Кафедра менеджменту та адміністрування

Аспіранти кафедри менеджменту та адміністрування

Кужда Тетяна Іванівна

Рік вступу в аспірантуру: 2005.

Кужда Т.І

Тема роботи: «Соціально-економічне оцінювання та планування інноваційного розвитку машинобудівних підприємств»

Спеціальність: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами».

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович.

Ким працює зараз: доцент кафедри менеджменту та адміністрування Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, кандидат економічних наук.

Струтинська Ірина Володимирівна

Рік вступу в аспірантуру: 2008.

Струтинська І.В

Тема роботи: «Становлення та розвиток логістичних центрів як чинник економічної стабілізації підприємств автомобілебудівної галузі».

Спеціальність: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами».

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Гуцал Ігор Степанович.

Ким працює зараз: професор кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, доктор економічних наук.

Марченко Наталія Ярославівна

Рік вступу в аспірантуру: 2008.

Марченко Н.Я

Тема роботи: «Управління стратегічним потенціалом машинобудівних підприємств».

Спеціальність: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами».

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Кирич Наталія Богданівна.

Жук Неоніла Ігорівна

Рік вступу в аспірантуру: 2009.

Жук Н.І

Тема роботи: «Кадрова політика в контексті менеджменту інновацій»

Спеціальність: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Кирич Наталія Богданівна.

Ким працює зараз: фахівець І категорії Навчального відділу Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.

Луциків Іванна Василівна

Рік вступу в аспірантуру: 2009.

Луциків І.В.

Тема роботи: «Активізація інноваційної діяльності у контексті стратегічного розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування»

Спеціальність: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»

Науковий керівник: д.е.н., професор Кирич Наталія Богданівна.

Ким працює зараз: доцент кафедри менеджменту та адміністрування Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, кандидат економічних наук.

Котовська Ірина Василівна

Рік вступу в аспірантуру: 2009.

Котовська І.В.

Тема роботи: «Стратегічне планування в контексті управління діяльністю машинобудівних підприємств».

Спеціальність: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами».

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Галущак Ольга Ярополківна.

Ким працює зараз: доцент кафедри менеджменту та адміністрування Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, кандидат економічних наук.

Редьква Оксана Зіновіївна

Рік вступу в аспірантуру: 2009.

Редьква О.З

Тема роботи: «Інноваційні підходи до формування системи управління персоналом машинобудівних підприємств».

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Галущак Ольга Ярополківна.

Ким працює зараз: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Відокремленого структурного підрозділу «Тернопільський фаховий коледж» Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, доцент кафедри менеджменту та адміністрування Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя (за сумісництвом), кандидат економічних наук.

Жаровська Надія Юріїівна

Рік вступу в аспірантуру: 2009.

Жаровська Н.Ю

Тема роботи: «Організаційно-економічний механізм формування інноваційних витрат машинобудівних підприємств»

Спеціальність: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами».

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Галущак Ольга Ярополківна.

Потюк Василь Михайлович

Рік вступу в аспірантуру: 2015.

Потюк В.М

Тема роботи: «Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності світлотехнічних підприємств»

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Сороківська Олена Анатоліївна

Ким працює зараз: співвласник та комерційний директор ТОВ «ОСП Корпорація Ватра».

Лібусь Тетяна Іванівна

Рік вступу в аспірантуру: 2016.

Лібусь Т.І

Тема роботи: «Еколого-економічні чинники впливу на ефективність функціонування машинобудівних підприємств»

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Кирич Наталя Богданівна

Чура Олена Михайлівна

Рік вступу в аспірантуру: 2017.

Чура О

Тема роботи: «Вплив розвитку штучного інтелекту на HR management»

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Гарматюк Оксана Олегівна.

Ким працює зараз: заступник начальника з виробництва Міжнародної компанії «Scaffolding for Oil & Gas», студенка магістерської програми у бізнес школі EUDE за напрямом «Business intelligence and big data».