Кафедра менеджменту та адміністрування

Міжнародні партнери

В рамках укладених договорів між ТНТУ ім. І. Пулюя та закордонними університетами, кафедра менеджменту та адміністрування здійснює міжнародну співпрацю, метою якої є академічна мобільність викладачів та студентів.

Угода про створення Консорціуму для поліпшення спроможності системи освіти сфери публічного адміністрування між Краківським економічним університетом (“Малопольська школа публічного адміністрування”) від 11.04.2018 р. Метою угоди є реалізація проекту “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність”, а також спільна робота над формуванням освітніх стандартів для підготовки фахівців сфери державного управління і місцевого самоврядування України та підвищення якості навчання в цій сфері.

Договір про співпрацю між ТНТУ ім. І. Пулюя та Сопотською вищою Школою від 4.03.2016 р., спрямований на розвиток можливостей проходження практики на підприємства Польщі, можливостей проведення курсів іноземних мов, участі студентів у навчальному процесі обох сторін.

Додаткова угода між ТНТУ ім. І. Пулюя та Люблінською політехнікою від 01.03.2016 р. регламентує співпрацю щодо обміну студентами для навчання в рамках програм за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” та отриманням подвійних дипломів. В рамках угоди співпраця ведеться в двох напрямках – академічна мобільність студентів та подвійні дипломи. Так, студенти кафедри Була Василина, Крекотень Анастасія, Бойчук Марія, Лиса Наталія та ін. навчалися за програмою подвійних дипломів в магістратурі та здобули диплом за спеціальністю “Менеджмент”.Гарматюк Адріана, Долинська Аліна, Лучишин Ігор та ін. навчалися за програмою академічної мобільності Еразмус+ в університеті “Люблінська Політехніка”.

Студенти поділилися враженнями від навчання, зазначили, що університет надав можливість брати участь у міжнародних програмах та проектах, у програмі академічної мобільності, коли один семестр навчання у вузі-партнері нашого університету – Люблінській політехніці на факультеті “Управління”, інший – в ТНТУ ім. І. Пулюя. Під час навчання студенти нашого вузу познайомилися зі студентами з України, а також з Казахстану, Туреччини, Румунії, Молдови, Білорусії; працювали над спільними проектами, які потім представляли та захищали.

Договір між ТНТУ ім. І. Пулюя та Вищою школою управління охороною праці в Катовіцах від 11.06.2015 р., який регламентує співпрацю в галузі освіти та наукові дослідження.

Договір між ТНТУ ім. І. Пулюя та Університетом Валенсія (Іспанія) від 2.04.2015 р., спрямований на підвищення рівня співпраці в галузі освіти та наукових дослідженнях. Студентка кафедри менеджменту та адміністрування Процко Н. О. навчається за стипендіальною програмою університет Валенсії. Також, студентка Гевко О. І. навчалася в цьому університету за аналогічною стипендіальною програмою.

Договір про співпрацю між ТНТУ ім. І. Пулюя та Instituto Superior De Gestao (Лісабон, Португалія) від 16.07.2013 р., метою якого є поглиблення співпраці між університетами в рамках Болонського процесу та підвищення якості та ефективності навчання.