Кафедра менеджменту та адміністрування

Рудакевич Марія Іванівна

Посада: професор кафедри менеджменту та адміністрування

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління

Вчене звання: професор, академік Академії політико-правових наук України

Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ: 

https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/r/rudakevych-marija-ivanivna/

Посилання на Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user= U2ezWO4AAAAJ&view_op=list_works

Посилання на ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-6690-0234

ОСВІТА

 1. Ужгородський державний університет, 1971 р. спеціальність «Фізика».
 2. Вища комуністична школа при ЦК ВЛКСМ, м. Москва, 1977 р., «Вища політична освіта».

 Присудження наукового ступеня:

 1. Кандидат педагогічних наук, НДІ загальної педагогіки АПН СРСР, м. Москва, 1987 р., диплом №010178.
 2. Доктор наук з державного управління, спеціальність 25.00.03 – Державна служба, 2007 р., диплом ДД №005743.

Дисертаційне дослідження на тему: «Формування етики державних службовців в умовах демократизації і професіоналізації державного управління».

Присудження наукового звання:

 1. Доцент по кафедрі педагогічної майстерності, 1991 рік, Атестат доцента ДЦ №038021.
 2. Професор по кафедрі менеджменту у виробничій сфері, 2011 рік. Атестат професора 12 ПР № 006570 .

ДОСВІД РОБОТИ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017-2021

| Професор кафедри менеджменту та адміністрування.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015-2016

Професор кафедри економіки та фінансів

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2010–2014

| Завідувач кафедри державного управління та економіки.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008–2010

Професор кафедри менеджменту у виробничій сфері

Тернопільський національний економічний університет, 2007-2008

Професор кафедри ділової комунікації та організаційної поведінки Україно-Нідерландського факультету

Тернопільський національний економічний університет, 2003-2007

Доцент кафедри державного і муніципального управління

Інститут економіки і підприємництва, 1997-1999

Завідувач кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін

Інститут вдосконалення вчителів обласного управління освіти, 1995

Завідувач кафедри педагогіки і психології

Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти, 1994

Завідувач кафедри теоретичної і прикладної педагогіки

Тернопільський педінститут, 1990

асистент кафедри педагогіки та психології, ст. викл., доцент кафедри педагогічної майстерності. 

ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ

 • підготувала 3 кандидатів наук;
 • науковий консультант 3 докторів наук. 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • 2007 р., Національна академія державного управління при Президентові України
 • 2018 р., Тернопільська обласна державна адміністрація, тема: «Процеси децентралізації влади в Тернопільській області та практика створення ОТГ і організації їх діяльності».
 • у 2018 р. пройшла у два етапи 43-годинний курс в рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE). 

НАУКОВА РОБОТА 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

публічне врядування та адміністрування, морально-етичні проблеми державної служби, педагогіка вищої школи. 

ПУБЛІКАЦІЇ:

Автор  300 публікацій, з них 180 наукових праць та  120 навчально-методичних розробок, 3 монографій. Брала участь у роботі 80 наукових конференцій. 

 НАУКОВА РОБОТА:

 • Відповідальний виконавець наукової теми ЛРІДУ НАДУ при Президентові України: «Модернізація системи управління вищим освітнім закладом на основі управління якістю навчальних послуг на засадах міжнародних стандартів ISO 9000:2000 (на прикладі ЛРІДУ НАДУ)» // 0109U000025, 2009-2015
 • Виконавець наукової теми: «Соціальна відповідальність підприємства і етика бізнесу» // Теоретичні та прикладні аспекти соціально-економічного розвитку промисловості України», 2011-2013
 • Виконавець наукової теми: «Механізм упровадження Кодексу етики в діяльність органів місцевого самоврядування, громадських організацій та муніципальних підприємств міста // “Дослідження сучасних управлінських технологій у системі публічного управління” (№ ВК 0117U003209), 2017-2021
 • Керівник науково-дослідної лабораторії «Демократична трансформація публічного адміністрування», 2009-2018
 • Член спеціалізованої вченої ради К.35.860.01 Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. – 2010-2016
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 58.052 ТНТУ імені Івана Пулюя “Економіка і управління”.
 • Член редакційних колегій фахових наукових журналів «Соціально-економічні проблеми і держава», «Галицький вісник» (ТНТУ ім. І. Пулюя), «Теорія і практика державного управління, психологія і педагогіка» (Херсонський національний технічний університет), «Управління освітою» (НАДУ при Президентові України).
 • Член науково-методичної комісії МОН України з Державного управління, 2007-2016
 • Експерт із ліцензування освітньої послуги ХНТУ, 2009
 • Експерт із акредитації освітньої послуги ХНТУ 2011
 • Експерт із ліцензування освітньої послуги ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 2013
 • Експерт із акредитації освітньої послуги НАДУ при Президентові України, 2015
 • Член робочої групи «Законодавчі ініціативи та інституційне забезпечення реформ» Тернопільського регіонального комітету з соціально-економічних реформ Тернопільської обласної державної адміністрації, 2016-2019
 • Член робочих груп Тернопільської міської ради з упровадження стандартів якості управління ISO-2001 та розробки Статуту м. Тернополя 

ГРОМАДСЬКА РОБОТА

 • Заступник голови Громадської ради з моральності й культури при Тернопільській міський раді, 2014-2019 рр.
 • Засновник, голова Тернопільського центру громадянської культури і ділової етики «Еліта», 1997 р. 

МОВИ:

українська, російська– вільно;

англійська, німецька, польська – зі словником. 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

 • Грамота Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2019
 • Подяка ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2017
 • Подяка міського голови, 2012
 • Подяка міського голови, 2011
 • Подяка міського голови , 2010
 • Грамота Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2009
 • Почесний знак Київського міського голови «За успіхи в підготовці державних службовців м. Києва», 2000 

 НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

«Етика професійної діяльності та основи педагогіки»,

«Публічне адміністрування».