Кафедра менеджменту та адміністрування

Історія кафедри менеджменту та адміністрування

З моменту заснування в 1960 році Тернопільського філіалу Львівського ордена Леніна політехнічного інституту, у складі якого був один «Загальнотехнічний факультет», започатковано читання економічних дисциплін. Обов’язковими вважалися курси з економіки підприємства, організації, планування, та управління підприємством та ін. Велика увага приділялась не тільки засвоєнню теоретичних засад, але й дослідженню явищ господарського життя – викладачі проводили екскурсії для студентів на підприємствах для вивчення їх виробничої діяльності, керували практикою.

У 1991 році створено кафедру «Економіки і організації виробництва», яку очолив доктор економічних наук, професор Штефанич Д.А. Серед перших викладачів – к.е.н., доцент Бакушевич І.В., к.е.н., доцент Вовчак І.С., к.т.н., доцент Оксентюк А.О.  Саме ця кафедра в 1991 році здійснила перший набір студентів за спеціальністю «Економіка та управління в машинобудуванні» на денну та заочну форми навчання. 01.12.1993 року кафедру очолила кандидат економічних наук, доцент Бакушевич І.В.

У 1996 році у зв’язку із реорганізацією, кафедру «Менеджменту і маркетингу у виробничій сфері» перейменовано на кафедру «Менеджменту у виробничій сфері». З листопада 2008 року кафедру очолила д.е.н., проф. Кирич Н.Б. У 2018 році кафедру менеджменту у виробничій сфері перейменовано на кафедру менеджменту та адміністрування.

На даний час колектив кафедри налічує 15 осіб, серед яких 3 професори – д.е.н. Кирич Н.Б., д.е.н. Сороківська О.А., д.з.д.у. Рудакевич М.І.; 10 доцентів – к.е.н. Галущак О. Я., к.т.н. Галущак М.П., к.е.н. Гарматюк О.О., к.е.н., Зяйлик М.Ф., к.е.н., Мосій О.Б., к.е.н. Машлій Г.Б., к.е.н. Кужда Т.І., к.е.н. Шведа Н.М., к.е.н. Юрик Н.Є., к.е.н. Луциків І.В.; 2 провідних інженери – Кучма Н.П., Миронець С.В.

Значна частина викладачів є випускниками кафедри, що є свідченням високого науково-педагогічного рівня підготовки фахівців. Протягом 2008- 2021 років аспірантами та викладачами кафедри захищено 9 кандидатських та 2 докторських дисертацій.

Викладачі кафедри є членами редколегій наукових фахових журналів, дійсними членами Академій наук, членами спеціалізованих та вчених рад університету.

Кафедра проводить підготовку фахівців освітніх ступенів «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», «доктор наук» за спеціальностями 073 «Менеджмент»  та 281 «Публічне управління та адміністрування».

Для студентів різних спеціальностей університету науково-педагогічний персонал кафедри викладає фундаментальні та професійно орієнтовані дисципліни. До навчальної роботи у складі кафедри, крім викладачів, активно залучаються представники виробничої сфери та академічних установ. Так, для роботи атестаційній комісії із захисту дипломних магістерських робіт, а також для читання лекцій з найбільш актуальних питань управління кафедра запрошує провідних спеціалістів банківських установ, виробничих підприємств та організацій.

З розвитком науки і техніки, світової і загальноєвропейської інтеграції виникає необхідність у підготовці універсальних фахівців широкого профілю. Тому на кафедрі активно застосовують сучасні методики навчання, використовуючи на лекційних та практичних заняттях мультимедійні пристрої та інтерактивні дошки для кращого сприйняття та запам’ятовування матеріалу, також запроваджено програми дистанційного навчання. Зокрема студенти заочної форми навчання мають можливість бути учасниками вебінарів та слухати онлайн-лекції.

Працівники кафедри беруть активну участь в науковому житті країни, видають численні статті, підтримують контакти із вченими економістами України та зарубіжних країн. Університетом за безпосередньої участі кафедри менеджменту та адміністрування укладені угоди про надання баз практики студентам з наступними іноземними підприємствами та програмами:

 • «Ustronianka» (м. Устронь, Польща);
 • B. Fruit Polska Sp.z o.o. S.K.A. (Польща);
 • «Autocam Poland Sp. Zoo» (м. Каменна Гура, Польща);
 • UAB «Televizijos komunikacijos» (м. Таураге, Литва);
 • «Autoezeruona II» (м. Таураге, Литва);
 • «ZIBOSA» JSC (м. Таураге, Литва);
 • «Apastata» JSC (м. Таураге, Литва);
 • «Tauru kedras» JSC (м. Таураге, Литва);
 • UAB «Molupis ir Ko» (м. Таураге, Литва);
 • UAB «Lenktas medis» (м. Таураге, Литва);
 • UAB «Bremena» (м. Таураге, Литва);
 • Програма «APOLLO» (Німеччина);

Неодноразово професорсько-викладацький склад кафедри брав участь у закордонних стажуваннях та підвищенні кваліфікації на базі вищих вузів України та Європи.

Зокрема,  доцент Кужда Т.І. та доцент Мосій О.Б. були виконавцями міжнародних проектів:

 • “Міжуніверситетські стартап центри для розвитку та підтримки студентських інновацій” (№ МР 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES);
 • міжнародного грантового проекту “Екологічно відповідальний бізнес: дослідження та впровадження європейської практики” (№ МР 564645-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE)
 • брали участь у тренінгу “Leadership and teambuilding”, м. Стокгольм, Швеція, в рамках міжнародного проекту “Міжуніверситетські стартап центри для розвитку та підтримки студентських інновацій”.

Професор Сороківська О.А. брала участь у:

 • Міжнародному грантовому проекті «Екологічно відповідальний бізнес: дослідження та впровадження європейської практики» (№ 564645-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE);
 • Міжнародному грантовому проекті   «Міжуніверситетські стартап- центри для розвитку та підтримки студентських інновацій» (№ МР 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES);
 • Тренінговій програмі у рамках проекту U-LEAD з Європою: «Прямі іноземні інвестиції для регіонального і місцевого розвитку», організованої Національним агентством України з питань державної служби, 29-31 травня 2018 р., м. Київ. Сертифікат ТС 31115687 / 000048-18.

Професор Кирич Н.Б., проф. Рудакевич М.І., проф. Сороківська О.А., доц. Мосій О.А., доц. Шведа Н.М. брали участь Тренінговій програмі у рамках проекту USAID «Децентралізація, яка покращує результати та ефективність», організованою Малопольською Школою Публічного Адміністрування, квітень-червень 2018 р. (м. Тернопіль та м. Київ). Отримали сертифікати  від Краківського економічного університету MSAP за 2018 р.

Викладачі кафедри менеджменту та адміністрування читають лекції та проводять практичні заняття англійською мовою для студентів-іноземців. За 2018-2021 роки 8 викладачів здали успішно APTIS –тест Британської Ради та отримали сертифікати APTIS С1 та B2 зі знання англійської мови згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями мовної освіти (CEFR).

На кафедрі приділяється значна увага студентській науковій роботі, результатами якої є участь у науково-практичних конференціях, конкурсах і олімпіадах. Кожного року студенти беруть участь у конкурсах наукових робіт та олімпіадах, які проводяться на базі національних університетів України.

Щорічно студенти приймають участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з  “Менеджменту організації”, яку проводять викладачі кафедри. Переможцями І етапу студентської олімпіади стали:

 • у 2009 р. студенти Дубовіцька Н.І. (І-місце), Ящишин О.О. (ІІ-місце).
 • у 2010 р. студенти  Коробій Г.А. (І-місце), Пшоняк О.П. (ІІ-місце).
 • у 2011 р. студенти Довгошия Р. (І-місце), Бойчук М. (ІІ-місце).
 • у 2013 р. студенти Крушельницький Р. (БМм-51) і Твердохліб О. (БМ-41);
 • у 2014 р. студентка Різник Е. (БМм-51);
 • у 2015 р. студентка Тирчик Ю. (БМм-51);
 • у 2017 р. Черниш О. (БМм-51) та Цимбаляк С. (БМ-41)
 • 25-27 квітня 2018 р. студенти взяли участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», який відбувався на базі Тернопільського національного економічного університету де посіли відповідно 5-те з 50-ти можливих та 6-те з 61-го можливого місця;
 • у 2018 р. студентка Пельчер М. (БМ-41) (І-місце).

Вони усі рекомендовані для участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

Студенти також приймають участь в олімпіадах з курсів, які викладаються на кафедрі:

 • у 2013 р. “Фінансовий менеджмент” Пономар Н. (БМм-51), Лазечко Х. (БМм-51), Бойчук М. (БМм-51) у Луцькому національному технічному університеті;
 • у 2018 р. «Публічне управління та адміністрування» – студент Галяберда А. (БАм-51) і Кузик Я. (БАм-51) у Київському національний політехнічний університет ім. І. Сікорського;
 • у 2019 р. «Статистика» – студентка Артемович М. (БА-21) у Національній Академії статистики, обліку та аудиту (м. Київ).

Під керівництвом викладачів кафедри студенти здійснюють науково-дослідну та прикладну роботу, результати якої представлені на студентських конференціях університету «Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання», Наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя «Гуманітарні, соціальні та економічні науки», «Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя «Актуальні задачі сучасних технологій», Міжнародна науково-методична конференція «Форуму молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід». За результатами наукових досліджень публікуються тези доповідей.

Студенти приймають участь у наукових семінарах, симпозіумах, конкурсах:

 1. Інформаційно-просвітницький семінар «Регіональний вимір співробітництва України з НАТО» (27 листопада 2019 р.) в ТНТУ.
 2. Семінар з морального лідерства, який проводився менеджером, правознавцем і філософом Олександром Діаніном-Гавардом (11 листопада 2018 р.).
 3. VІІІ Міжнародний симпозіум «Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі».
 4. Конкурс бізнес-кейсів від агрохолдингу Мрія (29 квітня 2020 року).
 5. У відкритті Регіонального міжуніверситетського Стартап центру в ТНТУ 22 листопада 2019 року.
 6. У 2015 р. студентка Різник Емілія учасниця Стартап Центру ТНТУ в рамках міжнародного проекту ТЕМПУС SUCSID презентувала інноваційний стартап-проект «Еко-мило».
 7. Щорічно студенти приймають участь у семінарах, що реалізовується Студентським Європейським Парламентом, круглих столах.

Щорічно з жовтня по грудень кафедра проводить І-й етап «Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук» і кращі роботи відправляють у базові вищі навчальні заклади для участі у ІІ-му етапі конкурсу. Переможцями визнано студентів:

 • у 2009 р. – Шуран І.В. (БМм-51), робота на тему: «Вдосконалення стратегічного управління машинобудівних підприємств в сучасних умовах» (керівник Гевко О.Б.). Робота направлена в Київський національний торговельно-економічний університет.
 • у 2010 р. – Савгіру Р. (БМм-51), робота на тему «Прийняття управлінських рішень для підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі СП ЗАТ «Добра вода» (керівник Гевко О.Б.). Робота направлена в Київський національний торговельно-економічний університет.
 • у 2011 р. – Левченко Є.А. (БМм-51), робота на тему: «Дослідження управління інноваційною діяльністю в організації, на прикладі ТОВ «Технологія смаку»        (керівник Сороківська О.А.). Робота направлена в Харківський національний економічний університет;
 • у 2012 р. – Приступу Б.А. (БМм-52), робота на тему: «Дослідження шляхів вдосконалення мотивації праці на підприємств, на прикладі ТзОВ «Орбітал» (керівник Сороківська О.А.). Робота направлена в Харківський національний економічний університет;
 • у 2013 р. – Твердохліб О.М. (БМ-41), робота на тему: «Формування логістичної інфраструктури Тернопільського реґіону в системі глобальних викликів» (керівник Струтинська І.В.). Робота направлена в Харківський національний економічний університет;
 • у 2014 р. – Стуса В.В. (БМ-41) з роботою «Сучасні методи становлення ділових взаємовідносин в апараті управління» та Стайоха І.В. (БМ-41) з роботою «Парадигма бізнес-моделі  багаторівневого маркетингу в сучасних реаліях бізнесу». Їх роботи направлені у Київський національний  університет імені Тараса Шевченка для участі у 2-му турі конкурсу;
 • у 2015 р. – Бараннікову Н. (БМм-51) з роботою  «Антикризове управління підприємством, на прикладі ТзОВ «Микулинецьке АТП 16144» (керівник Шведа Н.М.). Її робота направлена у Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;
 • у 2016 р. Романюк О. (БМс-41) з роботою «Стратегічний аналіз ЗАТ “АВК”: від компанії до бренду» (керівник Гевко О.Б.). За результатами другого туру конкурсу, який відбувся на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, студентка посіла ІІІ місце в секції «Стратегічний менеджмент»;
 • – у 2016 р. Бакса Х. (БМс-41), з роботою на тему «Філософія KAIZEN — сучасна альтернатива вітчизняній мотивації персоналу» (керівник Гевко О.Б.). За результатами другого туру конкурсу, який відбувався на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, посіла друге місце в секції «Управління персоналом та економіка праці».
 • у 2018 р. Цимбаляк С.Д. (БМм-51) з роботою «Система мотивації як складова менеджменту персоналу організації» (керівник Машлій Г.Б.). Її робота направлена на «Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» у Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана.
 • у 2018 р. Татарин Н. (БАм-51) з роботою «Стратегія громадської організації, на прикладі ОСББ «Файна хата» (керівник Шведа Н.М.). Її робота направлена на «Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» в Київський торговельно-економічний університет.

Студенти також приймають участь і в інших конкурсах наукових робіт:

 • у травні 2015 року в Хмельницькому національному університеті відбулося підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Сучасна соціально-економічна та правово-демократична ситуація в Україні. Шляхи розвитку України очима молоді». Серед учасників увійшли до фіналу та нагороджені грамотами МОН України Митник Уляна (БМм-51), яка зайняла III місце у номінації «Сучасна Україна у вимірах гуманітарних і політико-правових досліджень» та Скоренька Соломія і Брилінська Олена (БМм-51) нагороджені в номінації «Соціальні проблеми та ціннісні орієнтації молоді в Україні»;
 • у 2018 р. Пельчер М.В. (БМ-41) з роботою «Дослідження управлінських аспектів використання штучного інтелекту» (керівник Машлій Г.Б.) у конкурсі «Перспективи України в умовах економічної глобалізації та переходу країни на 6-й технологічний устрій» м. Київ.

Неодноразово студенти під керівництвом викладачів кафедри менеджменту та адміністрування беруть участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт. Так, у січні 2009 р. викладачі Зяйлик М.Ф., Кужда Т.І. підготували студентів до участі у Всеукраїнському студентському чемпіонаті зі стратегічного менеджменту “Global Management Challenge”. Студенти Жирівська У., Сороцький Р., Рижанич Ю. вийшли у півфінал.

Під керівництвом доц. Зяйлик М.Ф. студенти гр. БМ-41 Пістун В., Жирівська У. прийняли участь у «Всеукраїнському конкурсі студентських маркетингових планів», який проводиться Консорціумом із удосконалення менеджмент-освіти (м. Київ). На замовлення підприємств Тернопільщини студенти досліджують споживчі мотивації та місткість ринку, розробляють стратегії просування товарів.

Студенти беруть участь в міжнародних освітніх проектах:

 • проходять стажування та навчально-виробничу практику на підприємстві «Устронянка» (Республіка Польща);
 • міжнародній програмі Erasmus Mundus International Master cours “Vintage” (Франція);
 • міжнародному молодіжному таборі «Праця для миру» (м. Вонгровєц, Республіка Польща).

Щорічно студенти приймають участь у семінарах, що реалізовується Студентським Європейським Парламентом, круглих столах, Всеукраїнських конференціях. З 3 по 6 листопада 2011 р. студенти приймали участь в освітньому семінарі «Агро-Перспектива-2011», що проводився спільно з ТОВ «Мрія Агрохолдинг».

За успіхи у навчанні та активну участь у науковій роботі щорічно кращих студентів відзначають нагородами, стипендіями та грантами:

 • у 2009 р. Шуран І. (БМ-31) відзначена стипендією імені Івана Пулюя;
 • у 2010 р. Левченко Є. та Лахманюк У. (БМ-31) відзначені стипендією імені Івана Пулюя;
 • у 2011 р. Левченко Є.А. (БМ-41) відзначена стипендією імені Івана Пулюя;
 • у 2012 р. студент Крушельницький Р.Ч. (БМс-41) відзначений стипендією імені Івана Пулюя; студенти Дендевич В. та Допик У. стипендією Голови Обласної Державної Адміністрації;
 • у 2014 р. грамотою Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації «За високу активність в громадському житті, вагомі досягнення в навчанні та з нагоди Міжнародного дня студента» відзначили студентку Чуру Олену (БМ-41).

Проводиться активна співпраця із школами м. Тернополя та Тернопільського району. Викладачі у школах проводять тренінги, майстер-класи та ділові ігри, беруть участь у тижнях економіки в коледжах Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

З 2016 року при кафедрі діє «Школа юного менеджера». Метою створення школи є формування молодої плеяди креативних бізнесменів Тернопілля, які б гідно продовжили економічні, національні традиції, з легкістю впроваджували закордонний досвід управління, мали чітку життєву позицію для досягнення кар’єрних висот в різних галузях економіки. Викладачі проводять спеціальні заняття для школярів, які допомагають їм ознайомитись з азами економіки і менеджменту.

Кафедрою менеджменту та адміністрування у 2016 році укладено договір про співпрацю із Сопотською вищою Школою (Польща), Люблінською Політехнікою, Вищою школою управління охороною праці в Катовіцах, університетом Валенсії (Італія), ISG-Вищим інститутом менеджменту Лісабону (Португалія). У 2018 році укладено угоду про створення Консорціуму для поліпшення спроможності системи освіти публічного адміністрування із Краківським економічним університетом. Співпраця згідно зазначених угод полягає у можливостях студентів кафедри навчатись за системою подвійних дипломів та брати участь у програмах академічної мобільності Еразмус+ з університетами Європи. Зокрема, станом на 2021 рік 15 студентів кафедри навчались та навчаються у Люблінській політехніці та Краківському економічному університеті, 5 студентів брали участь у програмі академічної мобільності Еразмус+, зокрема в університеті Валенсії (Іспанія).

Діє угода кафедри із Тернопільським регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, де викладачі кафедри проводять лекційні заняття для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Колектив кафедри менеджменту та адміністрування проводить активну наукову роботу. Головний науковий напрямок кафедри – дослідження ефективності розробки  та впровадження інноваційних підходів  в управлінні виробничо–господарською діяльністю підприємств та регіональних інституцій, а також управлінських технологій у системі публічного управління. Кафедра є співорганізатором 8-ми Всеукраїнських науково-практичних конференцій пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г. Чумаченка.

Професорсько – викладацький склад кафедри менеджменту та адміністрування значну увагу у своїх наукових працях приділяє здійсненню соціально – економічного оцінювання  та планування інноваційних аспектів розвитку регіональних інституцій. Над тематикою наукових робіт працюють аспіранти та викладачі кафедри. На основі цих тем формується і тематика випускних, дипломних магістерських робіт та дисертацій. За результатами НДР у 2021 році професорсько – викладацьким складом кафедри менеджменту та адміністрування опубліковано 45 статей у фахових наукових виданнях.

Завершено роботу над науково – дослідною темою: «Інноваційні підходи в управлінні економікою підприємств в сучасних умовах» під керівництвом д.е.н., проф. Кирич Н.Б. Триває робота над новою науково- дослідною темою: «Дослідження сучасних управлінських технологій  у системі публічного управління» під керівництвом д.е.н., проф. Сороківської О.А.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з провідними навчальними і науковими закладами України, зокрема, Львівською Політехнікою, Тернопільським національним економічним університетом, Хмельницьким національним університетом, Харківським національним університетом імені  В.Н. Каразіна, Київським національним університетом харчових технологій та ін.