Кафедра менеджменту та адміністрування

Нормативні документи

Положення про раду роботодавців Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя – наказ №4/7-606 від 05.09.2016

https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=126