Кафедра менеджменту та адміністрування

Перелік дисциплін, рекомендованих роботодавцями та випусковою кафедрою (281)

для вибору здобувачами ВО спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” денної та заочної форм навчання, а також за скороченим терміном навчання:

 1. Іноземна мова професійно-ділового спрямування
 2. Документаційне забезпечення управління
 3. Економічний аналіз
 4. Етика управління та конфліктологія
 5. Євроінтеграційні процеси та збереження національної ідентичності
 6. Зв’язки з громадськістю
 7. Інвестування регіонального розвитку
 8. Комунікативний менеджмент
 9. Контролінг діяльності публічної організації
 10. Маркетинг в публічному управлінні
 11. Методи прийняття управлінських рішень
 12. Самоменеджмент
 13. Соціальна відповідальність
 14. Техніка адміністративної діяльності
 15. Фінанси