Кафедра менеджменту та адміністрування

Линдюк Олена Анатоліївна

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління

Вчене звання: професор

Посилання на Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=6K-nYaoAAAAJ&hl=ru

Посилання на ORCID: 

https://orcid.org/0000-0003-4503-5912

Посилання на SCOPUS:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225010656

ОСВІТА

Диплом спеціаліста ТВ-1 150428, «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами», товарознавець вищої кваліфікації, 1988.

Диплом спеціаліста ДСК 036334, «Облік і аудит»,  економіст з обліку і аудиту Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2003.

Диплом магістра КВ №33234841, «Державне управління», магістр державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, 2008.

Присудження наукового ступеня:

Диплом кандидата наук ДК №010245, 25.00.02 – Механізми державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, 2012.

Диплом доктора наук ДД №007396, 25.00.03 – Державна служба, Національна академія державного управління при Президентові України, 2017.

Присудження наукового звання:

Атестат доцента АД №010488, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, 2022.    

ДОСВІД РОБОТИ

Керівні посади у Пенсійному фонді України у Вінницькій області (2001-2017)

Директор Фонду соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики України (2017-2019)

Робота у складі Ради у справах осіб з інвалідністю при Кабінеті Міністрів України (2017-2019)

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, проректор з науково-педагогічної роботи (2019-2023)

Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, професор кафедри державного управління у сфері цивільного захисту (2023 – дотепер)

Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, професор кафедри менеджменту та адміністрування (2023 – дотепер). 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

– International Economic Institute s.r.o. Czech Republic internship “Scientific perspectives and innovations in education: experience of the Czech Republic remotely” (21.07–01.09.2021), № CZ 37/09-2021, 180 hours (6 ECTS);

– Маріупольський міський центр зайнятості Донецька обл.: Стажування у вигляді дистанційних онлайн-консультацій (29.12.2020–14.01.2021), довідка від 14.01.2021 № 357;

– ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Васия Стефаника» м. Івано-Франківськ: “Підвищення рівня кваліфікації та компетентностей задля використання в процесі викладання навчальних дисциплін” (12.04–24.05.2021), довідка від 24.06.2021. № 01-23/262;

– Платформа соціальної освіти; сертифікат; онлайн-курс “Організація соціальних послуг в територіальній громаді”; 14.03.2023, № HFadL5y61a;

– Платформа Campster: Time management, (тривалість: 1 місяць, закінчено 29.03.2023 р.), сертифікат №: 461377, 29.03.2023;

– Платформа Campster: Вступ до програмування (тривалість: 2 місяці, закінчено 07.04.2023), сертифікат №: 461475, 07.04. 2023;

– Національне агентство України з питань державної служби спільно з Вищою школою публічного управління за підтримки проєктів міжнародної технічної допомоги: Літня школа тренерської майстерності (15-18 серпня 2023, смт. Козин, Київська обл., Україна), сертифікат тренера за програмою «Використання тренінгових технологій під час організації навчання з питань стратегічного планування за методологією управління, орієнтованого на результат» СК-ТДТ 31115684/000197-23 від 18 серпня 2023 р., 30 годин (1 кредит ЄКТС). 

НАУКОВА РОБОТА

Член спеціалізованої вченої ради з державного управління:

– Д 26.891.02 Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України (2019–2021);

Член спеціалізованої вченої ради з економіки:

– Д 26.891.01 Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України (2021)

Член редакційних колегій Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України:

 – електронного наукового фахового видання України категорії “Б” “Державно-управлінські студії”;

– науково-практичного журналу України категорії “Б” “Економіка та держава. Серія: Державне управління”. 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Публічна служба, публічне управління, соціально-гуманітарна політика, соціальна безпека. 

Участь у міжнародних проєктах та програмах

Робота в Координаційній раді Трастового Фонду НАТО з фізичної реабілітації (протезування) військовослужбовців (2017-2019). 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

«Публічна служба»

«Публічне управління»

«Організація діяльності публічного управлінця»

«Соціально-гуманітарна політика»