Кафедра менеджменту та адміністрування

Кирич Наталія Богданівна

Посада: професор кафедри менеджменту та адміністрування

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ: 

https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/k/kyrych-natalija-bohdanivna/

Посилання на Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=YMpyJScAAAAJ&hl=uk

Посилання на ORCID: 0000-0001-7728-9787

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-7728-9787

ОСВІТА

 1. Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка. (Тернопільський державний педагогічний інститут), інженерно-педагогічний факультет, 1991–1996

Присудження наукового ступеня:

 1. Кандидат економічних наук, спеціальність 00.07. «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», 1999

Дисертаційне дослідження на тему: «Організаційно-економічний механізм безпеки життєдіяльності населення та відтворення здоров’я людей рекреаційними засобами» (на прикладі Тернопільської області).

 1. Доктор економічних наук, спеціальність 00.04. «Економіка та управління підприємствами», 2008

Дисертаційне дослідження на тему: «Організаційно-економічний механізм забезпечення стабільного розвитку переробних підприємств. На прикладі «ДАК Хліб України».

Присудження наукового звання:

 1. Доцент по кафедрі менеджменту у виробничій сфері, 2003. Атестат доцента ДЦ №008199
 2. Професор по кафедрі менеджменту у виробничій сфері, 2011. Атестат професора 12 ПР № 006438

ДОСВІД РОБОТИ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021

| Професор кафедри менеджменту та адміністрування.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2009–2021

| Завідувач кафедри менеджменту та адміністрування.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2000–2009

| Доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері.

Тернопільського Інституту економіки і підприємництва., 1999-2000

| Доцент кафедри гуманітарних дисциплін

Тернопільський технічний коледж ТДТУ ім. І. Пулюя., 1996-1999

| Викладач технічного коледжу ТДТУ ім. І. Пулюя.

ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ

 • підготувала 10 кандидатів наук;
 • науковий консультант 3 докторів наук. 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • курс «Основи управлінської компетентності» за дистанційною формою навчання, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 30 годин, (29.11.2022-08.12.2022).
 • координатор програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) з реалізації програми післядипломного навчання – Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (2018-2022).
 • у 2018 році пройшла підвищення кваліфікації на базі Тернопільського національного економічного університету, кафедра економіки підприємств і корпорацій (2.04.2018 – 29.06.2018, 3.09. 2018 – 30.11. 2018). Довідка № 419 від 04.12.2018.
 • проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), 43 год., 2018. 

НАУКОВА РОБОТА 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Дослідження публічного управління та адміністрування, напрямків удосконалення управління органів місцевого самоврядування; дослідження сучасного стану переробної галузі агропромислового комплексу в Україні та встановлення напрямів її вдосконалення, економіка та управління підприємствами, управлінський консалтинг та екологізація виробництва. 

ПУБЛІКАЦІЇ:

Автор  242 публікацій, з них 180 наукових праць та  22 навчально-методичних розробок. Брала участь у роботі 60 наукових конференцій.

 (30 з яких у виданнях, зареєстрованих в наукометричних базах даних з Міжнародним індексом цитування Index Copernicus, Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography), 1 стаття (зареєстрована в наукометричних базах даних Scopus). 

 НАУКОВІ ТЕМИ ТА ПРОЄКТИ:

 • учасник науково-дослідної теми: «Дослідження сучасних управлінських технологій у системі публічного управління» (№ ДР 0117U003209);
 • керівник та координатор Програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) з реалізації програми післядипломного навчання – Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID);
 • керівник науково-дослідної теми № ВК-30-11«Інноваційні підходи в управлінні економікою підприємств у сучасних умовах», (Номер державної реєстрації НДР: 0111U002591). 

СЕРТИФІКАТИ:

Сертифікат за участь у ІІІ Міжнародному форумі з прав людини «Актуальні проблеми та перспективи забезпечення прав людини в Україні» (7.12.2017)

Сертифікат in the V International Scientific-Practical Conference “Fundamental and applied researches: contemporary scientific and practical solutions and approaches” Baku, 25 October 2019.

Сертифікат for participation in the II International conference “Business Risk in Changing Dynamics of Global Village (BRCDGV2019), November, 07-08, 2019, Ternopil, Ukraine.

Сертифікат for participation in the IІ International scientific conference «BUSINESS TRANSFORMATION FOR SUSTAINABLE FUTURE: RESEARCH, DIGITALIZATION AND INNOVATIONS» (ICBuTS 2022)

Сертифікат of participation in the “Informal education in the training of bachelors in the European Union countries and Ukraine” (International Advanced Training, 1,5 ECTS) 20-27 February 2023.

Сертифікат «Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку бізнесу в умовах економіки відновлення» 18 -19 квітня 2023 року,  30 год. (1 ECTS) 

УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

МОВИ:

українська, російська– вільно;

англійська, німецька, польська зі словником. 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

 • Почесна Грамота Верховної Ради України, 2020
 • Почесна Грамота Кабінету Міністрів України, 2019
 • Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України, 2010
 • Подяка президента України В.Ющенка, 2010
 • Грамота Тернопільської міської ради, 2017
 • Подяка ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2017
 • Грамота Тернопільської міської Ради, 2015
 • Грамота Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2015
 • Подяка міського голови, 2015
 • Грамота Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2014
 • Подяка ректора та Вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2014
 • Грамота Тернопільської обласної Ради, 2013
 • Грамота Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2013
 • Грамота Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молоді регіони», 2011
 • Орден Миколи Чудотворця першого ступеня, 2010
 • Грамота Академії економічних наук, 2010
 • Грамота Академії економічних наук, 2009
 • Орден «Князя Костянтина Острозького, 2007
 • Академік Академії соціального управління зі спеціальності соціальна політика, 2007
 • Дійсний член Української академії Економічної кібернетики, 1998

 НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

«Публічне адміністрування»

«Бізнес планування»

«Управління потенціалом підприємства»

«Екологічний менеджмент»

«Техніка адміністративної діяльності»