Кафедра менеджменту та адміністрування

Юрик Наталія Євгенівна

Посада: доцент кафедри менеджменту та адміністрування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ: 

https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/ju/juryk-natalija-jevhenivna/

Посилання на Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=NIyAVLsAAAAJ&hl=uk

Посилання на ORCID:  0000-0002-1672-3049

https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=0000-0002-1672-3049

ОСВІТА

 1. Тернопільський інститут народного господарства, спеціальність «Економічне і соціальне планування»,1986-1991
 2. Тернопільський приладобудівний інститут, аспірантура за спеціальністю 08.00.05, 1991-1994

Присудження наукового ступеня:

 1. Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 2011, Диплом кандидата наук ДК№001289

Дисертаційне дослідження на тему: ««Антикризова стратегія підприємств машинобудівної галузі»

Присудження наукового звання:

 1. Доцент по кафедрі менеджменту у виробничій сфері, 2013 рік, Атестат доцента 12ДЦ №036867 

ДОСВІД РОБОТИ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2012–2022

| Доцент кафедри менеджменту та адміністрування

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2000–2012

| Старший викладач кафедри менеджменту у виробничій сфері.

Тернопільський приладобудівний інститут, 1995–2000

| Асистент кафедри менеджменту і маркетингу у виробничій сфері

Тернопільський приладобудівний інститут, 1994–1995

| Молодший науковий співробітник НДС кафедри економіки та організації виробництва. 

ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ

 • Керівник малого наукового осередку – «Школи юного менеджера», з 2017- по даний час. 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • у 2020 році пройшла підвищення кваліфікації на базі Центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з курсу «Комп’ютерні технології в організації освітнього процесу та дистанційного навчання» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 001700 від 24.12.2021, реєстраційний номер №6242).
 • У 2020 році (14-21 грудня, м. Люблін, Польща) приймала участь у Міжнародному онлайн-вебінарі на тему «Використання можливостей хмарних сервісів, на прикладі Google meet, платформ Google classroom у сучасній онлайн освіті» (1,5 кредити ECTS, 45 год.) (Сертифікат        ES№3160/2020 від 21.12.2020).
 • У 2021 році (2-3 грудня, ТНТУ імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна) приймала участь в ІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства» (0,4 кредити ECTS, 12 год.) (Сертифікат № 0653).
 • У 2021 році (28-29 жовтня, ТНТУ імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна) приймала участь в І Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації» (0,6 кредити ECTS, 18 год.) (Сертифікат № 0568).
 • У 2022 році, через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, успішно закінчила курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» (2 кредити ECTS, 60 год.) (Сертифікат Виданий 27.01.2022 org.ua).
 • У 2022 році, через платформу масових відкритих онлайн-курсів Освітній ХАБ, м. Київ, пройшла курс з «Антикризового менеджменту у публічному управлінні» (20 год.) (Сертифікат № 15916641 від 8.02.2022).
 • У 2023 році, через платформу масових відкритих онлайн-курсів Освітній ХАБ, м. Київ, пройшла курс з «Етика та етичні стандарти в демократичному врядуванні» (17 год.) (Сертифікат № 63879545 від 12.01.2023).
 • У 2023 році, брала участь у Міжнародному вебінарі по підвищенні кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО на тему: «Неформальна освіта у підготовці бакалаврів в країнах європейського союзу та Україні» (1,5 кредити, 45 год.) (Сертифікат ES №12333 від 27.02.23).
 • У 2023 році, через освітню онлайн-платформу Зрозуміло, пройшла курс «Дивись під ноги! Дивись куди йдеш!» (0,2 кредити, 6 год.) (Сертифікат №142f50c0cbc7477abd2e863be37b1032 від 16 березня 2023).
 • У 2023 році, через платформу масових відкритих онлайн-курсів Освітній ХАБ, м. Київ, пройшла курс з «Тайм – менеджмент у публічному управлінні» (12 год.) (Сертифікат № 50468084 від 9.01.2023).

НАУКОВА РОБОТА 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Дослідження діяльності вітчизняних підприємств в умовах кризи та невизначеності й розробка антикризової стратегії в умовах їх нестабільного функціонування. 

ПУБЛІКАЦІЇ:

Автор 185 публікацій, з них 113 наукових праць та 68 навчально-методичних розробок. Брала участь у роботі 69 наукових конференцій. 

НАУКОВІ ТЕМИ ТА ПРОЄКТИ:

 • сертифікований тренер курсу післядипломного навчання «Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади», що здійснюється в рамках програми DOBRE у співпраці з Консорціумом з питань підвищення спроможності системи освіти за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (2020, м. Київ)
 • учасник Програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) з реалізації програми післядипломного навчання – Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
 • учасник науково-дослідної теми: «Дослідження сучасних управлінських технологій у системі публічного управління» (№ ДР 0117U003209, 2017-2021)
 • учасник науково-дослідної теми: «Інноваційні підходи в управлінні економікою підприємств в сучасних умовах» (№ ДР 0111U002591, 2011-2015) 

УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

МОВИ:

 • українська – вільно;
 • англійська – сертифікат № 110, який підтверджує рівень володіння іноземною мовою на рівні B2, 2021 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

 • грамота ТНТУ ім. І. Пулюя «За вагомий внесок у формування, зміцнення і розвиток кафедри», 2019
 • грамота ТНТУ ім. І. Пулюя «За сумлінну, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток університету», 2017
 • грамота ТНТУ ім. Івана Пулюя «За сумлінну працю, високі показники в роботі та значний особистий внесок у розвиток університету», 2015
 • подяка за вагомий внесок у формування, зміцнення і розвиток кафедри, з нагоди Дня управлінця та 20-річчя кафедри менеджменту у виробничій сфері, 2015
 • грамота від міського голови «За високий професіоналізм у роботі, вагомий внесок у формування, зміцнення  і  розвиток   наукового   потенціалу   міста Тернополя та з нагоди проведення Дня науки», 2014
 • грамота Тернопільської міської ради (наказ №34334305), 2014
 • грамота ТНТУ ім. І. Пулюя «За сумлінну працю, професіоналізм значний особистий внесок в розвиток вітчизняної науки та з нагоди VI Всеукраїнського Фестивалю науки», 2013

 НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

«Історія управління»

«Самоменеджмент»

«Антикризовий менеджмент»

«Соціальна відповідальність»

«Етика професійної діяльності та основи педагогіки»