Кафедра менеджменту та адміністрування

Освітньо-професійні програми

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073 МЕНЕДЖМЕНТ

ГАРАНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Сороківська

Сороківська Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування – https://kaf-ma.tntu.edu.ua/sorokivska-olena-anatoliyivna

 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент”, 2021
https://drive.google.com/file/d/1Qatm_zPSGV-I0jCxv0j19ni7S7k0DwzQ/view?usp=sharing

Educational program «Management» of the second (master’s) level of higher education on specialty 073 «Management», 2021
https://drive.google.com/file/d/1-11bvid2U4ZQi7t-AqT3IC7CfOhPu8g1/view?usp=sharing

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент, 2022
https://drive.google.com/file/d/1iBTbOmlZajRfoTmCxsc2y3UoLxq2TIMT/view?usp=sharing

Educational program «Management» of the second (master’s) level of higher education on specialty 073 «Management», 2021
https://drive.google.com/file/d/1OKjTGWhREC3va9rL9yFuntNwTvfOxjA5/view?usp=sharing

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

ГАРАНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Рудакевич

Рудакевич Марія Іванівна, доктор наук з державного управління, професор – https://kaf-ma.tntu.edu.ua/rudakevych-mariya-ivanivna

 

Освітньо-професійна програма “Публічне управління та адміністрування” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”, 2021 https://drive.google.com/file/d/1gJY8CofRlWixL0lfvx_DESlw-ZXnFTlx/view?usp=sharing

ГАРАНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Мосій

Мосій
Ольга Бориславівна, кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача
кафедри менеджменту та адміністрування – https://kaf-ma.tntu.edu.ua/mosij-olga-boryslavivna

Освітньо-професійна програма “Публічне управління та адміністрування” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”, 2022
https://drive.google.com/file/d/1EEaI5UorrQ9LZFhNFNo1uBwQXQZLfw5p/view?usp=sharing

Освітньо-професійна програма “Публічне управління та адміністрування” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”, 2023
https://drive.google.com/file/d/1JBnd22kjXdTkHa10sj6FuVmpAzATrTUt/view?usp=sharing