Кафедра менеджменту та адміністрування

Навчальні плани

073 «Менеджмент»

Навчальний план ОП «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 073 «Менеджмент» (2022-2023) – БМ-11

https://drive.google.com/file/d/1u58TgA9cFJUuNRY2yrEMILdG6WRBpbeV/view?usp=sharing

Навчальний план ОП «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 073 «Менеджмент» (2022-2023) – БМз-11

https://drive.google.com/file/d/1KA4y8YLVC4JHGcXnF575AA8AmowOKVfB/view?usp=sharing

Навчальний план ОП «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 073 «Менеджмент» (2022-2023) – БМс

https://drive.google.com/file/d/1pTM8gQEDEdNzABnrGCLztz80rZ_AeC0B/view?usp=sharing

Навчальний план ОП «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 073 «Менеджмент» (2022-2023) – БМзс

https://drive.google.com/file/d/1a4ImOUY4q48i7adcqx7rOUzFxKR1MUy5/view?usp=sharing

281 «Публічне управління та адміністрування»

Навчальний план ОП «Електронне урядування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (2023-2024) – БА-11

http://surl.li/qljyr

Навчальний план ОП «Електронне урядування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (2023-2024) – БАз-11

http://surl.li/qljzq

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Здобувачі вищої освіти обирають освітні компоненти із запропонованого переліку у середовищі електронного навчання ТНТУ ATutor (Вкладка – Навчальні дисципліни для вибору студентами).

Вхід/реєстрація: https://dl.tntu.edu.ua/login.php.

Доступ до переліку вибіркових дисциплін мають усі здобувачі вищої освіти, зареєстровані у середовищі електронного навчання ТНТУ ATutor).