Кафедра менеджменту та адміністрування

Дисципліни (силабуси)

ОПП 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 1. Вища математика СИЛАБУС
 2. Економічна теорія СИЛАБУС
 3. Іноземна мова професійного спрямування СИЛАБУС
 4. Історія та культура України СИЛАБУС
 5. Історія управління СИЛАБУС
 6. Самоменеджмент СИЛАБУС
 7. Макро- та мікроекономіка СИЛАБУС
 8. Психологія і соціологія СИЛАБУС
 9. Техноекологія та цивільна безпека СИЛАБУС
 10. Інформаційні технології та основи програмування СИЛАБУС
 11. Філософія СИЛАБУС
 12. Маркетинг СИЛАБУС
 13. Основи менеджменту СИЛАБУС
 14. Статистика СИЛАБУС
 15. Адміністративний менеджмент СИЛАБУС
 16. Планування діяльності підприємства СИЛАБУС
 17. Операційний менеджмент СИЛАБУС
 18. Інформаційні системи в менеджменті СИЛАБУС
 19. Українська мова за професійним спрямуванням СИЛАБУС
 20. Бухгалтерський облік та звітність в управлінні підприємством СИЛАБУС
 21. Економіка підприємства СИЛАБУС
 22. Право СИЛАБУС
 23. Дослідження ринку СИЛАБУС
 24. Економічний аналіз СИЛАБУС
 25. Фінанси СИЛАБУС
 26. Логістика СИЛАБУС
 27. Прогнозування соціально-економічних процесів СИЛАБУС
 28. Організація виробництва СИЛАБУС
 29. Комунікативний менеджмент СИЛАБУС
 30. Управління персоналом СИЛАБУС
 31. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці СИЛАБУС
 32. Стратегічне управління СИЛАБУС
 33. Міжнародний менеджмент СИЛАБУС
 34. Фінансовий менеджмент СИЛАБУС

 

Educational program 073 «Management» of the first (bachelor) level of higher education

 1. Life Safety and Fundamentals of Labor Protection СИЛАБУС
 2. Bibliography and Internet Search Techniques СИЛАБУС
 3. Higher Mathematics СИЛАБУС
 4. Economic Theory СИЛАБУС
 5. Information Technologies and Fundamentals of Programming СИЛАБУС
 6. History and Culture of Ukraine СИЛАБУС
 7. History of Management СИЛАБУС
 8. Macro- and Microeconomics СИЛАБУС
 9. Statistics СИЛАБУС
 10. Technoecology and Civil Safety СИЛАБУС
 11. Philosophy СИЛАБУС
 12. Administrative Management СИЛАБУС
 13. Accounting and Reporting in Management of An Enterprise СИЛАБУС
 14. Market Research СИЛАБУС
 15. Economics (for Enterprise) СИЛАБУС
 16. Economic Analysis СИЛАБУС
 17. Information Systems in Management СИЛАБУС
 18. Communications Management СИЛАБУС
 19. Logistics СИЛАБУС
 20. Marketing СИЛАБУС
 21. International Management СИЛАБУС
 22. Operation Management СИЛАБУС
 23. Production Management СИЛАБУС
 24. Fundamentals of Management СИЛАБУС
 25. Enterprise Activity Planning СИЛАБУС
 26. Law СИЛАБУС
 27. Forecasting of Social and Economic Processes СИЛАБУС
 28. Self-Management СИЛАБУС
 29. Strategic Management СИЛАБУС
 30. Human Resources Management СИЛАБУС
 31. Finance СИЛАБУС
 32. Financial Management СИЛАБУС

 

ОПП Електронне урядування, 281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 1. Вища математика СИЛАБУС
 2. Економічна теорія СИЛАБУС
 3. Іноземна мова професійного спрямування СИЛАБУС
 4. Інформаційні технології та основи програмування СИЛАБУС
 5. Історія та культура України СИЛАБУС
 6. Історія управління СИЛАБУС
 7. Макро- та мікроекономіка СИЛАБУС
 8. Психологія і соціологія СИЛАБУС
 9. Статистика СИЛАБУС
 10. Техноекологія та цивільна безпека СИЛАБУС
 11. Українська мова (за професійним спрямуванням) СИЛАБУС
 12. Філософія СИЛАБУС
 13. Адміністративний менеджмент СИЛАБУС
 14. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці СИЛАБУС
 15. Державна політика та врядування СИЛАБУС
 16. Державне та регіональне управління СИЛАБУС
 17. Економічний аналіз СИЛАБУС
 18. Електронне урядування СИЛАБУС
 19. Етика управління та конфліктологія СИЛАБУС
 20. Зв’язки з громадськістю СИЛАБУС
 21. Інвестування регіонального розвитку СИЛАБУС
 22. Маркетинг СИЛАБУС
 23. Основи менеджменту СИЛАБУС
 24. Право СИЛАБУС
 25. Прогнозування соціально-економічних процесів СИЛАБУС
 26. Публічна служба СИЛАБУС
 27. Публічне адміністрування СИЛАБУС
 28. Регіональна бюджетна політика СИЛАБУС
 29. Регіональна економіка СИЛАБУС
 30. Стратегічне управління СИЛАБУС
 31. Управління персоналом СИЛАБУС
 32. Управління проєктами в публічній сфері СИЛАБУС
 33. Фінанси СИЛАБУС
 34. Планування та регулювання розвитку регіону СИЛАБУС