Кафедра менеджменту та адміністрування

Робоча група із удосконалення освітньо-наукової програми

створена наказом в.о. ректора ТНТУ імені Івана Пулюя від 4 квітня 2022 року за № 4/7-203 http://surl.li/eiprh

Керівник робочої проектної групи, гарант освітньо-наукової програми

Сороківська Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування – https://kaf-ma.tntu.edu.ua/sorokivska-olena-anatoliyivna

 

Члени робочої проектної групи:

Кирич Наталія Богданівна, доктор економічних наук, професор, професор

кафедри менеджменту та адміністрування – https://kaf-ma.tntu.edu.ua/kyrych-nataliya-bogdanivna

 

Кужда Тетяна Іванівна, кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри менеджменту та адміністрування – https://kaf-ma.tntu.edu.ua/kuzhda-tetyana-ivanivna

Зарицька Наталія Остапівна,  начальник управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів

Тернопільської обласної державної адміністрації- гіперпосилання на сайт: https://oda.te.gov.ua/upravlinnya-mizhnarodnogo-ekonomichnogo-spivrobitnictva-ta-investicijnih-proektiv

Северіна Юлія Миколаївна, здобувачка освіти, що навчається на освітньо-науковій програмі «Менеджмент»