Кафедра менеджменту та адміністрування

Галущак Ольга Ярополківна

Посада: доцент кафедри менеджменту та адміністрування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ: 

https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/h/haluschak-olha-jaropolkivna/

 

Посилання на Google Scholar: UXGFuVIAAAAJ&hl

https://scholar.google.com.ua/citations?user=60OjhecAAAAJ&hl=uk

ОСВІТА

Тернопільський фінансово-економічний інститут (1985 р.)

Присудження наукового ступеня:

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.02.02 «Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси», 1999 р. Диплом ДК 003447.

Дисертаційне дослідження на тему: «Лізинг в системі стимулювання інноваційної діяльності».

Присудження наукового звання:

Доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері, 2002 рік. Атестат доцента ДЦ №004125.

ДОСВІД РОБОТИ

Тернопільський державний, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2000 – по даний час

| Доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері, кафедри менеджменту та адміністрування.

Тернопільський приладобудівний інститут, Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 1995-1999

| Старший викладач кафедри менеджменту і маркетингу.

Тернопільський приладобудівний інститут, 1992-1995

Асистент кафедри економіки та організації виробництва.

Тернопільський інститут народного господарства, 1989-1992

Аспірант кафедри економіки підприємств.

Тернопільське обласне управління місцевої промисловості, 1985–-1989

Інженер-економіст.

ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ

Підготувала 2 кандидатів наук.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації на базі СЕ Борднетце Україна (м. Тернопіль).

Зараховано як підвищення кваліфікації такі види робіт:

  • червень 2021 – сертифіковано курс “Production management” (1 кредит ЄКТС);
  • вересень 2021 р. – участь у міжнародній науково-практичній конференції “Економіка та право в умовах побудови інформаційного суспільства” (0,2 кредити ЄКТС);
  • грудень 2021 р. – участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів “Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства” (0,4 кредити ЄКТС);
  • січень 2022 – участь у вебінарі у формі онлайн-курсу “Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів” на платформі Prometheus (1 кредит ЄКТС);
  • квітень 2022 – сертифікованого курс “Quality management” (1 кредит ЄКТС).

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси

Планування та управління діяльністю підприємств, статистична обробка даних, публічні закупівлі.

Публікації

Автор понад 160 публікацій, з них 79 наукових праць та 83 навчально-методичних розробок. Брала участь у роботі 36 наукових конференцій.

УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

Мови

українська, російська, англійська – вільно.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Грамоти ТНТУ, Тернопільської міської ради, Тернопільської ОДА.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

  • «Статистика»
  • «Планування діяльності підприємства»
  • «Операційний менеджмент»
  • «Адміністративний менеджмент»