Кафедра менеджменту та адміністрування

Неформальна освіта

Викладачі кафедри менеджменту та адміністрування заохочують студентів здобувати нові актуальні знання не лише на парах, а й у формі неформальної та інформальної освіти. Студенти активно проходять пізнавальні курси, тренінги, семінари, беруть участь у цікавих форумах та воркшопах.

__________________________________________________________

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регламентується «Положенням про визнання у ТНТУ результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті» (наказ № 4/7-156 від 26.02.2021 https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=569). Визнання результатів навчання у неформальній освіті дозволяється для дисциплін навчального плану, які вивчаються з другого семестру. Зарахована може бути як навчальна дисципліна повністю, так і її складові (змістовні модулі, окремі теми тощо). Визнання результатів проводиться у семестрі, який передує семестру, в якому згідно з навчальним планом ОП передбачено вивчення дисципліни, яка може бути частково чи повністю зарахована. Визнаними можуть бути результати навчання, здобуті в неформальній освіті в обсязі, що не перевищує 10% від загального обсягу освітньої програми здобувача, але, як правило, не більше 8 кредитів у межах навчального року. Зарахування результатів неформальної освіти здійснюється за заявою здобувача та передбачає підтвердження того, що здобувач досяг певних результатів навчання, передбачених ОП, за якою він навчається.