Кафедра менеджменту та адміністрування

Наукова робота аспірантів

Перелік публікацій аспірантів, які навчаються на освітньо-науковій програмі «Менеджмент»

 

Ольга ГАГАЛЮК (4 рік навчання)

 1. Ратинський В. В. Гагалюк О. І. Аналіз проблем і перспектив розвитку елементів транспортної складової економіки в умовах добровільного об’єднання територіальних громад. Галицький економічний вісник. Т.: ТНТУ, 2019. Том 58. № 3. С. 23–30.
 2. Андрушків Б., Владимир О., Кирич Н., Погайдак О., Гагалюк О. Гермінативний (сталий) розвиток суспільства, як компонента його культури і навпаки. Соціально-економічні проблеми і держава. Вип. 2 (21). С. 219-234.
 3. Гагалюк О.І. Особливості організації та історичні передумови адміністративно-територіальної реформи в Україні. Науковий журнал. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Вип. № 3. С. 33-41.
 4. Андрушків Б. М., Головкова Л. С., Кирич Н.Б., Погайдак О.Б., Гагалюк О.І. Явні та скриті ознаки посилення кризових явищ в державі: управлінські та кадрові проблеми адміністративно-територіальної реформи. Review of Transport Economics and Management. Вип. 4 (20). С. 5–12.
 5. Андрушків, Б., Гагалюк, О., Кирич, Н., Погайдак, О. Культосвітня компонента в сфері управління як засіб попередження вульгаризму у взаємовідносинах та поширення фейків в ЗМІ або важелі посилення економічної безпеки в державі. Вісник економічної науки України. № 2 (37). С. 214 – 222.
 6. Андрушків Б. М., Шерстюк Р. П., Павликівська О. І., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Кузь Т. І., Гагалюк О. Передумови посилення виконавчої дисципліни та особливості організації державного контролю в бюджетній сфер (управлінські антикорупційні аспекти). Галицький економічний вісник. Т.: ТНТУ, 2020. Том 62. № 1. С. 179–190.
 7. Гагалюк О. Шляхи підвищення культури підприємництва або «корпоративна етика» як засіб виховання бізнесмена. Галицький економічний вісник. Т.: ТНТУ, 2020. Том 63. № 2. С. 176–182.
 8. Андрушків Б., Кирич Н., Погайдак О., Мельник Л., Гагалюк О. Інтернет: позитивні і негативні вектори інформаційно – комунікативного розвитку в умовах глобалізації суспільства. Соціально-економічні проблеми і держава. 2020. Вип. 1 (22). С. 116-129.
 9. Андрушків Б., Кирич Н., Погайдак О., Шерстюк Р., Мельник Л., Кузь Т., Гагалюк О. Особливості розвитку та результати державного управління в Україні за період незалежності (публіцистично-науковий нарис про вирішення управлінських, філософсько-ідеологічних проблем у державі). Галицький економічний вісник. Т.: ТНТУ, 2020. Том 66. № 5. С. 204–215.
 10. Шерстюк Р., Андрушків Б., Гагалюк О. До проблеми суспільної інертності громадян України, недосконалості державного управління, розмитості ідеології, безпринципності у відносинах з державами-сусідами та п’ятою колоною в Україні. Наука і суспільство. 2021. № 1. С. 36–45.
 11. Андрушків Б., Шерстюк Р., Кирич Н., Погайдак О., Кузь Т., Гагалюк О. Пандемія – COVID-19, як явище: джерела і витоки, управлінські методи і засоби боротьби з нею (громадський контент). Соціально-економічні проблеми і держава. Вип. 1 (24). С. 54-64.
 12. Андрушків Б.М., Головкова Л.С., Кирич Н.Б., Погайдак О.Б., Шерстюк Р.П., Мельник Л.М., Кузь Т.І., Гагалюк О.І. Гуманітарно – суспільнісний інструментарій протистояння російській агресії, (публіцистичний погляд на вирішення проблеми російської агресії мовними засобами). Збірник наукових праць Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна «Review of transport economics and management. 2021. Вип. 5 (21). С. 206-211.
 13. Кузь Т.І., Малюта Л.Я., Гагалюк О.І. Функціональні механізми об’єднаних територіальних громад у контексті розгляду парадигми спільнот. Соціально-економічні проблеми і держава. Вип. 2 (25). С. 594-601.
 14. Андрушків Б.М., Гагалюк О.І., Кирич Н.Б., Погайдак О.Б., Череп А.В., Шерстюк Р.П. Шляхи та інструментарій підвищення ефективності використання природних ресурсів в Україні. (управлінські механізми і засоби переробки сірководневої суміші на водень у чорному морі). Вісник економічної науки України. 2021. Вип. № 2 (41). С. 27-32.
 15. Андрушків Б.М., Гагалюк О.І., Кирич Н.Б., Погайдак О.Б., Шерстюк Р.П. Організаційно-економічні механізми залучення інвестицій у переробку сірководневої суміші чорного моря. Збірник наукових праць. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки. 2022. Вип. № 1 (53). С. 89-94.
 16. Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Кіляр О.Р., Гагалюк О.І. Основні напрями удосконалення управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням охорони здоров’я в умовах ОТГ у повоєнний період. Галицький економічний вісник. Т.: 2022. Вип. № 2 (75). С. 72-81.
 17. Andrushkiv Bohdan, Hahaliuk Olha, Kyrych Natalia, Pohaidak Olha. Reasons of vulgarism problems in management and business-ethics and ways of their solution. Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2 : Monograph. Nysa : Publishing House of University of Applied Sciences in Nysa, 2019. P. 338–345.
 18. Череп А.В., Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Погайдак О.Б., Струтинська І., Шерстюк Р.П., Мельник Л.М., Кузь Т.І., Гагалюк О.І. Роль духовності, культури та моральності в формуванні особистості посттоталітарного суспільства або погляд на вихованість інтелігента з філософських позицій. Інтеграція освіти, науки і бізнесу : колективна монографія. Том 9 / за ред. А. В. Череп. Запоріжжя: видавництво ФОП Мокшанов В.В., 2021. С. 8-20.
 19. Андрушків Б.М., Гагалюк О.І. та ін. р.1.6. Науково-публіцистичні методи розкриття особливостей розвитку адаптаційно-трансформаційних процесів у карантинних та постпандемічних умовах. Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період. Монографія [Монографія]/ під заг. ред. д.е.н., проф. Храпкіної В.В. -.: Інтерсервіс. 2022. С.58-64.

 

Роман Шевчук (2 рік навчання)

 1. Мариненко Наталія, Шевчук Роман. Креативна економіка: ідентифікація поняття та тенденції розвитку. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»: зб. тез доповідей, 05 листопада 2021 р. / за заг. ред. О.В. Панухник. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2021. С. 105–107.
 2. Мариненко Наталія, Шевчук Роман. Креативна економіка та місце україни у глобальному інноваційному просторі. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»: зб. тез доповідей, 01-02 червня 2022 р.
 3. Мариненко Наталія, Шевчук Роман. Креативні індустрії в умовах війни. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»: зб. тез доповідей, 05 листопада 2022 р. / за заг. ред. О.В. Панухник. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2022. С. 77–79.

 

Леся ГАЛИНЯК (2 рік навчання)

 1. 1. Галиняк Л., Павликівська О. Розвиток кадрового потенціалу як елемент стратегії підприємства. Соціально-економічні проблеми і держава. 2021. Вип. 2 (25). С. 210-220. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21poiesp.pdf
 2. Галиняк Л., Павликівська О. Стратегічне забезпечення кадрового потенціалу підприємств. Галицький економічний вісник. 2022. №1 (74). https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.01
 3. Павликівська О., Камишникова Е., Галиняк Л. Особливості формування та функціонування логістичних потоків в меблевій промисловості. Вісник Хмельницького національного університету (прийнято до друку).
 4. Павликівська О., Камишникова Е., Галиняк Л. Меблеве середовище в умовах сьогодення: виклики та можливості. Міжнародний науковий економічний журнал «Бізнес Інформ» (прийнято до друку).
 5. Галиняк Л., Павликівська О. Забезпечення кадрового потенціалу підприємств меблевої промисловості України: освітня парадигма. The 6 th International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” (February 2-4, 2022). Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2022. 1072 p.
 6. Галиняк Л., Павликівська О. Діяльність меблевої промисловості в умовах коронавірусної пандемії та російської війни проти України. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах». 2022. С. 100-106.
 7. Галиняк Л., Шепетюк Л. Як «перезапустити» українську меблеву галузь в умовах війни. Вісник XVIII наукової конференції Відокремленого структурного підрозділу «Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя». 2022. с.12-14
 8. Галиняк Л., Дмитрів Д. Економічне обґрунтування заходів підвищення ефективності логістики на прикладі меблевої фабрики «Елегант». Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації». 2022. с.134-138.
 9. Галиняк Л., Співак С. HR під час війни: виклики та уроки. Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі. 2022. с. 36-39.

 

Юлія Северіна (2 рік навчання)

 1. Северіна Ю., Ратинський В., Галицька І. Використання інформаційних технологій та SMM у сфері туризму. Соціально-економічні проблеми і держава. 2021. Вип. 2 (25). С. 695-701.
 2. Северіна Ю., Малюта Л. Зв’язок індустрії туризму та економіки в карантинних умовах / Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» (Тернопіль, 24-25 листопада 2021 року). Тернопіль: ФОП Паляниця В.А. Том Ⅱ. С. 118–119.
 3. Северіна Ю. Вплив та наслідки пандемії covid-19 на розвиток індустрії туризму / Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» (Тернопіль, 05 листопада 2021року). Тернопіль: ФОП Паляниця В.А. С. 47-48.
 4. Северіна Ю. Соціальна відповідальність в туристичному бізнесі / Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, академіка НАН України Миколи Григоровича Чумаченка: «Соціальна відповідальність як основа інноваційного розвитку бізнесу Тернопіль, 18 листопада 2022 року). Тернопіль: ФОП Паляниця В.А. С. 82.
 5. Северіна Ю. Сучасний стан транспортної логістики туристичної галузі України. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства» ( Тернопіль, 6-7 грудня 2022 року). Тернопіль: В-во ТНТУ ім. І. Пулюя. С.117-118.
 6. Северіна Ю. Інформаційні системи в туризмі. Матеріали X науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології» (Тернопіль, 7–8 грудня 2022 року). Тернопіль: В-во ТНТУ ім. І. Пулюя. С.45.

 

Тарас Ерстенюк (1 рік навчання)

 1. Ерстенюк Тарас. Особливості інтеграції держави, бізнесу, науки та освіти. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»: зб. тез доповідей, 05 листопада 2022 р. / за заг. ред. О.В. Панухник. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2022. С. 39–40.
 2. Наталія Мариненко, Тарас Ерстенюк. Соціально-економічні наслідки війни в Україні. Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Тернопіль, 23–24 листопада 2022 р.). Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2022. С. 160–161.

  

Тарас Кутко (1 рік навчання)

 1. Кутко Тарас, Білецька Олена. Ланцюги постачання під час війни. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»: зб. тез доповідей, 05 листопада 2022 р. / за заг. ред. О.В. Панухник. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2022. С. 77–79.

 

Руслан Горин (1 рік навчання)

 1. Горин Р. Підвищення ролі логістичних послуг в Україні. Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, академіка НАН України Миколи Григоровича Чумаченка “Соціальна відповідальність як основа інноваційного розвитку бізнесу”, 18 листопада 2022, Тернопіль, С. 44.
 2. Горин Р. Логістична стратегія у системі забезпечення економічної безпеки підприємства. Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації”, 23-24 листопада 2022 року, Тернопіль – 2022, С. 33-35.
 3. Горин Р. Формування логістичних стратегій промислових підприємств. Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів “Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства”, 6-7 грудня 2022 року, Тернопіль, Україна 2022, С. 112-113.

 

Володимир Костецький (1 рік навчання)

 1. Костецький В.З., Дудкін П.Д. Управління брокерським обслуговуванням в логістичному бізнесі. Соціальна відповідальність як основа інноваційного розвитку бізнесу: матеріали Десятої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України М.Г. Чумаченка., [Тернопіль, 18 листопада 2022 р.]. Тернопіль: ТНТУ. 2022. С. 52-53.

 

Денис Кропива (1 рік навчання)

 1. Кропива Денис. Експортна діяльність України в контексті євроінтеграції / Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»: зб. тез доповідей, 05 листопада 2022 р. / за заг. ред. О.В. Панухник. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2022. 189 с. С. 40-42.

 

Вадим Гапон (1 рік навчання)

 1. Гапон Вадим. Сучасний стан функціонування аграрного сектору України / Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»: зб. тез доповідей, 05 листопада 2022 р. / за заг. ред. О.В. Панухник. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2022. 189 с. С. 53-56.