Кафедра менеджменту та адміністрування

Спеціальність 073 «Менеджмент»