результатів навчання у неформальній освіті, можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, участь у програмах академічної мобільності.