Кафедра менеджменту та адміністрування

Мосій Ольга Бориславівна

Посада: доцент кафедри менеджменту та адміністрування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ: 

https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/m/mosij-olha-boryslavivna/

Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=1SIYEmsAAAAJ

Посилання на ORCID:  0000-0002-5131-761X

https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=0000-0002-5131-761X

ОСВІТА

 1. Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя (ТНТУ ім. Івана Пулюя), спеціальність «Менеджмент організацій», 2000-2002
 2. Тернопільський приладобудівний інститут (ТНТУ ім. Івана Пулюя), спеціальність «Технологія машинобудування», 1990-1995

Присудження наукового ступеня:

 1. Кандидат економічних наук, спеціальність 08.02.03. «Організація управління, планування і регулювання економікою», 2000 р.

Дисертаційне дослідження на тему: «Організація та регулювання інноваційної діяльності».

Присудження наукового звання:

 1. Доцент по кафедрі менеджменту у виробничій сфері, 2003 рік, Атестат доцента ДЦ №008202.

ДОСВІД РОБОТИ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2002– до тепер

| Доцент кафедри менеджменту та адміністрування.

Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, 2004-2007

| Доцент кафедри економіки і підприємництва.

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя,, 2001-2002

| Старший викладач кафедри менеджменту у виробничій сфері.

Тернопільське відділення Європейського університету, 2000-2004

| Старший викладач центру підвищення кваліфікації.

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 1998–2001

| Асистент кафедри менеджменту у виробничій сфері.

Мала академія наук України, 1997- до тепер

| Викладач секції економіки 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • сертифікований тренер курсу післядипломного навчання “Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади” в рамках програми DOBRE у співпраці з Консорціумом з питань підвищення спроможності системи освіти за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (2020, м. Київ)
 • у 2018 р. пройшла у два етапи 43-годинний курс в рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)
 • у 2017 році пройшла підвищення кваліфікації на базі Тернопільського національного економічного університету (кафедра менеджменту та публічного управління), строк стажування 24.04.2017 – 30.06.2017 р. та 4.09. 2017 – 29.12. 2017

НАУКОВА РОБОТА 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

менеджмент організації, лідерство, організаційна поведінка, організаційна культура, розвиток регіону. 

ПУБЛІКАЦІЇ:

Автор 120 публікацій, з них 66 наукових праць та  54 навчально-методичних розробок. Брала участь у роботі 35 наукових конференцій.

 (15 з яких у виданнях, зареєстрованих в наукометричних базах даних з Міжнародним індексом цитування Index Copernicus, Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography). 

 НАУКОВІ ТЕМИ ТА ПРОЄКТИ:

 • учасник науково-дослідної теми № ВК-30-11«Інноваційні підходи в управлінні економікою підприємств у сучасних умовах», (Номер державної реєстрації НДР: 0111U002591);
 • координатор та учасник Програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) з реалізації програми післядипломного навчання – Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID);
 • виконавець міжнародного проекту “Міжуніверситетські стартап центри для розвитку та підтримки студентських інновацій” (№ МР 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES, 2012-2015 рр.);
 • виконавець міжнародного грантового проекту “Екологічно відповідальний бізнес: дослідження та впровадження європейської практики” (№ МР 564645-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE, 2015-2018 рр.);
 • учасник науково-дослідної теми: «Дослідження сучасних управлінських технологій у системі публічного управління» (№ ДР 0117U003209). 

Громадська діяльність

 • 04.2017 – 17.11.2017 – виконавець проєкту «Дорожня карта розвитку малого та середнього бізнесу демобілізованих учасників бойових дій в зоні АТО», який виконувався за фінансової підтримки Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні», (USAID ЛЕВ). 

СЕРТИФІКАТИ:

Сертифікат:  виданий 20.01.2023 про успішне завершення курсу «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (0,5 кредита ECTS).

Сертифікат: про участь у вебінарі на тему «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського Союзу та в Україні» в обсязі 1,5 кредитів ECTS (19-26 вересня 2022 р., Люблін, Польща).

Сертифікат: for participation in the V International Conference «Teaching and Learning of International Students in Ukraine. Challenges and Perspectives», 14–16 October 2020, Ternopil, Ukraine.

Сертифікат: за участь у роботі Міжнародної наукової Інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (Випуск 33), 13 листопада 2018 року, м. Тернопіль.

Сертифікат: for participation 3-days qualification enhancement training program organized and delivered by experts of the Malopolska School of Public Administration, Cracow University of Economics, within the framework of the USAID project “Decentarlization Brings Better Results and Effectiveness” (DOBRE), 18-20, 2018, Ternopil.

Сертифікат № 14529743 користувача програмного забезпечення “Парус-Підприємництво 7.40” CRM-модуль “Парус – Менеджмент і Маркетинг” від 13.10.2016 р.

Сертифікат: for participation in the international scientific conference «Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization», 29 January 2016, Klaipeda, Lithuania.

Сертифікат від 27.05.2016 р. Британської ради «Aptis», що засвідчує володіння іноземною мовою на рівні B2.

Сертифікат: for participation in 2-nd African Youth Summit, 17th March, 2012, TNTU, Ternopil, Ukraine.

Сертифікат: for participation in the international seminar «Breaking barriers. Pre-conference training in communication», 8–9 April 2010, L’viv, Ukraine.

Сертифікат: про проходження комплексного навчання з курсу «Основи економічної теорії» по програмі Національної Ради з економічної освіти (США), 1996 р., Львів. 

УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

МОВИ:

Українська – рідна, російська – вільно, англійська – рівень B2 зі знання англійської мови згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями мовної освіти (APTIS–тест Британської Ради). 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

 • Грамота ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2023
 • Грамота Академії соціального управління, 2019
 • Подяка ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2015
 • Грамота Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2015

 НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

«Основи менеджменту»

«Лідерство і організаційна поведінка»

«Планування та регулювання розвитку регіону»

Англійською мовою:

«Основи менеджмент»

«Лідерство і організаційна поведінка»