Кафедра менеджменту та адміністрування

Гарматюк Оксана Олегівна

Посада: доцент кафедри менеджменту та адміністрування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ:

https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/h/harmatjuk-oksana-olehivna/

Посилання на Google Scholar:  2WD8WBcAAAAJ&view

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=2WD8WBcAAAAJ&view

Посилання на ORCID:  0000-0001-9792-600X

https://orcid.org/0000-0001-9792-600X

ОСВІТА

 1. Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, диплом з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент організацій», 2003
 2. Тернопільський приладобудівний інститут, диплом з відзнакою за спеціальністю «Металорізальні верстати та інструменти», 1994

Присудження наукового ступеня:

Кандидат економічних наук,  спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 2014

Дисертаційне дослідження на тему: «Діагностика та подолання кризових явищ на підприємствах з газопостачання та газифікації».

Присудження наукового звання:

Доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Атестат доцента АД № 005329, 2020

ДОСВІД РОБОТИ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя:

 • Доцент кафедри менеджменту та адміністрування, 2018 – до тепер
 • Керівник відділу у справах молоді та зв’язків з громадськістю, 2018 – до тепер
 • Голова первинної профспілкової організації працівників ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017 – до тепер
 • Заступник декана факультету економіки та менеджменту, 2016-2018
 • Доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері, 2014-2018
 • Заступник декана факультету управління і бізнесу у виробництві, 2012-2016
 • Старший викладач кафедри менеджменту у виробничій сфері, 2003-2014
 • Асистент кафедри менеджменту у виробничій сфері, 2000-2003

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • 2020 рік – стажування в рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).
 • 2020 рік – підвищення кваліфікації на Всеукраїнській науковій конференції «Дистанційне навчання від теорії до практики. Сервіси та навички» за темою «Групова взаємодія під час дистанційного навчання» з 22.11.2020 р. по 23.11.2020 р., отримано відповідний сертифікат.
 • 2018 рік – міжнародне стажування в університеті «Люблінська Політехніка» (м. Люблін, Польща) з 25.04.2018 р. по 25.05.2018 р., отримано відповідний сертифікат.
 • 2017 рік – стажування на ПАТ «Тернопільгаз» з 13.11.2017 р. по 15.12.2017 р., отримано відповідну довідку.

НАУКОВА РОБОТА

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Антикризове управління, управління персоналом.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Автор понад 85 публікації, з них 65 наукових та 20 навчально-методичного характеру, зокрема 2  статті зареєстровані в наукометричній базі даних Scopus). Брала участь у роботі 30 наукових конференцій, зокрема:

 1. Міжнародна наукова конференція: ІІ International Scientific Conference “The modern trends in the development of business social responsibility” (Lisbon, Portugal, June 29, 2018).
 2. Міжнародна наукова конференція: 1st International Scientific and Practical Conference “Imperatives of Civil Society Development in Promoting National Competitiveness” (Batumi, Georgia, Desember 13-14, 2018).

НАУКОВІ ТЕМИ ТА ПРОЄКТИ:

 • викладач-тренер Програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) з реалізації програми післядипломного навчання – Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) – курс «Людські ресурси»;
 • учасник науково-дослідної теми: «Дослідження сучасних управлінських технологій у системі публічного управління» (№ ДР 0117U003209);
 • учасник науково-дослідної теми № ВК-30-11«Інноваційні підходи в управлінні економікою підприємств у сучасних умовах», (Номер державної реєстрації НДР: 0111U002591);

СЕРТИФІКАТИ:

Сертифікат: за участь у тренінгу «STEM-підходи в освіті. Інструменти» на Всеукраїнській науковій онлайн конференції «Формування особистості: виклики часу і нові контексти розвитку», 30-31.10.2020

Сертифікат: рівня В2 володіння іноземною мовою, 2019

Сертифікат: за участь у Міжнародній  науковій конференції – ІІ International Scientific Conference “The modern trends in the development of business social responsibility” (Lisbon, Portugal, June 29, 2018).

Сертифікат: за участь у Міжнародній  науковій конференції1st International Scientific and Practical Conference “Imperatives of Civil Society Development in Promoting National Competitiveness” (Batumi, Georgia, Desember 13-14, 2018).

Сертифікат: за участь у тренінгу «Basic Business Mentoring Skills» for successfully completed «Business Mentoring» course, organized by Ternopil Business School, TNEU (Ternopil, April, 2017).

Сертифікат: за участь у тренінгу Міжнародної Фінансової Корпорації з напряму «Корпоративне управління», 2002

Сертифікати: за участь у тренінгах Консорціуму із вдосконалення бізнес освіти в Україні з напрямів: «Ділове спілкування», 2001

«Управління персоналом», «Започаткування та розвиток малого підприємництва», 2000

УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

МОВИ:

українська, російська – вільно;

польська –  рівень В2.

англійська – середній рівень.  

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

 • Медаль Православної Церкви України « За жертовність і любов до України», 2022
 • Подяка Міського голови, 2021
 • Нагородний знак Міського голови, 2020
 • Пам’ятна медаль Всеукраїнської громадської організації «Спілки ветеранів силових структур України «Звитяга» «За вірність традиціям» І ступеня, 2020
 • Грамота Тернопільської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, 2020
 • Подяка Тернопільської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, 2019
 • Грамота Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2019
 • Подяка Академії Соціального управління, 2017
 • Грамота Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2015
 • Подяка міського голови, 2015

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • «Управління персоналом»
 • «Комунікативний менеджмент»
 • «Основи менеджменту і маркетингу»
 • «Контролінг діяльності публічних організацій»