Кафедра менеджменту та адміністрування

Шведа Наталія Михайлівна

Посада: доцент кафедри менеджменту та адміністрування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ: 

https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/sh/shveda-natalija-myhajlivna/

Посилання на Google Scholar: UXGFuVIAAAAJ&hl

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=RROr1O0AAAAJ

Посилання на ORCID: 0000-0002-0278-3243

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-0278-3243

ОСВІТА

 1. Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, факультет управління та бізнесу у виробництві 1996–2001, диплом магістра з відзнакою за спеціальністю 8.050201«Менеджмент організацій»

Присудження наукового ступеня:

 1. Кандидат економічних наук, спеціальність 00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)», 2015, диплом ДК № 028050.

Дисертаційне дослідження на тему: «Формування системи управління машинобудівними підприємствами на засадах бенчмаркінгу».

Присудження наукового звання:

 1. Доцент по кафедрі менеджменту та адміністрування, 2021 рік, атестат доцента АД №010023.

ДОСВІД РОБОТИ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016–дотепер

| Доцент кафедри менеджменту та адміністрування.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015–2016

| Старший викладач кафедри менеджменту у виробничій сфері.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2005–2015

| Асистент кафедри менеджменту у виробничій сфері.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • тренінг «Academic Teaching Excellence. English As The Medium Of Instruction», проведений Британською Радою в Україні в рамках проєкту «English for Universities», 2016 р.
 • підвищення кваліфікації в ТОД АБ “Укргазбанк”, 1.11. 2017 – 8.12. 2017
 • тренінг «Public Administration Programs on Professional development Level», проведений Малопольською школою публічного управління в рамках проєкту «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), 2018
 • короткотермінова програма підвищення кваліфікації, проведена фахівцями Малопольською школою публічного управління в рамках проєкту «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) (сертифікат NR 1928/MSAP/2018), 2018
 • міжнародне стажування у Люблінській вищій школі (Рики, Республіка Польща) за темою «Управління людськими ресурсами» обсягом 180 годин (сертифікат № 22/2019 від 05.04.2020).
 • міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні з використанням платформ GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM» (Люблін, Республіка Польща) (сертифікат ES№3159/2020 від 21.12.2020);
 • підвищення кваліфікації в ТНТУ імені І. Пулюя, Центр перепідготовки та післядипломної освіти з курсу «Наукові основи та програмно-апаратні засоби запровадження технологій електронного навчання в освітній процес» з 09.05.2022 по 17.06.2022 (свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 05408102/001777-22, реєстраційний номер 6360 від 18.06.2022)

НАУКОВА РОБОТА

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Управління стратегічним розвитком бізнесу в умовах цифрової трансформації, економіка та управління підприємствами, управління проєктами в комерційній та публічній сферах.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Автор 103 публікацій, з них 58 наукових праць та 45 навчально-методичних розробок. Брала участь у роботі 39 наукових конференціях. Серед наукових праць 5 публікацій у наукових збірниках чи колективних монографіях, 12 публікацій у фахових виданнях, які індексовані в наукометричних базах даних з Міжнародним індексом цитування (Index Copernicus, Google Scholar та інші), 2 статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus.

НАУКОВІ ТЕМИ ТА ПРОЄКТИ:

 • учасник науково-дослідної теми: «Дослідження ефективності територіальних і глобальних інституційних перетворень та їх впливу на розвиток регіону» (№ держреєстрації 0102U002301)
 • учасник та технічний секретар науково-дослідної теми: «Інноваційні підходи в управлінні економікою підприємств у сучасних умовах» (№ держреєстрації 0111U002591)
 • учасник науково-дослідної теми: «Дослідження сучасних управлінських технологій у системі публічного управління» (№ держреєстрації 0117U003209)
 • участь у проведенні тренінгів для програми післядипломного навчання «Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади», яка реалізується в рамках проєкту «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)» (2019-2021) в ТНТУ ім. Івана Пулюя

УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

МОВИ:

українська, російська – вільно

англійська – сертифікат С

польська зі словником

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

 • грамота ректорату ТНТУ ім. І. Пулюя «За сумлінну працю, професіоналізм, та вагомий особистий внесок у розвиток університету», 2018
 • грамота Академії соціального управління «За сумлінну працю, професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки», 2019

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • «Стратегічне управління»
 • «Управління проєктами»
 • «Документаційне забезпечення управління»
 • «Бізнес-аналітика»