Кафедра менеджменту та адміністрування

Напрями наукової діяльності

Викладачі кафедри менеджменту та адміністрування проводять наукову роботу в рамках виконання науково-дослідної теми ВК 61-17 «Дослідження сучасних управлінських технологій у системі публічного управління».

Упродовж п’яти років досліджень ми напрацювали цікаві результати щодо моральних засад та розвитку корпоративної соціальної відповідальності бізнесу та влади, прикладних аспектів формування командної роботи в публічній організації, розв’язання сучасних проблем організаційного й кадрового забезпечення органів публічної влади в Україні. За результатами дослідження опубліковано колективну кафедральну монографію «Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування». Переглянути її можна за посиланням: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32378.

У той же час кожен із викладачів кафедри є успішним науковцем. Ми опрацьовуємо актуальні напрями досліджень, які стосуються:

 • впровадження цифрових технологій у сферу освіти та менеджменту,
 • особливостей імплементації реформи публічних закупівель в Україні к на шляху до євроінтеграції,
 • впливу пандемії на соціальні й економічні процеси України і світу,
 • особливостей формування та імплементації Європейських програм розвитку у сферу суспільного життя України,
 • оцінювання ефективності центрів надання адміністративних послуг та їх працівників в Україні,
 • управління економічною безпекою підприємств малого бізнесу,
 • ефективності реформи децентралізації в Україні та розвитку місцевого самоврядування,
 • особливостей відкриття власної справи ветеранів АТО та внутрішньо-переміщених осіб,
 • управлінських аспектів використання штучного інтелекту,
 • налагодження ефективних комунікації та інформаційних заходів в кризових ситуаціях,
 • використання антикризових інструментів в діяльності публічної організації,
 • дослідження економіко-правових засад розвитку кіберзлочинності та методів боротьби з нею,
 • особливостей планування інноваційного розвитку підприємства,
 • висвітлення регіонального аспекту процесів інвестування в Україні
 • дослідження механізмів управління транспортно-логістичною системою Європейського Союзу в умовах пандемії.

Результати дослідження науковців нашої кафедри опубліковано в наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Викладачі кафедри є членами спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії», «Доктор економічних наук», «Доктор наук з державного управління». Ми активно долучаємось до підготовки висококваліфікованих науковців у сфері менеджменту та публічного управління й адміністрування.

Ми активно співпрацюємо з бізнес-структурами нашого міста. Так, на замовлення рекламної агенції ТОВ «Вуличне радіо» (м. Тернопіль) викладачі кафедри виконували науковий проект «Оцінювання ефективності розміщення аудіо-реклами на зупинках громадського транспорту м. Тернополя» (3.12.2021 – 31.03.2022).

Розвиваємо співпрацю із зарубіжними партнерами. Спільно з Малопольською школою публічного адміністрування Краківського економічного університету проводимо дослідження на тему: «Особливості реформування територіальної організації влади у контексті розвитку територіальних громад в Україні та Польщі» у рамках Міжнародного проекту «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).