Кафедра менеджменту та адміністрування

Сороківська Олена Анатоліївна

Посада: завідувач кафедри менеджменту та адміністрування

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ: 

https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/s/sorokivska-olena-anatolijivna/

Посилання на Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=umncW7UAAAAJ&hl=uk

Посилання на ORCID: 

https://orcid.org/0000-0001-8549-2910

Посилання на SCOPUS:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57148526900

ОСВІТА

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (Тернопільський державний технічний університет), факультет управління та бізнесу, 1994–1999

Присудження наукового ступеня:

 • Кандидат економічних наук, спеціальність 08.02.03. «Організація управління, планування і регулювання економікою», 2006

Дисертаційне дослідження на тему: «Економічне оцінювання та організування інтегрованих корпоративних структур консорціумного типу».

 • Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.04. «Економіка та управління підприємствами», 2016

Дисертаційне дослідження на тему: «Інноваційні напрями підвищення економічної безпеки підприємств малого бізнесу в умовах конфліктних ситуацій».

Присудження наукового звання:

 • Доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері, 2008, атестат доцента ДЦ № 019187.
 • Професор кафедри менеджменту у виробничій сфері, 2017, атестат професора АП № 000236.

ДОСВІД РОБОТИ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021 дотепер

| Завідувач кафедри менеджменту та адміністрування.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017–2021

| Професор кафедри менеджменту та адміністрування.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008–2017

| Доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-2008

| Асистент кафедри менеджменту у виробничій сфері.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 1999-2004

| Аспірант кафедри менеджменту у виробничій сфері. 

ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ

 • Завідувач кафедри, викладач, науковець, бізнес-тренер, людина з активною громадською позицією;
 • Дійсний член Академії соціального управління зі спеціальності «Соціальна політика».

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Навчально-тренінговий курс у рамках програми «Прямі іноземні інвестиції для регіонального і місцевого розвитку» (Національне агентство України з питань державної служби в рамках проекту U-LEAD з Європою, 2018, м. Київ)
 • Навчально-тренінговий курс у рамках програми «Інструменти співпраці Україна-ЄС задля місцевого та регіонального розвитку» (Національне агентство України з питань державної служби та Українська школа урядування, проект U-LEAD з Європою, 2019, м. Київ)
 • Тренінг зі сталого розвитку для МСБ у рамках Проєкту ПРООН «Онлайн освіта задля сталого розвитку» (ПРООН Україна, 2020, м. Івано-Франківськ)
 • Он-лайн тренінг «Цифрові інструменти для діяльності ГО» у рамках проекту «Hackyourfuture», що реалізовується Global Project Partners e. V. спільно з Інститутом Регіонального розвитку за фінансової підтримки Федерального Міністерства Закордонних Справ Німеччини (2020, Львів – Тернопіль, платформа ZOOM)
 • Навчально-тренінговий курс у рамках програми «Інструменти співпраці Україна-ЄС задля місцевого та регіонального розвитку» (Національне агентство України з питань державної служби та Українська школа урядування, проект U-LEAD з Європою, 2019, м. Київ)
 • Навчально-тренінговий курс у рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (Державний заклад післядипломної освіти «Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікації», Малопольська школа публічного адміністрування, 2018-2022, м. Тернопіль)
 • Навчально-тренінговий курс «Комп’ютерні технології в організації освітнього процесу та дистанційного навчання» (ТНТУ, 2020, м. Тернопіль)
 • Навчально-тренінговий курс «Методи навчання дорослих» (Програма DOBRE у співпраці з Консорціумом з питань підвищення спроможності системи освіти та Агентства США з міжнародного розвитку (Західноукраїнський національний університет, 2021, м. Тернопіль)
 • Навчальний курс «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського Союзу та в Україні» в обсязі 1,5 кредитів ECTS (19-26 вересня 2022, м. Люблін, Польща);
 • International Scientific and Pedagogical Traineeship “Global and Regional Challenges for the Development of Communities and Territories”, 2022, Латвія-Польща-Туреччина (180 год.).

НАУКОВА РОБОТА 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Дослідження особливостей діяльності малого та середнього бізнесу в умовах війни, процеси децентралізації та євроінтеграції України у світовий економічний простір, економічна безпека підприємств та регіонів.

ПУБЛІКАЦІЇ:

 • Автор та співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, з них 1 одноосібна та 6 колективних монографій, понад 50 наукових статей у вітчизняних фахових і міжнародних виданнях (у т. ч. 6 наукових публікацій у виданнях, які індексуються в наукометричних базах Scopus i Web of Science) та 25 робіт навчально-методичного характеру.
 • Приймала участь у роботі близько 50 наукових конференцій із апробацією результатів наукових досліджень. 

 НАУКОВІ ТЕМИ ТА ПРОЄКТИ:

 • виконавець науково-дослідної теми № ВК-30-11«Інноваційні підходи в управлінні економікою підприємств у сучасних умовах», (Номер державної реєстрації НДР: 0111U002591)
 • учасник Програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) з реалізації програми післядипломного навчання – Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади Global Communities за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
 • керівник науково-дослідної теми: «Дослідження сучасних управлінських технологій у системі публічного управління» (№ ДР 0117U003209) 

Участь у міжнародних проєктах та програмах

 • 06.2004 – 31.08.2004 – учасник міжнародного проєкту «Корпоративний розвиток в Україні» (організатор – Міжнародна фінансова корпорація (IFC), м. Київ)
 • 2010 – 2015 – учасник Темпус-проєкту “Inter-universities Start-Up Centres for Students’ Innovations Development and Promotion” (530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES)
 • 2015 – до сьогодні – учасник міжнародного проєкту Erasmus+Jean Monnet Module “Ecologically responsible business: research and implementation of European experience” (564645-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE)
 • 05.2019 – 30.05.2019 – експерт і модератор секції «Стимулювання місцевого економічного розвитку» у Спільному проекті Уряду Швеції та ПРОООН в Україні «Посилене партнерство для сталого розвитку» (І Міжрегіональний форум «Ефективні партнерства для сталого розвитку територій (м. Львів, м. Дніпро)
 • 2020 – 2022 – викладач Програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) з реалізації програми післядипломного навчання – Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 

Громадська діяльність

 • 04.2017 – 17.11.2017 – керівник проєкту «Дорожня карта розвитку малого та середнього бізнесу демобілізованих учасників бойових дій в зоні АТО», який виконувався за фінансової підтримки Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні», (USAID ЛЕВ)
 • 05.2018 – 31.10.2018 – керівник проєкту «Громадська оцінка роботи регіонального митного органу та розроблення сучасних орієнтирів вдосконалення митного контролю на рівні області», який виконувався в рамках проекту «Діалог зі сприяння торгівлі» за фінансової підтримки Європейського Союзу
 • 06.2019 – 30.11.2019 – керівник проєкту «Громадська оцінка євроінтеграційних процесів на рівні області», який виконувався в рамках проекту «Просування реформ в регіони» за фінансової підтримки Європейського Союзу
 • 03.2021 – 01.09.2021 – керівник проєкту «Дослідження викликів та можливостей комунікативної взаємодії громадськості та влади в умовах пандемії COVID-19», який виконувався в рамках програми «Громадськість за демократизацію» за фінансової підтримки Європейського Союзу 

УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

МОВИ:

Українська – рідна, російська – вільно, англійська – рівень B2 зі знання англійської мови згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями мовної освіти (APTIS–тест Британської Ради). 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

 • Грамота Управління науки і освіти Тернопільської обласної державної адміністрації (2016)
 • Грамота Тернопільського національного Технічного університету імені Івана Пулюя (2016)
 • Грамота Тернопільського національного Технічного університету імені Івана Пулюя (2019)

 НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

«Інвестиційний менеджмент»

«Корпоративне управління»

 «Управління економічною безпекою підприємства»

 «Євроінтеграційні процеси та збереження національної ідентичності»

 «Європейські стандарти публічного адміністрування та євроінтеграція»

Англійською мовою:

«Інвестиційний менеджмент»

«Корпоративне управління»

«Управління економічною безпекою підприємства»