Кафедра менеджменту та адміністрування

Дисципліни (силабуси)

ОПП 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти

 1. Етика професійної діяльності та основи педагогіки СИЛАБУС
 1. Інтелектуальна власність СИЛАБУС
 1. Методологія та організація наукових досліджень СИЛАБУС
 1. Інвестиційний менеджмент СИЛАБУС
 1. Корпоративне управління СИЛАБУС
 1. Креативний менеджмент СИЛАБУС
 1. Лідерство і організаційна поведінка СИЛАБУС
 1. Управління змінами СИЛАБУС
 1. Управління проєктами СИЛАБУС
 1. Управління якістю СИЛАБУС

 

Educational program 073 «Management» of the second (master) level  of higher education

 1. Professional Ethics and Fundamentals of Pedagogy СИЛАБУС
 1. Intellectual Property СИЛАБУС
 1. Scientific Research Management and Methodology СИЛАБУС
 1. Investment Management СИЛАБУС
 1. Corporate Management СИЛАБУС
 1. Creative management СИЛАБУС
 1. Leadership and Organizational Behavior СИЛАБУС
 1. Change Management СИЛАБУС
 1. Project Management СИЛАБУС
 1. Quality Management СИЛАБУС

 

ОПП 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти

 1. Державна політика та врядування СИЛАБУС
 1. Електронні місто та регіон СИЛАБУС
 1. Етика професійної діяльності та основи педагогіки СИЛАБУС
 1. Європейські стандарти публічного адміністрування та євроінтеграція СИЛАБУС
 1. Іноземна мова фахового спрямування СИЛАБУС
 1. Лідерство і організаційна поведінка СИЛАБУС
 1. Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність СИЛАБУС
 1. Правові засади публічної служби в Україні СИЛАБУС
 1. Публічне адміністрування СИЛАБУС
 1. Управління проєктами з місцевого та регіонального розвитку СИЛАБУС

 

РЕКОМЕНДОВАНІ КАФЕДРОЮ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Перелік вибіркових дисциплін сформовано у середовищі електронного навчання університету ATutor, вкладка «Вибіркові дисципліни».

Кафедра менеджменту та адміністрування рекомендує здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти для глибшого засвоєння освітніх програм «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування» обрати дисципліни із запропонованого переліку:

Аналіз та моделювання економічних ризиків Анотація дисципліни

Аналіз та синтез архітектури ІУС Анотація дисципліни

Антикризовий менеджмент Анотація дисципліни

Антикризові технології та проектування в регіональному управлінні Анотація дисципліни

Бізнес-аналітика Анотація дисципліни

Бізнес-культура Анотація дисципліни

Бренд-менеджмент Анотація дисципліни

Іміджмейкінг Анотація дисципліни

Іміджмейкінг у публічні сфері Анотація дисципліни

Інвестиції в стартапи Анотація дисципліни

Інтелектуальні системи аналізу консолідованої інформації Анотація дисципліни

Командний менеджмент Анотація дисципліни

Конкурентоспроможність підприємства Анотація дисципліни

Мотиваційний менеджмент Анотація дисципліни

Муніципальний менеджмент Анотація дисципліни

Організація власної справи Анотація дисципліни

Організаційна культура Анотація дисципліни

Організаційний розвиток та зміни Анотація дисципліни

Проблеми теорії і практики менеджменту Анотація дисципліни

PR-менеджмент Анотація дисципліни

Репутаційний менеджмент Анотація дисципліни

Смарт-технології та інтернет речей Анотація дисципліни

Соціальні комунікації та зовнішні партнерства Анотація дисципліни

Спічрайтинг і публічна риторика Анотація дисципліни

Стратегічний аналіз Анотація дисципліни

Техніка адміністративної діяльності Анотація дисципліни

Управління бенчмаркінгом Анотація дисципліни

Управління бізнес-процесами Анотація дисципліни

Управління проєктами з електронного урядування Анотація дисципліни

Управлінський консалтинг Анотація дисципліни

Фінансове забезпечення управлінської діяльності Анотація дисципліни

Цифрові технології у сфері публічного управління Анотація дисципліни