Кафедра менеджменту та адміністрування

Співпраця із стейкхолдерами

РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА УЧАСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ РАД РОБОТОДАВЦІВ

10.03.2021 на засіданні кафедри йшла мова про необхідність приведення освітньо-професійних програм «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти до вимог Стандартів  вищої освіти.

В засіданні, окрім членів кафедри, взяли участь давні партнери та стейкхолдери, члени Ради роботодавців: Крижанівський А.І. (директор туристичної агенції «ТаК тревел»), Зарицька Н.О. (заступник начальника управління, начальник відділу міжнародних зв’язків та фандрейзингу управління міжнародного співробітництва та фандрейзингу Тернопільської ОДА), Гарматюк О.І. (директор ТОВ «Мотор-Центр-Галичина»), Шведа Р.Ю. (начальник відділення Тернопільської обласної дирекції АБ  «Укргазбанк»), Гнатюк С.А. (директор Тернопільського відділення ПАТ «ВТБ Банк»), Паляниця В.А. (фізична особа-підприємець).

Присутні обговорили та одноголосно підтримали висунуті пропозиції членів Експертної ради щодо приведення освітньо-професійної програми «Менеджмент» до вимог Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент” другого (магістерського) рівня вищої освіти та освітньо-професійної програми “Публічне управління та адміністрування”  до вимог Стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Протокол № 1/1 від 10.03.2021 р.

https://drive.google.com/file/d/1dXhyk_j-oV9IS4DlBMAnWQzzv1A_LVGA/view?usp=sharing

Протокол № 1/2 від 10.03.2021 р.

https://drive.google.com/file/d/1CKMq90xMpTObxnQAKPmIeCS-L9eSRzwR/view?usp=sharing

 

РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ВІД 16.03.2021 РОКУ

Присутні:

– Голова та члени Експертної ради кафедри менеджменту та адміністрування:

Зарицька Н.О. (заступник начальника управління, начальник відділу міжнародних зв’язків та фандрейзингу управління міжнародного співробітництва та фандрейзингу Тернопільської ОДА); Паляниця В.А. (фізична особа-підприємець), Крижанівський А.І. (директор туристичної агенції «ТаК тревел»), Гарматюк О.І. (директор ТОВ «Мотор-Центр-Галичина»), Шведа Р.Ю. (начальник відділення Тернопільської обласної дирекції АБ «Укргазбанк»), Гнатюк С.А. (директор Тернопільського відділення ПАТ «ВТБ Банк»;

– здобувачі освіти за ОПП “Менеджмент” Фірман Г.Б., Каїнду Діане Катанга, здобувач освіти за ОПП “Публічне управління та адміністрування” Процко Н. О.;

– внутрішні стейкхолдери доцент Машлій Г.Б., професор Кирич Н.Б., професор Рудакевич М. І., доцент Луциків І. В.

Присутні обговорили, внесли доповнення та привели ОПП зі спеціальностей 073 “Менеджмент” та 281 “Публічне управління та адміністрування” для другого (магістерського) рівня вищої освіти до вимог Стандартів вищої освіти.

Протокол № 8/1 від 16.03.2021 р.

https://drive.google.com/file/d/1FShPFs-SJs83cEwtKRCoPLlfHjvFBkUQ/view?usp=sharing

Протокол № 8/2 від 16.03.2021 р.

https://drive.google.com/file/d/1VnX4sa8bxYLR2pq1pe3MDzMeCKwu7kxb/view?usp=sharing

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

На засіданні кафедри менеджменту та адміністрування 25.11.2021 обговорили:

1) результати анкетування здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОПП «Менеджмент» на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» та науково-педагогічних працівників, які відповідають за зміст цієї ОПП і викладають на ній, проведеного відділом забезпечення якості вищої освіти у осінньому семестрі 2020-2021 н. р.

Результати анкетування здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Менеджмент»:  https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=537

Результати анкетування штатних науково-педагогічних працівників: https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=728

Професор Сороківська О.А. доповіла про результати проведеного опитування  здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за ОПП “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, спеціальності 073 “Менеджмент” щодо рівня їх задоволеності якістю даної ОПП та освітнього процесу в ТНТУ та про результати анкетування науково-педагогічних працівників, які викладають за цією ОПП.

2) результати анкетування здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування» на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» та науково-педагогічних працівників, які відповідають за зміст цієї освітньої програми і викладають на ній, проведеного відділом забезпечення якості вищої освіти у осінньому семестрі 2020-2021 н. р.

Результати анкетування здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування»: https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=538

Результати анкетування штатних науково-педагогічних працівників: https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=729

Професор Сороківська О.А. про результати проведеного опитування  здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” щодо рівня їх задоволеності якістю даної освітньої програми та освітнього процесу в ТНТУ та про результати анкетування науково-педагогічних працівників, які викладають за цією ОПП.

На засіданні було ухвалено рішення:

 • підвищити поінформованість студентів щодо можливостей формування індивідуальної траєкторії навчання через можливість самостійного обрання навчальних дисциплін;
 •  про необхідність активного інформування студентів щодо основних пунктів “Положення про індивідуальний план студента в ТНТУ ім. Івана Пулюя”;
 • про необхідність активного інформування студентів щодо основних пунктів “Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в ТНТУ ім. Івана Пулюя”.

Протокол № 5/1 від 25.11.2021 р.

https://drive.google.com/file/d/1n7XaEyM7v4e8I1w54xHlMVYVKHobbc33/view?usp=sharing

 

РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ РОБОТОДАВЦІВ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

На засіданні 12.04.2022 йшла мова про зміни в ОПП “Менеджмент” та “Публічне управління та адміністрування” для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Доповідачі: гаранти освітніх програм, Голови та члени Експертних рад, здобувачі освіти, внутрішні стейкходлери.

Гаранти освітніх програм Сороківська О.А. і Мосій О. Б., які вказали на необхідність приведення ОПП у відповідність до вимог чинних нормативних документів та оцінювання з боку роботодавців.

Стейкхолдери Потюк В. М., Зарицька Н. О., Гевко О. Б., Дубчак О. Я. ухвалили:
– перейменувати та доповнити дисципліну “Іміджмейкінг” у переліку вибіркових дисциплін кафедри МА;

– збільшити кількість “гостьових лекцій” із запрошенням фахівців-менеджерів, проводити екскурсії та виїзні семінари на провідних підприємствах регіону;

 • переглянути і коригувати наповнення компонентів ОПП з метою досягнення максимального рівня професійного спрямування та відповідності потребам ринку праці;
 • здійснювати заохочення студентів до проходження тренінгів та професійних курсів на електронних платформах (зокрема Coursera i Prometheus). Здійснювати популяризацію зарахування результатів навчання отриманих у неформальній або інформальній освіті шляхом ознайомлення здобувачів з “Положенням про визнання у ТНТУ результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті”.

Стейкхолдери: Вітер І. Я., Галицький С. В., Маленко А. О., Телеп В. Р., ухвалили:

 • внести до переліку обов’язкових предметів ОП дисципліни “Правові засади публічної служби в Україні”;
 • внести до переліку вибіркових освітніх компонент дисципліни “Іміджмейкінг” та “Муніципальний менеджмент”;
 • активно інформувати студентів щодо їх ролі в удосконаленні освітньої програми шляхом проведення семінарів та колективних обговорень у рамках окремих освітніх компонент.

Протокол № 1/1 від 12.04.2022 р.

https://drive.google.com/file/d/1f7stP1j8R3S2RzWD8ykDq3V3FesOwF5N/view?usp=sharing

Протокол № 1/2 від 12.04.2022 р.

https://drive.google.com/file/d/1XGBgqSuW33Z5wph4o7zmmc-eShHH80yN/view?usp=sharing

Протокол № 1 від 12.04.2022 р. (зміна складу ЕР) https://drive.google.com/file/d/1tyHR-K8B-RAG2xTFRJ-mY0F35IWRagBR/view?usp=sharing

 

РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ЗА УЧАСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ РАД РОБОТОДАВЦІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

На засіданні 13.04.2022 слухали:

 • Голову та членів Експертної ради 073 “Менеджемнт”: Потюка В. М. (комерційний директор ТОВ “ОСП Корпорація Ватра”), Зарицьку Н. О. (начальник управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проєктів Тернопільської ОДА), Гевко О. Б. (директор ТОВ “Навчально-консалтинговий комплекс “Профі-центр”), Дубчака О. Я. (директор ТОВ “Елемент-Трейд”), здобувачів освіти за спеціальністю “Менеджмент” Новік Я.О., Адейемо Азеез Тунде.
 • Голову та членів Експертної ради 281 “Публічне управління та адміністрування”: Вітер І. Я. (заступник директора департаменту економічного розвитку і торгівлі – начальник управління розвитку реального сектору економіки і торгівлі Тернопільської обласної державної адміністрації), Галицького С. В. (начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) водних ресурсів Державної екологічної інспекції у Тернопільській обл.), Маленка А. О. (завідувач сектору інформаційних технологій Управління міграційної служби України в Тернопільській обл.), Телепа В. Р. (головний спеціаліст відділу економічного розвитку та інвестицій Байковецької сільської ради), здобувача освіти за спец. 281 “Публічне управління та адміністрування” Гайдучик А. О.

Зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів внесли пропозиції щодо вдосконалення ОПП “Менеджмент” та ОПП “Публічне управління та адміністрування” другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Щодо ОПП «Менеджмент ухвалили:

 • перейменувати та доповнити дисципліну “Іміджмейкінг” у переліку вибіркових дисциплін;
 • частіше запрошувати фахівців-менеджерів, проводити екскурсії та виїзні семінари на провідних підприємствах регіону;
 • переглянути наповнення компонентів ОПП із метою досягнення максимального рівня професійного спрямування та відповідності потребам ринку праці;
 • заохочувати студентів до проходження тренінгів та професійних курсів;
 • активно інформувати студентів щодо основних пунктів «Положення про індивідуальний план студента в ТНТУ» та «Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в ТНТУ»;
 • розмістити оновлений варіант ОПП на сайті Університету українською та англійською мовами;
 • щорічно проводити моніторинг серед здобувачів вищої освіти щодо задоволеності освітньою програмою та якістю навчальних дисциплін;
 • станом на 1 вересня 2022/2023 навчального року оновити навчальні силабуси за усіма освітніми компонентами та розмістити їх на сайті кафедри МА;
 • щорічно проводити анкетування серед здобувачів вищої освіти щодо задоволеності освітньою програмою та якістю навчальних дисциплін;
 • оновити ОПП із врахуванням пропозицій зовнішніх стейкхолдерів, студентів та внутрішніх стейкхолдерів. Оновлений варіант ОПП розмістити для обговорення на сайті Університету.

Щодо ОПП “Публічне управління та адміністрування” ухвалили:

 • внести до переліку обов’язкових дисципліну “Правові засади публічної служби в Україні”;
 • внести до переліку вибіркових дисциплін “Іміджмейкінг” та “Муніципальний менеджмент”;
 • активно інформування студентів щодо їх ролі в удосконаленні ОПП шляхом проведення семінарів та колективних обговорень, щодо пунктів “Положення про індивідуальний план студента в ТНТУ” та “Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в ТНТУ”;
 • щорічно проводити моніторинг серед студентів щодо задоволеності ОПП та якістю дисциплін;
 • на 1 вересня 2022/2023 н. р. оновити навчальні силабуси за усіма освітніми компонентами та розмістити їх на сайті кафедри МА;
 • оновити ОПП із врахуванням пропозицій зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів, здобувачів вищої освіти. Оновлений варіант освітньої програми розмістити для обговорення на сайті Університету.

Протокол №12/1 від 13.04.2022

https://drive.google.com/file/d/1-ldVSmqLTn5ei7An_IwCGJ8Kd9UvH8Nq/view?usp=sharing

Протокол №12/2 від 13.04.2022 р.

https://drive.google.com/file/d/1dICYtcJoLPSi8P068F4kXhqfa4brtWzp/view?usp=sharing

 

РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА УЧАСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ РАД РОБОТОДАВЦІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

14.06.2022 року на засіданні відбулось схвалення ОПП “Менеджмент” та ОПП “Публічне управління та адміністрування” другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Д.е.н., проф., гарант ОПП Сороківська О. А., яка вказала на те, що ОПП “Менеджмент” розроблена проектною групою у відповідності до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент” другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом МОНУ №959 від 10.07.2019 р. Метою ОПП є формування у студентів комплексу знань, умінь та навичок в управлінні, організації, аналітиці, маркетингу та менеджменту сучасних підприємств, установ і організацій, що дозволяє вирішувати завдання розвитку підприємства, які характеризуються комплексністю та невизначеністю початкових умов, та брати участь у наукових дослідженнях, спрямованих на створення новітніх методів управління. Гарант зазначила, що ОПП повністю відповідає вимогам Стандарту. Враховуючи це, проф. Сороківська О. А. рекомендувала схвалити оновлену ОПП “Менеджмент” та рекомендувати її до розгляду на вченій раді факультету.

К.е.н., доц. Машлій Г. Б. вказала, що ОПП “Менеджмент” другого (магістерського) рівня вищої освіти враховує пропозиції зовнішніх стейкхолдерів – експертної ради роботодавців, до складу якої увійшли компетентні та успішні управлінці. Представлена ОПП розроблена проектною групою кафедри, враховує пропозиції як науково-педагогічних працівників, так і здобувачів освіти. В ОПП робиться наголос на отриманні комплексу знань, набутті умінь та навичок з управління колективами людей, розвитком сучасних підприємств, установ і організацій. ОПП дозволяє набути загальні та фахові компетентності; реалізується через навчання та ґрунтовну практичну підготовку; через можливості отримання подвійного диплому на основі двостороннього договору про співпрацю між ТНТУ та Люблінською Політехнікою (Польща), Сопотською вищою школою (Польща); навчання на засадах студентської мобільності за програмою «Erasmus +» в Університеті Валенсія (Іспанія); «включеного семестру» на основі двостороннього договору між Тернопільським національним технічним університетом ім. І. Пулюя та Люблінською Політехнікою (Польща), Instituto Superior de Gestao (Португалія), Вищою школою управління охороною праці в Катовіцах (Польща). Підготовка іноземних здобувачів вищої освіти за ОПП здійснюється аглійською мовою.

Враховуючи вищевказане, доц. Машлій Г. Б. висловила пропозицію схвалити ОПП “Менеджмент” другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, спеціальності 073 “Менеджмент” та рекомендувати її до розгляду на вченій раді факультету.

К.е.н., доц., гарант ОПП Мосій О. Б. зазначила, що ОПП “Публічне управління та адміністрування” розроблена проектною групою у відповідності до вимог Стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом МОН №1001 від 04.08.2020 року. Метою ОПП є підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування високого рівня, які володіють фундаментальними теоретичними знаннями і практичними навичками з питань управління і адміністрування, контролю та аналізу діяльності суб’єктів господарювання та вміють їх застосовувати у практичній діяльності. З огляду на це, Мосій О. Б. рекомендувала схвалити оновлену ОПП та рекомендувати її до розгляду на вченій раді факультету.

Д. н. держ. упр., проф. Рудакевич М. І. вказала, що  в ОПП “Публічне управління та адміністрування” враховано пропозиції зовнішніх стейкхолдерів – експертної ради роботодавців, у складі якої досвідчені фахівці з публічного управління та адміністрування. Особливістю ОПП є міждисциплінарний характер, що створює для випускників умови для оволодіння компетентностями з різних галузей професійної публічної діяльності, яка знаходиться на перетині політики, права, психології, менеджменту, ІКТ, економіки, бізнесу. ОПП дозволяє набути загальних та фахових компетентностей; орієнтована на формування навичок застосування сучасних інформаційних технологій, електронних методів управління, інструментів результативної роботи, здатності до інноваційної діяльності; надає можливості міжнародної мобільності в рамках угоди з Люблінською Політехнікою, а також у межах міжнародної програми «Erasmus +».

Враховуючи вищевказане, д. н. держ. упр., проф. Рудакевич М. І. висловила пропозицію схвалити ОПП “Публічне управління та адміністрування” другого (магістерського) рівня вищої освіти та рекомендувати її до розгляду на вченій раді факультету економіки та менеджменту.

Протокол №15 від 14.06.2022 р.

https://drive.google.com/file/d/165pc_Sdq89b7rtzqtZaz-XQEC_Ohy0Xa/view?usp=sharing

3 травня 2023 р. на засіданні кафедри менеджменту та адміністрування  обговорено результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” щодо рівня їх задоволеності якістю даної ОПП та освітнього процесу в ТНТУ.

Звіт за результатами проведеного опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=871

Обговорення результатів проведених опитувань здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” задокументовано в протоколі №12 від 03.05.2023

https://drive.google.com/file/d/1IZbUVLw-xc-iuAR99-ElKXIjT5NtT0Q4/view?usp=sharing

 

Розширене засідання Експертної ради роботодавців

25 квітня 2023 р. на розширеному засіданні Експертної ради роботодавців кафедри менеджменту та адміністрування (склад Експертної ради змінено наказ №4/7-403 від 20.04.2023) (https://drive.google.com/file/d/1DEpqjucg0KgEDYDeWqY12Bj0y_kS-Sfe/view?usp=sharing) здійснено обговорення та внесено зміни в освітньо-професійну програму “Публічне управління та адміністрування” зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” для другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 “Управління та адміністрування”.

Присутні – голова та члени Експертної ради роботодавців кафедри менеджменту та адміністрування, гарант ОПП “Електронне урядування”,  члени робочої групи із вдосконалення ОПП, здобувач  освіти за даною ОПП обговорили та внесли зміни до ОПП “Публічне управління та адміністрування” зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Основні рішення засідання полягали в наступному:

 1. Ввести ОК “Державна політика та врядування” до ОПП.
 2. Усі освітні компоненти ОПП віднести до циклу професійної підготовки.
 3. Здійснити співставлення та перевірку матриць відповідності програмних компетентностей та забезпечення РН відповідним компонентам ОПП з матрицею Стандарту на предмет кореляції ПРН із ЗК та СК.
 4. Вилучити ОК “Інтелектуальна власність” з ОПП.
 5. Прийнято рішення про:
 • активніше залучення здобувачів вищої освіти, що навчаються за даною ОП, до участі у програмах міжнародної академічної мобільності;
 • підвищення поінформованості студентів щодо формування індивідуальної траєкторії навчання, зокрема через можливість самостійного обрання навчальних дисциплін;
 • використання інноваційних методів викладання, поєднання традиційних методів навчання з інтерактивними;
 • здійснення популяризації зарахування результатів навчання отриманих у неформальній або інформальній освіті;
 • поглиблення ознайомлення студентів з “Положенням про врегулювання конфліктних ситуацій в ТНТУ” та “Положенням про оцінювання здобувачів вищої освіти ТНТУ (нова редакція)”, зокрема з п. 6 “Процедури розгляду звернень здобувачів вищої освіти щодо оцінювання”;
 • продовження практики інформаційних кампаній щодо пропагування академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу;
 • систематичне проведення моніторингу серед здобувачів вищої освіти щодо задоволеності освітньою програмою та якістю навчальних дисциплін, виявлення слабких чи проблемних сторін з метою своєчасного реагування.
 1. Станом на 1 вересня 2023/2024 навчального року оновити методичні матеріали, робочі програми та силабуси за усіма освітніми компонентами та розмістити силабуси на сайті кафедри МА.

Протокол №1/2 від 25.04.2022 https://drive.google.com/file/d/19jegiA4t3Hip34Rf5enb2xKKKmQhMa0s/view?usp=sharing

 

 Розширене засідання кафедри менеджменту та адміністрування

17 травня 2023 р. на розширеному засіданні кафедри менеджменту та адміністрування здійснено обговорення та удосконалення освітньої програми “Публічне управління та адміністрування” зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” для другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 “Управління та адміністрування”.

В засіданні взяли участь: НПП кафедри менеджменту та адміністрування; НПП інших кафедр; голова та члени Експертної ради роботодавців, член робочої групи із удосконалення ОПП “Електронне урядування”, представник здобувачів освіти за даною ОПП.

Основні рішення засідання полягали в наступному:

 1. Ввести ОК “Державна політика та врядування” до ОПП.
 2. Усі освітні компоненти ОПП віднести до циклу професійної підготовки.
 3. Здійснити співставлення та перевірку матриць відповідності програмних компетентностей та забезпечення РН відповідним компонентам ОПП з матрицею Стандарту на предмет кореляції ПРН із ЗК та СК.
 4. Вилучити ОК “Інтелектуальна власність” з ОПП.
 5. Прийнято рішення про:
 • активніше залучення здобувачів вищої освіти, що навчаються за даною ОП, до участі у програмах міжнародної академічної мобільності;
 • підвищення поінформованості студентів щодо формування індивідуальної траєкторії навчання, зокрема через можливість самостійного обрання навчальних дисциплін;
 • використання інноваційних методів викладання, поєднання традиційних методів навчання з інтерактивними;
 • здійснення популяризації зарахування результатів навчання отриманих у неформальній або інформальній освіті;
 • поглиблення ознайомлення студентів з “Положенням про врегулювання конфліктних ситуацій в ТНТУ” та “Положенням про оцінювання здобувачів вищої освіти ТНТУ (нова редакція)”, зокрема з п. 6 “Процедури розгляду звернень здобувачів вищої освіти щодо оцінювання”;
 • продовження практики інформаційних кампаній щодо пропагування академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу;
 • систематичне проведення моніторингу серед здобувачів вищої освіти щодо задоволеності освітньою програмою та якістю навчальних дисциплін, виявлення слабких чи проблемних сторін з метою своєчасного реагування.
 1. Ввести ОК “Іноземна мова фахового спрямування” до ОПП.
 2. Змінити ОК “Методологія та організація наукових досліджень” на ОК “Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність”.
 3. Зменшити кількість кредитів по ОК 2 “Електронні місто та регіон” на 1, ОК 9 “Публічне адміністрування” на 1,5, ОК 10 “Управління проєктами з місцевого та регіонального розвитку” на 1,5.
 4. Звірити відповідність програмних компетентностей та забезпечення РН відповідним компонентам ОПП згідно Стандартом.
 5. Станом на 1 вересня 2023/2024 навчального року оновити методичні матеріали, робочі програми та силабуси за усіма освітніми компонентами та розмістити силабуси на сайті кафедри МА.

Протокол №13/2 від 17.05.2023 року  https://drive.google.com/file/d/1ZDGqthj5pw0nFpItjAQaWtd1Ku51l4wV/view?usp=sharing

 

Засідання кафедри менеджменту та адміністрування

 17 травня 2023 р. на засіданні кафедри менеджменту та адміністрування здійснено обговорення результатів проведеного опитування науково-педагогічних працівників ТНТУ ім. Івана Пулюя, які відповідають за зміст освітньо-професійної програми “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”, а також викладають на цій програмі.

Звіт за результатами проведеного опитування науково-педагогічних працівників ТНТУ ім. Івана Пулюя, які відповідають за зміст освітньо-професійної програми “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”, а також викладають на цій програмі.

https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=891

Обговорення результатів проведеного опитування науково-педагогічних працівників ТНТУ ім. Івана Пулюя, які відповідають за зміст освітньо-професійної програми “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”, а також викладають на цій програмі задокументовано в протоколі №13 від 17.05.2023.

Протокол №13 від 17.05.2023 року

https://drive.google.com/file/d/1WyQmIsBuUPzKse9ywtdULhqw3o3shpWs/view?usp=sharing

 

 Засідання робочої групи з удосконалення ОПП

5 червня 2023 р. відбулося засідання робочої групи з удосконалення ОПП “Публічне управління та адміністрування” другого (магістерського) рівня вищої освіти”, на якому здійснено розгляд результатів обговорення та внесення змін до проєкту даної ОПП.

Присутні: гарант ОП, члени робочої групи, представник здобувачів освіти за даною ОПП.

У ході дискусії були опрацьовано зауваження та пропозиції, висловлені роботодавцями, академічною спільнотою, представниками здобувачів освіти щодо якісної підготовки фахівців за даною ОП.

Основні рішення:

1) врахувати зауваження та пропозиції і внести відповідні зміни до проєкту ОПП;

2) рекомендувати науково-методичній комісії факультету економіки та менеджменту розглянути та затвердити удосконалену ОПП “Публічне управління та адміністрування” другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Результати обговорення робочою групою задокументовано в протоколі №1/2 від 05.06.2023

https://drive.google.com/file/d/1vZmN9SNk1NF24IxSxh7aT-Mt53bm2gHj/view?usp=sharing

  

Засідання кафедри менеджменту та адміністрування

 На засіданні кафедри менеджменту та адміністрування 8 червня 2023 року було схвалено ОПП “Публічне управління та адміністрування” другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”

Основне рішення, яке було винесено, полягає у наступному: освітньо-професійну програму “Публічне управління та адміністрування” другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”, спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” схвалити та рекомендувати до розгляду на вченій раді факультету економіки та менеджменту.

Рішення задокументоване у відповідному протоколі засідання кафедри менеджменту та адміністрування.

Протокол №14 від 08.06.2023

https://drive.google.com/file/d/1meRkERlQTLhwbfYo_XQPBaeiuPSASUVH/view?usp=sharing

 

Засідання науково-методичної комісії факультету економіки та менеджменту

На засіданні науково-методичної комісії факультету економіки та менеджменту 14 червня 2023 р. затвердили освітньо-професійну програму “Публічне управління та адміністрування” другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”, спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” та рекомендували до розгляду на вченій раді факультету економіки та менеджменту та рекомендувати до розгляду вченій раді ФЕМ.

Рішення задокументоване у відповідному протоколі засідання науково-методичної комісії факультету економіки та менеджменту.

Протокол №9 від 14.06.2023

https://drive.google.com/file/d/1y24aEK3s6RfpWgJmtSXPf89zijICfXgX/view?usp=sharing