Кафедра менеджменту та адміністрування

Луциків Іванна Василівна

Посада: доцент кафедри менеджменту та адміністрування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ: 

https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/l/lucykiv-ivanna-vasylivna/

Посилання на GoogleScholar:UXGFuVIAAAAJ&hl

https://scholar.google.com.ua/citations?user=U5Eqqo4AAAAJ&hl=uk

Посилання на ORCID: 0000-0003-1307-3391

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-1307-3391

ОСВІТА

 1. Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, факультет управління та бізнесу у виробництві, 2005-2009

Присудження наукового ступеня:

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04. «Економіка та управління підприємствами», 2013 р.

Дисертаційне дослідження на тему: «Активізація інноваційної діяльності у контексті стратегічного розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування».

Присудження наукового звання:

 1. Доцент по кафедрі менеджменту та адміністрування, 2022 рік, Атестат доцента АД № 010320

ДОСВІД РОБОТИ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022

|Доцент кафедри менеджменту та адміністрування.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019-2022

| Доцент кафедри менеджменту та адміністрування.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017-2019

| Старший викладач кафедри менеджменту у виробничій сфері.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2012-2017

| Асистент кафедри менеджменту у виробничій сфері.

СТАЖУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • у 2018 році пройшла підвищення кваліфікації на базі Тернопільського національного економічного університету (кафедра економіки підприємств і корпорацій). Строк стажування з “26” березня по “22” червня 2018 р. та з “3” вересня по “7” грудня 2018 р. відповідно до наказу від 23.03.2018 року № 4/7-192.
 • у 2019 році пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування у Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia W Wolsztynie Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Zielonej Górze. Сертифікат № 12/2019 від 22.11.2019 р..
 • у 2022 році пройшла курси підвищення кваліфікації за темою: “Наукові основи та програмно-апаратні засоби запровадження технологій електронного навчання в освітній процес”, ТНТУ імені І.Пулюя, Центр перепідготовки та післядипломної освіти з 09.05.2022 по 17.06.2022 р., Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 05408102/001764-22, реєстраційний номер 6347 від 18.06.2022 р.

НАУКОВА РОБОТА

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Активізація інноваційної діяльності підприємств, стратегічне управління підприємствами, розробка інноваційних стратегій.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Автор 61 публікації, з них 41 наукових та 20 навчально-методичного характеру, в т. ч. 1 наукова праця опублікована у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Scopus. Брала участь у роботі 22 наукових конференцій.

НАУКОВІ ТЕМИ ТА ПРОЄКТИ:

 • учасник науково-дослідної теми «Інноваційні підходи в управлінні економікою підприємств в сучасних умовах» (№ ДР 0111U002591, 2011-2015);
 • відповідальний виконавець науково-дослідної теми: «Дослідження сучасних управлінських технологій у системі публічного управління» (№ ВК 0117U003209, 2017-2021 рр.).

СЕРТИФІКАТИ:

Сертифікат: про проходження міжнародного стажування у Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia W Wolsztynie Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Zielonej Górze. Сертифікат № 12/2019 від 22.11.2019 р. у кількості 108 годин.

Сертифікат: який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою (В2) (сертифікат № 111 від 19.07.2021 р.).

УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

МОВИ:

українська, російська – вільно;

англійська – В2

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Грамоти ТНТУ ім. І. Пулюя.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • «Іміджмейкінг у публічній сфері»
 • англійською мовою:
 • «Бренд-менеджмент»
 • «Екологічний менеджмент»
 • «Міжнародний менеджмент»
 • «Організація праці менеджера»