Кафедра менеджменту та адміністрування

Твердохліб Олександр Степанович

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління

Вчене звання: професор

Посилання на Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Sojyo5UAAAAJ

Посилання на ORCID: 

https://orcid.org/0000-0002-1502-2937

Посилання на SCOPUS:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224507452

ОСВІТА

Диплом ВА 33013504, «Державна служба», магістр державної служби, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2007.

Присудження наукового ступеня:

Диплом кандидата наук з державного управління, ДК №011366, «Теорія та історія державного управління», Національна академія державного управління при Президентові України, 2012.

Диплом доктора наук з державного управління, ДД №009833, «Теорія та історія державного управління», Приватне акціонерне товариство “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна академія управління персоналом”, 2020.

Присудження наукового звання:

Атестат доцента кафедри державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами, АД №003528, 2019.

Атестат професора зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, АП №005161, 2023.

Теми дисертацій:

Формування та розвиток інформаційних державно-управлінських ресурсів України (2012)

Теоретико-методологічні засади формування та реалізації інформаційної політики України (2020)

ДОСВІД РОБОТИ

Івано-Франківський державний центр науково-технічної та економічної інформації МОН України, інженер відділу науково-технічної та економічної інформації (06.2006-09.2007);

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, спеціаліст І категорії відділу ведення Державного реєстру виборців (10.2007-11.2007);

Головний спеціаліст відділу координації діяльності спеціалізованих вчених рад та атестування наукових кадрів управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (04.2010 – 11.2015).

Національна академія державного управління при Президентові України, доцент кафедри інформаційної політики та електронного урядування (12.2015-08.2017);

Національна академія державного управління при Президентові України, доцент кафедри інформаційної політики та цифрових технологій (09.2017-07.2018);

Київський національний торговельно-економічний університет, доцент кафедри публічного управління та адміністрування (09.2018- 06.2019).

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій:

– фахівець відділу методичного керівництва та організації навчання Науково-методичного центру мережі освітніх установ цивільного захисту (07.2018-10.2018);

– професор кафедри державної служби, управління та навчання за міжнародними проєктами (10.2018- 04.2020);

– професор кафедри державного управління у сфері цивільного захисту (04.2020-10.2022);

– професор кафедри мовної підготовки (10.2022-12.2022);

– професор кафедри державного управління у сфері цивільного захисту (12.2022-по даний час)

Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, професор кафедри менеджменту та адміністрування (2023-по даний час). 

ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ

Підготував трьох докторів наук, одного кандидата наук та одного доктора філософії. Здійснює наукове керівництво аспірантами. 

Член спеціалізованих вчених рад з державного управління:

– К 52.051.11 Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського (2019–2021);

– ДФ 26.142.004 ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна академія управління персоналом” (2020);

– СРД 26.852.33 Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (2020–2021);

– ДФ 26.004.020 Національного університету біоресурсів і природокористування України (2021);

– ДФ 26.810.025 Національної академії державного управління при Президентові України (2021);

– ДФ 14.052.014 Державного університету “Житомирська політехніка” (2021);

– ДФ 26.142.012 ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна академія управління персоналом” (2021);

– ДФ 11.107.005 Донецького державного університету управління (2021);

– ДФ 26.142.013 ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна академія управління персоналом” (2022);

– Д 26.142.04 ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна академія управління персоналом” (з 2022)

– ID 408 ІДУ НД ЦЗ (2022)

– ID 1241 ІДУ НД ЦЗ (2023)

– ID 1452 ІДУ НД ЦЗ (2023) 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ТОВ “Академія цифрового розвитку”; сертифікат; курс “Цифрові інструменти Google для освіти”. ПОГЛИБЛЕНИЙ РІВЕНЬ (15–21.08.2022); 22.08.2022; № GDTfE-01-П-03302; 15 годин (0,5 кредитів ЄКТС).

Дія. Цифрова освіта. Міністерство цифрової трансформації України; сертифікат; Цифрограм 2.0; 14.08.2022; № D0000792740.

ТОВ “Академія цифрового розвитку”; сертифікат; курс “Цифрові інструменти Google для освіти”. СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ (08–14.08.2022); 15.08.2022; № GDTfE-01-С-08184; 15 годин (0,5 кредитів ЄКТС).

ТОВ “Академія цифрового розвитку”; сертифікат; курс “Цифрові інструменти Google для освіти”. БАЗОВИЙ РІВЕНЬ (25.07–07.08.2022); 08.08.2022; № GDTfE-01-04933; 30 годин (1 кредит ЄКТС).

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus; сертифікат; онлайн-курс “Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів”; 06.07.2022, 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus; сертифікат; онлайн-курс “Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах”; 06.07.2022.

NATO DEEP eAcademy; certificate of completion; e-course “Micro-learning design with H5P”; 27.06.2021; 30 hours (1 ECTS).

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти; сертифікат про підвищення кваліфікації експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; тренінг для керівників експертних груп; 18.06.2021; № 0410/2021(182); 30 годин (1 кредит ЄКТС).

NATO DEEP eAcademy; certificate of completion; e-course “Multimedia tools foe e-teacher and e-instructor. How to develop engaging podcasts and videocasts?”; 12.05.2021; 30 hours (1 ECTS).

ТОВ “Академія цифрового розвитку”; сертифікат; вебінар “Цифрові інструменти Google для державних службовців”; 25.03.2021; № ALLBC-1580.

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, навчально-науковий центр стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони; сертифікат; курс зі стратегічних комунікацій (02-03 березня 2021 року), 16 годин (0,5 кредита ЄКТС).

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus; сертифікат; онлайн-курс “Цифрові комунікації в глобальному просторі”; 01.02.2021.

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus; сертифікат; онлайн-курс “Смарт-громада: управління на основі даних”; 02.01.2021.

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus; сертифікат; онлайн-курс “Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю”; 25.12.2020.

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus; сертифікат з відзнакою; онлайн-курс “Взаємодія органів державної влади з громадськістю”; 24.12.2020.

BrightTALK; сертифікати: вебінари “Знайомство зі Scopus”; 02.07.2020. “Пошук інформації у Scopus”; 10.07.2020. “ScienceDirect – можливості у відкритому доступі”; 18.07.2020. “Профіль автора у Scopus”; 24.07.2020.

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus; сертифікат; онлайн-курс “Наукова комунікація в цифрову епоху”; 11.06.2020, 90 годин (3 кредити ЄКТС).

ВУМ online; сертифікат; онлайн-курс “Академічна доброчесність в університеті”; 20.05.2020, № 030363.

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus; сертифікат; онлайн-курс “Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг”; 04.05.2020.

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus; сертифікат; онлайн-курс “Медіаграмотність для освітян”; 02.05.2020, 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Clarivate Analytics, Web of Science Group; сертифікат; серія онлайн-семінарів “Практичні рекомендації щодо публікації в міжнародних журналах” (14-29 квітня 2020 року); 29.04.2020.

Clarivate Analytics, Web of Science Group, АНТИПЛАГИАТ; сертифікат; онлайн-семінар “Етика наукових публікацій та інструменти підвищення їх якості: Web of Science і Антиплагиат” (24 квітня 2020 року); 24.04.2020.

Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО “Університет менеджменту освіти”, Центральний інститут післядипломної освіти; свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2780-19; категорія “Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів” (23.09-25.10.2019); 25.10.2019, р/н 2780/19Ц, 120 годин (4 кредити ЄКТС).

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; certificate of completion; internship “Higher Education in the 21st Century: Challenges and Innovations” (16–25.09.2019); 25.09.2019, 108 hours (3,6 ECTS).

Clarivate Analytics, Web of Science Group; сертифікат; серія онлайн-семінарів “Інформаційні інструменти для авторів наукових публікацій” (18-27 березня 2019 року); 27.03.2019. “Інформаційні інструменти для аналізу наукової діяльності” (15-25 квітня 2019 року); 25.04.2019. “Практичні рекомендації щодо публікації в міжнародних журналах” (15-25 квітня 2019 року); 25.04.2019.

Укрінформ; сертифікат; відкритий тренінг “Використання цифрових інструментів у роботі державних службовців” (14 березня 2019 року); 14.03.2019, № 1115.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

теоретичні та прикладні аспекти електронного урядування, державна інформаційна політика, цивільний захист та національна безпека. 

ПУБЛІКАЦІЇ:

Автор близько 100 наукових публікацій. 

НАУКОВІ ТЕМИ ТА ПРОЄКТИ:

– Відповідальний виконавець НДР “Кризові комунікації в умовах надзвичайних ситуацій” (державний реєстраційний номер 0121U113782)

– Член редакційної колегії (заступник головного редактора) наукового фахового видання України категорії “Б” – “Науковий вісник: Державне управління”

– Член редакційної колегії наукового фахового видання України категорії “Б” – “Наукові праці МАУП. Політичні науки та публічне управління”

– Член редакційної колегії наукового фахового видання України категорії “Б” – “Economic Synergy”

Участь у міжнародних проєктах та програмах

Учасник 25 міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Співорганізатор тристороннього (Україна, Польща, Німеччина) німецькомовного воркшопу для студентів “Ukraine – Polen – Deutschland. Einig in Europa?” (Краків, Польща 08-11.06.2023)

 УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

МОВИ:

Німецька – C 2 (вільно) (ÖSD Zertifikat C2 / Wirtschaftssprache Deutsch; ID-Nummer: ZC21600074 vom 23.06.2016),

англійська – А2-В1.

Ліцензований екзаменатор міжнародного рівня з німецької мови (ÖSD-Prüfer; Prüfernummer 5210 – ZB1, ZB2)

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Почесна грамота Національної академії державного управління при Президентові України за зразкове виконання службових обов’язків, значні досягнення в роботі, вагомий внесок у становлення і розвиток Національної академії (грудень 2010)

Подяка за зразкове виконання службових обов’язків, значні досягнення в роботі, вагомий внесок у становлення і розвиток Національної академії державного управління при Президентові України (грудень 2013)

Почесна грамота голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій (травень 2021)

Грамота начальника Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського (травень 2021)

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

«Інформаційні ресурси та сервіси в публічному управлінні»

«Державна політика та врядування»