Кафедра менеджменту та адміністрування

Машлій Галина Богданівна

Посада: доцент кафедри менеджменту та адміністрування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ: 

https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/m/mashlij-halyna-bohdanivna/

Посилання на Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=4AlF2yUAAAAJ&hl=uk

Посилання на ORCID: 0000- 0002-5989-5270

https://orcid.org/0000- 0002-5989-5270

ОСВІТА

  1. Львівський політехнічний інститут, спеціальність «Промислове та цивільне будівництво», 1986-1987
  2. Тернопільський інститут народного господарства, вечірній факультет, 1987– 1991, спеціальність «Економічне та соціальне планування»

Присудження наукового ступеня:

  1. Кандидат економічних наук, спеціальність 02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою», 2001. Диплом кандидата наук № 012084. Дисертаційне дослідження на тему: «Організація та регулювання діяльності товарних бірж».

Присудження наукового звання:

  1. Доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері, 2003, Атестат доцента ДЦ №008201 

ДОСВІД РОБОТИ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018 – до тепер

| доцент кафедри менеджменту та адміністрування

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2002–2018

| доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2000–2002

| старший викладач кафедри менеджменту у виробничій сфері.

Тернопільського Інституту економіки і підприємництва., 1995-2000

| асистент кафедри менеджменту і маркетингу у виробничій сфері

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя,  ім. І. Пулюя., 1994-1995

| Молодший науковий співробітник НДС кафедри економіки та організації виробництва 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

  • у 2017 році пройшла підвищення кваліфікації на базі Тернопільського національного економічного університету (кафедра менеджменту та публічного управління). Термін стажування з 24.04.2017-30.06.2017 та з 4.09.2017-29.12.2017.
  • у 2020 р. пройшла підвищення кваліфікації у рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).

НАУКОВА РОБОТА 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Інвестиційна діяльність в Україні, проблеми публічного управління, фінансовий менеджмент, стан біржової діяльності. 

ПУБЛІКАЦІЇ:

Автор  222 публікацій, з них 184 наукових праць та 38 навчально-методичних розробок. Брала участь у роботі 148 наукових конференцій. 

НАУКОВІ ТЕМИ ТА ПРОЄКТИ:

  • учасник науково-дослідної теми № ВК-30-11«Інноваційні підходи в управлінні економікою підприємств у сучасних умовах», (Номер державної реєстрації НДР: 0111U002591)
  • учасник Програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) з реалізації програми післядипломного навчання – Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
  • учасник науково-дослідної теми: «Дослідження сучасних управлінських технологій у системі публічного управління» (№ ДР 0117U003209) 

СЕРТИФІКАТИ:

–  рівня В2 володіння англійською мовою, 2021

– участь у І міжнародній науково-практичній конференції “Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації”, 2021

– участь у міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Світ економічної науки. Випуск 30”, 2021

– участь у міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Шістдесяті економіко-правові дискусії”, 2021

– участь у роботі Міжнародної наукової інтернет-конференції “Світ наукових досліджень. Випуск 9”, 2022

– “About the international skills development”, вебінар «Інтерактивні технології змішаного навчання для підготовки фахівців спеціальностей: право, психологія та правоохоронна діяльність», ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (24.10–31.10.2022), №10503; 45 годин (1,5 кредита ЄКТС)

– міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського Союзу та Україні», ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян»  (30.01.2023 – 6.02.2023), №11831; 45 годин (1,5 кредита ЄКТС) 

УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

МОВИ:

українська, російська– вільно;

англійська (В2)

польська зі словником 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

  • Грамоти ТНТУ.

 НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

«Фінансовий менеджмент»

«Ринкова інфраструктура»

«Державне та регіональне управління»

«Муніципальний менеджмент»

«Інвестування регіонального розвитку»