Кафедра менеджменту та адміністрування

Результати проведених опитувань

Весняний семестр 2021-2022 навчального року

ЗВІТ за результатами проведеного опитування здобувачів третього рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» щодо рівня їх задоволеності якістю даної освітньо-наукової програми та освітнього процесу в ТНТУ

https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=746

Період проведення:  7 – 13 лютого 2022 року.

 

ЗВІТ за результатами проведеного опитування науково-педагогічних працівників ТНТУ ім. Івана Пулюя, що безпосередньо відповідають за зміст освітньо-наукової програми «Менеджмент» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також викладають на цій програмі

https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=747

Період проведення:  7 – 13 лютого 2022 року.

ЗВІТ за результатами проведеного опитування випускників аспірантури, що навчалися за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» галузі знань 07«Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» щодо рівня їх задоволеності якістю даної освітньо-наукової програми та освітнього процесу в ТНТУ

https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=748

Період проведення:  7 – 13 лютого 2022 року.

Осінній семестр 2022-2023 навчального року

ЗВІТ за результатами проведеного опитування науково-педагогічних працівників ТНТУ ім. Івана Пулюя, що безпосередньо відповідають за наукову та освітню складові освітньо-наукової програми «Менеджмент» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також викладають на цій програмі

https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=751

Період проведення:  27 листопада – 4 грудня 2022 року.

 

ЗВІТ за результатами проведеного опитування здобувачів третього рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» щодо рівня їх задоволеності якістю даної освітньо-наукової програми та освітнього процесу в ТНТУ

https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=752

Період проведення:  27 листопада – 4 грудня 2022 року.