Кафедра менеджменту та адміністрування

Конференції, семінари

Результати наукової діяльності студентів відображені у тезах наукових конференцій та статтях. 

Тези конференцій магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

2023 рік

 1. Охота-Луць М.С., Туницький О.Ю. Організація діяльності публічних установ в умовах воєнного стану: Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, академіка НАН Миколи Григоровича Чумаченка: «Наука, інновації, бізнес:проблеми, перспективи і сьогочасні тренди розвитку», (Тернопіль, 26.05.2023). Тернопіль: ТНТУ, 2023. С. 94-95. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41529
 2. Статкевич О., Машлій Г.Б. Особливості та перспективні напрями управління міським розвитком / Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ ім. Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г. Чумаченка: «Наука, інновації, бізнес: проблеми, перспективи і сьогочасні тренди розвитку» (26.05.2023). Тернопіль. С. 115. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41753
 3. Сушко Я., Машлій Г.Б. Соціальна відповідальність бізнесу в умовах викликів / Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ ім. Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г. Чумаченка: «Наука, інновації, бізнес: проблеми, перспективи і сьогочасні тренди розвитку»» 05.2023. Тернопіль. С. 78. URL: http://surl.li/lbdhk
 4. Балацький, Т. І., Мосій О.Б. Роль фізіотерапії, бальнеології та реабілітації у лікуванні ветеранів. “Наука, інновації, бізнес: проблеми, перспективи і сьогочасні тренди розвитку». С. 18. URL: http://surl.li/lbdhi
 5. Пихальська І., Петренко Н., Юрик Н. Соціальна відповідальність–основа філософії бізнесу. Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19.05.2023). Тернопіль, ФОП Паляниця ВА, 2023. С. 24-25. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41470
 6. Галущак М.П., Волох Д.С. Роль проектного менеджменту у діяльності публічної організації.   Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, академіка НАН Миколи Григоровича Чумаченка: «Наука, інновації, бізнес: проблеми, перспективи і сьогочасні тренди розвитку», (Тернопіль, 26 травня 2023). С. 31. URL: http://surl.li/lbdhc

2022 рік

 1. Сороківська О., Цар Г. Реформування медичної галузі в контексті цифрових змін: Організаційно-правові аспекти публічного управління: Збірник тез доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, (Полтава, 15 листопада 2022 р.). Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». С. 123-125. URL: http://surl.li/eqtjp
 2. Дросик М.М., Мосій О.Б., Машлій Г.Б. Ресурсне забезпечення організації як одна з умов її ефективного функціонування. Матеріали Х-тої Всеукраїнської науково-практичній конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г. Чумаченка «Соціальна відповідальність як основа інноваційного розвитку бізнесу» (м. Тернопіль, 18.11.2022). С. 39. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39970
 3. Машлій Г.Б., Чепіль Г.В., Бачинський М.М. Роль якості послуг у підвищення ефективності функціонування організації. Матеріали Х-тої Всеукраїнської науково-практичній конференції пам’яті почесного професора ТНТУ ім. Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г. Чумаченка «Соціальна відповідальність як основа інноваційного розвитку бізнесу» (м. Тернопіль, 18.11.2022). URL: C. 70. https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39988
 4. Дросик М.М., Мосій О.Б., Машлій Г.Б. Ресурсне забезпечення організації як одна з умов її ефективного функціонування. Матеріали Х-тої Всеукраїнської науково-практичній конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г. Чумаченка «Соціальна відповідальність як основа інноваційного розвитку бізнесу» (м. Тернопіль, 18.11.2022). С. 39. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39970
 5. Химич І.Г., Кужда Т.І., Химич О.І. Комунікативна культура як складова процесу бізнес-комунікацій. Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління – 2022» (Одеса, 10.11.2022). Одеса, 2022. С.188-190. URL: http://surl.li/lbdnc
 6. Бартош Н.А., Юрик Н.Є. Особливості прийняття управлінських рішень в публічній організації в умовах невизначеності. «Світ наукових досліджень. Випуск 11»: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 22-23.07.2022). ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. С. 69-70. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39185
 7. Литвин К. Ю., Юрик Н.Є. Організаційні зміни в сфері соціальних комунікацій Шістдесят восьмі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки: матеріали Міжнародної наукової інтернетконференції, (м. Львів, Україна–м. Переворськ, Польща, 27-28 вересня 2022 р.) / [редкол.: О. Патряк та ін.]; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. Львів: ФО-П Шпак В.Б. С.121-122. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39186

2021 рік

 1. Маленко А., Сороківська О. Напрями та інструменти оперативного підвищення якості надання е-послуг територіальними органами державної міграційної служби. Інноваційна парадигма розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 15.09.2021). Полтава: ЦФЕНД, 2021. с. 60-62. URL: http://surl.li/kykjq
 2. Маленко А., Сороківська О. Шляхи підвищення культури використання електронних довірчих послуг посадовими особами територіальних громад. Сучасний стан та пріоритети модернізації науки та освіти: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 вересня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 59 с. URL: http://surl.li/kykju
 3. Машлій Г.Б., Вітик Є.М. Завдання та проблеми реформування сфери охорони здоров’я в Україні. Шістдесяті економіко-правові дискусії / Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Львів, 27.10.2021). Львів, 2021. С. 7-9. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36899
 4. Процко Н. О., Кужда Т. І. Шляхи покращення інформаційнокомунікаційної діяльності публічної організації. Матеріали I Міжнародної студентської наукової конференції “Тренди та перспективи розвитку мультидисциплінарних досліджень”. Т.1. С.29-31. URL: http://surl.li/lbdma
 5. Бартош І. Особливості управління організаційними змінами в сфері медицини / Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: Матеріали І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції. м. Київ, 15.03.2021. К.: ІТТА, 2021. С. 201-203. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34616
 6. Рикович М. С. Державна політика у сфері освіти / Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021». XXІI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021. С. 472-473. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35212
 7. Коваль І., Шведа Н. Характеристика маркетингу в публічній сфері. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі» (Тернопіль, 22 листопада 2021 року). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Тернопіль, ТНТУ, 2021. 106 c. С. 10-11. URL: http://surl.li/lbdfl
 8. Шведа Н. М., Триколіч І. А. Медична послуга як основа діяльності мережі надання медичної допомоги. Актуальні проблеми економіки, фінансів, менеджменту і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Житомир, 2.12.2022). Житомир: ЦФЕНД, 2022. Ч. 2. 59 с. 54-55. URL: http://surl.li/lbdew

2020 рік

 1. Сороківська О.А., Пастух Г.В. Дослідження особливостей професійного навчання працівників публічних організацій у зарубіжних країнах. Проблеми формування та реалізації регіональної економіки: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 15 серпня 2020 р.). К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2020. С. 76-80. URL: http://surl.li/kykky
 2. Стецюк І. Вплив комунікаційних процесів на публічну діяльність судових органів в Україні. Становлення публічного адміністрування в Україні: матеріали ХІ Конференції студентів та молодих учених з міжнародною участю (Дніпро, 8 травня 2020 р.). Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2020. С. 367-369. URL: http://surl.li/kyjhr
 3. Чудик М. Особливості формування ефективної фінансової бази діяльності об’єднаних територіальних громад в Україні. Становлення публічного адміністрування в Україні: матеріали ХІ Конференції студентів та молодих учених з міжнародною участю (Дніпро, 8 травня 2020 р.). Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2020. С. 407-409. URL: http://surl.li/kyjhr
 4. Римар Л. Особливості впровадження інформаційних технологій у публічну діяльність судових органів влади в Україні. Становлення публічного адміністрування в Україні: матеріали ХІ Конференції студентів та молодих учених з міжнародною участю (Дніпро, 8 травня 2020 р.). Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2020. С. 322-325. URL: http://surl.li/kyjhr
 5. Стецюк І. Вплив комунікаційних процесів на публічну діяльність судових органів в Україні. Становлення публічного адміністрування в Україні: матеріали ХІ Конференції студентів та молодих учених з міжнародною участю (Дніпро, 8 травня 2020 р.). Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2020. С. 367-369. URL: http://surl.li/kyjhr
 6. Машлій Г.Б., Шпендак Ю.Р. Розвиток системи надання публічних послуг в Україні / П’ятдесят перші економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Львів, 27.10. 2020 р.). Львів, 2020. С. 24-26. URL: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3580/
 7. Чайка М.П., Машлій Г.Б. Вдосконалення системи публічного управління розвитком громади //П’ятдесят перші економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Львів, 27.10.2020). Львів, 2020. С. 26-28. URL: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3580/
 8. Машлій Г. Б., Ткачук К. Я. Підходи до оцінки ефективності функціонування органів місцевого самоврядування / П’ятдесят перші економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Львів, 27.10.2020). Львів, 2020. С. 22-24. URL: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3580/
 9. Машлій Г.Б., Кульчицька О.К. Комунікаційна складова функціонування системи органів публічного управління / Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 26.10.2020). Полтава, ЦФЕНД, 2020. С. 59-60. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35735?locale=sv
 10. Яциник В. І. Сутність планування протиепізоотичних заходів. Матеріали Міжнародної наукової конференції “Міждисциплінарні наукові дослідження: особливості та тенденції”. Чернігів. 2020. С. 122-123.https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/04.12.2020
 11. Крачковський Р. Я. Поняття безпечності харчових продуктів та напрямків її забезпечення. Матеріали Міжнародної наукової конференції “Міждисциплінарні наукові дослідження: особливості та тенденції”. Чернігів. 2020. С. 142-143. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/04.12.2020
 12. Чубак В. Я. Шляхи забезпечення якості надання ветеринарно-профілактичних послуг. Матеріали Міжнародної наукової конференції “Міждисциплінарні наукові дослідження: особливості та тенденції”. Чернігів. 2020. С. 78-79. http://surl.li/lbdlq
 13. Рикович М. C. Роль та значення фінансування в процесі розвитку ОТГ. Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні / Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні», м. Херсон, 10.12.2020. Херсон : ХНТУ, 2020. С. 86-88. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34818
 14. Маслянко Б.М., Юрик Н.Є. Особливості управління соціально-економічним розвитком об’єднаних територіальних громад. Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів розвитку територіальної системи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Харків, 31 жовтня 2020 р.). Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2020. С. 202-205. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34169
 15. Галицький С.В.,  Галущак М.П. Інноваційні управлінські технології  у діяльності органів публічної влади в Україні. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій “до 60-річчя з дня заснування ТНТУ ім. Івана Пулюя та 175-річчя з дня народження Івана Пулюя. С. 239. URL: http://surl.li/lbdlm
 16. Походжай О., Шведа Н. Особливості оцінювання державних службовців в Україні. Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, (Тернопіль, 25-26.11. 2020.). М-во освіти і науки України, ТНТУ ім. І. Пулюя [та ін]. Тернопіль: ТНТУ, 2020. С. 192. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34670
 17. Холод Ю. М., Шведа Н. М. Ветеринарно-санітарний контро́ль і нагляд в Україні. Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, (Тернопіль, 25–26.11.2020). М-во освіти і науки України, ТНТУ ім. І. Пулюя [та ін]. Тернопіль: ТНТУ, 2020. 212 с. С. 194. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34672
 18. Гарматюк О.О., Філик А.В. Функції місцевого самоврядування в умовах трансформації політичної системи. Збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 25-26.11. Тернопіль: ТНТУ, 2020. Том 2. С. 172–173. URL: http://surl.li/lbdlx
 19. Гарматюк О.О., Процко Н.О., Редьква О.З. Контролінг діяльності публічних організацій. Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ ім. Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г. Чумаченка: „Соціальні та економічні вектори інноваційного розвитку бізнес-структур“04.2020. Тернопіль: ТНТУ, 2020. С. 26–27. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31624
 20. О. Гарматюк, А. Гайдучик. Проблеми впровадження та реалізації системи електронного документообігу. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 14–15травня 2020 року «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій», Тернопіль, С. 243-244. URL: http://surl.li/lbdgd
 21. Гарматюк О. О. Брикса В.А. Комунікаційні технології в умовах сучасного розвитку. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції „Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства“. 11.11.2020. Тернопіль: ТНТУ, 2020. С. 57–58. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34057
 22. Філик А. В. Гарматюк О.О., Брикса В. А. Визначення основних засад діяльності органів місцевого самоврядування як важливих складових публічного управління в Україні. Abstracts of III International scientific and practical conference ―Priority directions of science and technology development‖ (November 22-24, 2020), Kyiv, Ukraine. 2020. Р. 1179-1185. URL: http://surl.li/lbdfy

2019 рік

 1. Машлій Г. Б., Кіндзаревич Т. М. Стан та проблеми забезпечення проведення лабораторних санітарних досліджень у Тернопільській області / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Інновації: аспекти управління, виробництва, сфери обслуговування“, 28 березня 2019 року. Тернопіль: ПП Паляниця В.А., 2019. С. 48.  URL: http://surl.li/lbdjq
 2. Машлій Г. Б., Корчак С. М. Проблеми та напрями вдосконалення управління органами місцевого самоврядування розвитком регіонів / Матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції економічного спрямування «Світ економічної науки. Випуск 18» (28.11.2019). URL: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3281/
 3. Павловська Р.Р., Мосій О.Б. Проблеми розвитку сільських громад в Україні. / Сорок другі економіко-правові дискусії (економічне спрямування): матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Львів. 2019. С. 96. URL: http://www.spilnota.net.ua/ru/article/id-3240/
 4. Мосій О. Б., Драй О. В., Козюк М. Г. Проблеми формування управлінських рішень у публічному управлінні України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інновації: аспекти управління, виробництва, сфери обслуговування” (28 березня 2019 року). Т.: ПП Паляниця В.А., 2019. С. 51–52. https://core.ac.uk/download/pdf/211065387.pdf
 5. Мосій О., Драй О., Козюк М. Умови успішної реалізації публічного управління в Україні. Матеріали наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя (16-17 травня 2019). Секція “Управління та адміністрування, економіка”. Тернопіль: ТНТУ, 2019. С. 163–164. URL: http://surl.li/lbdju
 6. Волошинська О., Шведа Н. Основні перспективи розвитку сучасних територіальних громад. Матеріали І міжрегіональної науково-практичної конференції «Проблеми публічного управління та адміністрування на регіональному рівні» (м. Тернопіль, 21 травня 2019 р.). ФОП Паляниця В. А., 2019. 101 с. С. 38-39. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28282
 7. Крепич Ю., Шведа Н. Кадрове забезпечення публічної влади як аспект її модернізації. Матеріали І міжрегіональної науково-практичної конференції «Проблеми публічного управління та адміністрування на регіональному рівні» (м. Тернопіль, 21 травня 2019 р.). ФОП Паляниця В. А., 2019. 101 с. С. 85. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28314
 8. Татарин Н., Шведа Н. Проблеми місцевого самоврядування та способи їх вирішення. Матеріали І міжрегіональної науково-практичної конференції «Проблеми публічного управління та адміністрування на регіональному рівні» (м. Тернопіль, 21 травня 2019 р.). ФОП Паляниця В. А., 2019. 101 с. С. 48-49. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28289
 9. Яцик М.І., Шведа Н.М. Зарубіжний досвід розвитку місцевого самоврядування в умовах децентралізації. Матеріали І міжрегіональної науково-практичної конференції «Проблеми публічного управління та адміністрування на регіональному рівні» (м. Тернопіль, 21 травня 2019 р.). ФОП Паляниця В. А., 2019. 101 с. С. 99-100. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28324
 10. Гарматюк О.О., Гарматюк А.О., Снітинська Ю.В. Визначення ролі стратегічного менеджменту у публічному управлінні. Матеріали VIII-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ академіка НАН України М.Г. Чумаченка: «Інновації: аспекти управління, виробництва, сфери обслуговування», 28.03.2019. Тернопіль, 2019. С. 23-24. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28205
 11. Гарматюк О.О., Гарматюк А.О. Державно-приватне партнерство як механізм інвестиційної привабливості держави. Матеріали І Міжрегіональної науково-практичної конференції “Проблеми публічного управління та адміністрування на регіональному рівні”, 21.05. Тернопіль, С. 53-54. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/28292/2/MNPK_2019_Garmatiuk_O-Public_private_partnershipas_53-54.pdf
 12. Шведа Н., Татарин Н. Стратегія публічної організації: поняття та особливості формування. Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 1 (20). С. 131-140. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19snmtof.pdf

2018 рік

 1. Шалапай В., Сороківська О. Дослідження сутності та типології публічного адміністрування: Матеріали Міжнародної студентської науково – технічної конференції «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання». Том 2. Тернопіль: ТНТУ, 2018. С. 80-81. URL: http://surl.li/kykoi
 2. Верхоляк З., Сороківська О. Актуальні проблеми реформування системи пенсійного забезпечення в Україні: Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій» до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя. Тернопіль: ТНТУ, 2018. С. 334-335. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25465
 3. Лаба І.З., Мосій О.Б. Проблеми регіонального розвитку України та шляхи їх вирішення / Збірник тез доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інновації ХХІ століття», (м. Вінниця, 2018) Ч. 2. Вінниця: 2018. С. 36-39. URL: http://surl.li/lbdjf
 4. Косовська Л. Особливості організації реформування охорони здоров’я на регіональному рівні / Актуальні задачі сучасних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів (м. Тернопіль, 2018). URL: http://surl.li/lbdjm
 5. Гарматюк О.О., Пельчер М.В. Впровадження інновацій у сфері державного управління як напрям підвищення їх соціально-економічного розвитку. Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України Чумаченка М.Г. «Інновації: соціально-економічні та без пекові стратегії розвитку» ТНТУ ім. І. Пулюя, Тернопіль, 23.03. С. 24. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24816

 

Тези конференцій бакалаврів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

2023 р. 

 1. Баюс Л. А., Мосій О. Б. Стратегічне планування під час війни. Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, академіка НАН України Миколи Григоровича Чумаченка: “Наука, інновації, бізнес: проблеми, перспективи і сьогочасні тренди розвитку”. 26.05.2023 р. Т. : ФОП Паляниця В. А., 2023. С. 19 (https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41696)
 2. Рикович М. Цифровізація управлінської діяльності органу місцевого самоврядування. Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів “Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства”. 7-8 грудня 2023 року. Т. : ТНТУ, 2023. С. 127-128 (https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/43253)
 3. Рикович М.С. Неформальна освіта як інноваційний компонент освітнього середовища. “Авіація, промисловість, суспільство” : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 18.05.2023 р. м. Кременчук (https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41787)
 4. Сушко Я. В., Машлій Г. Б. Соціальна відповідальність бізнесу в умовах викликів. Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, академіка НАН України Миколи Григоровича Чумаченка: “Наука, інновації, бізнес: проблеми, перспективи і сьогочасні тренди розвитку”, 26 травня 2023 року. Т. : ФОП Паляниця В. А., 2023. С. 78. (https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41731)
 5. Ландяк В.Б., Юрик Н.Є. Особливості системи стратегічного управління освітніми закладами. Матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Progressive Opportunities and Solutions of Advanced Society, 16-17 листопада 2023 р. м. Дніпро: ФОП Мареніченко. С.95-96. (https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42872)
 6. Кальчук Д. Аксіологічний вимір штучного інтелекту. Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів “Філософські виміри техніки”, 1-2 грудня 2022 року. Т. : ТНТУ, 2022. С. 24-26. (https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39672).

2022 р. 

 1. Баюс Л., Юрик Н. Модернізація освітнього процесу в університеті. Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів “Філософські виміри техніки”, 1-2 грудня 2022 року. Т. : ТНТУ, 2022. С. 124-125. (https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39734).

2021 р. 

 1. Галущак О. Я., Рикович М. С. Аспекти розвитку цифрової економіки в Україні. “Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства”: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (2-3 грудня 2021 р.). URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/37040/2/TSEFIRS_2021_Halushchak_OAspects_of_development_of_6.pdf
 1. Рикович М. С., Юрик Н. Є. Державна політика у сфері освіти. “Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених “Родзинка – 2021”. XXІI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021. С.472-473. (https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35212)

2020 р. 

 1. Рикович М. C., Юрик Н. Є. Роль та значення фінансування в процесі розвитку ОТГ. Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні. Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції “Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні”, м. Херсон, 10 грудня 2020 р. Херсон : ХНТУ, 2020. С. 86-88. (https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34818)

2019 р. 

 1. Вадовська Х.-К. П., Артемович М. І. Основні принципи впровадження електронного урядування в Україні. Матеріали ІІ Міжнародної студентської науково-технічної конференції “Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання”, 25-26 квітня 2019. Т. : ТНТУ, 2019. С. 338-339. (https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28503)
 2. Гайдучик А. Роль самоменеджменту в роботі державних службовців. Матеріали І міжрегіональної науково-практичної конференції “Проблеми публічного управління та адміністрування на регіональному рівні”, 21 травня 2019 року. Т. : ТНТУ, 2019. С. 72. (https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28305)