Кафедра менеджменту та адміністрування

Підвищення кваліфікації

Стажування / підвищення кваліфікації за період 2014-2020 рр.
Сороківська О.А.- Центр перепідготовки та післядипломної освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
- Тернопільський національний економічний університет
- Університет Монпельє (м. Париж, Франція)
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Галущак М.П.- ТОВ “СЕ Борднетце-Україна”
Галущак О.Я.- ТОВ “СЕ Борднетце-Україна”
Гарматюк О.О.- ПАТ “Тернопільгаз”
- Університет “Люблінська Політехніка” (м. Люблін, Польща)
Зяйлик М.Ф.- Тернопільський національний економічний університет
Кирич Н.Б.- Тернопільський національний економічний університет
Кужда Т.І.- ТОВ “Центр трубопровідних систем”
- Королівський технологічний інститут (м. Стокгольм, Швеція)
Луциків І.В.- Центр перепідготовки та післядипломної освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
- Тернопільський національний економічний університет
Машлій Г.Б.- Тернопільський національний економічний університет
Мосій О.Б.- Тернопільський національний економічний університет
- Сумський державний університет
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
- Королівський технологічний інститут (м. Стокгольм, Швеція)
Рудакевич М.І.- Тернопільська обласна державна адміністрація
Шведа Н.М.- Центр перепідготовки та післядипломної освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
- ТОД АБ “Укргазбанк”
Юрик Н.Є.- Центр перепідготовки та післядипломної освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
-Тернопільський національний економічний університет
Редьква О.З.- Західноукраїнський національний університет
- Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

Стажування / підвищення кваліфікації за період 2021-2022 рр.
1. Сороківська Олена Анатоліївна1) International Scientific and Pedagogical Traineeship “Global and Regional Challenges for the Development of Communities and Territories”, 2022, Латвія-Польща-Туреччина, 180 год., 6 кредитів ECTS
2) навчальний курс «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського Союзу та в Україні» в обсязі 1,5 кредита ECTS (19-26 вересня 2022, м. Люблін, Польща)
3) участь у І міжнародній науково-практичній конференції “Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації” (28-29 жовтня 2021), 0,6 кредита ЄКТС
4) сертифікація курсу “Європейські стандарти публічного адміністрування та євроінтеграція” як підвищення кваліфікації, 1 кредит ЄКТС
2. Галущак Михайло Петрович1) сертифікація курсу “Регіональна економіка” як підвищення кваліфікації, 1 кредит ЄКТС;
2) участь у міжнародній науково-практичній конференції “Економіка та право в умовах побудови інформаційного суспільства”, 0,2 кредита ЄКТС
3) участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів “Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства”, 0,4 кредита ЄКТС
4) сертифікація курсу “Електронне урядування” як підвищення кваліфікації, 1 кредит ЄКТС
3. Галущак Ольга Ярополківна1) сертифікація курсу “Production management” як підвищення кваліфікації, 1 кредит ЄКТС;
2) участь у міжнародній науково-практичній конференції “Економіка та право в умовах побудови інформаційного суспільства”, 0,2 кредита ЄКТС
3) участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів “Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства”, 0,4 кредита ЄКТС
4) сертифікація курсу “Quality management” як підвищення кваліфікації викладача, 1 кредит ЄКТС
5) вебінар у формі онлайн-курсу “Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів” на платформі Prometheus, 1 кредит ЄКТС
4. Гарматюк Оксана Олегівна1) участь у І міжнародній науково-практичній конференції “Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації” (28-29 жовтня 2021) як підвищення кваліфікації, 0,6 кредита ЄКТС
5. Зяйлик Марія Федорівна1) участь у І міжнародній науково-практичній конференції “Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації” (28-29 жовтня 2021) як підвищення кваліфікації, 0,6 кредита ЄКТС
6. Кирич Наталія Богданівна1) участь у І міжнародній науково-практичній конференції “Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації” (28-29 жовтня 2021) як підвищення кваліфікації, 0,6 кредита ЄКТС
7. Кужда Тетяна Іванівна1) сертифікація курсу “Enterprise resource management” як підвищення кваліфікації, 1 кредит ЄКТС
2) участь у І міжнародній науково-практичній конференції “Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації” (28-29 жовтня 2021) як підвищення кваліфікації, 0,6 кредита ЄКТС
3) участь у циклі вебінарів з наукометрії “International experience in the field of publishing. Successful publication in Scopus and Web of Science”, проведених науково-навчальним центром компанії “Наукові публікації”, 1 кредит ЄКТС
4) сертифікація курсу “Регіональна бюджетна політика” як підвищення кваліфікації, 1 кредит ЄКТС
5) участь у роботі VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах” (01-02 червня 2022), 0,4 кредита ЄКТС
8. Луциків Іванна Василівна1) участь у І міжнародній науково-практичній конференції “Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації” (28-29 жовтня 2021) та участь у міжнародній науково-практичній конференції “Формування конкурентоспроможності національної економіки: трансформації в умовах розвитку інновацій” (3-4 вересня 2021) сумарним, 1 кредит ЄКТС
2) навчання за програмою підвищення кваліфікації “Наукові основи та програмно-апаратні засоби запровадження технологій електронного навчання в освітній процес” (ТНТУ імені І.Пулюя, Центр перепідготовки та післядипломної освіти з 09.05.2022 по 17.06.2022, Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 05408102/001764-22, № 6347 від 18.06.2022), 6 кредитів
9. Машлій Галина Богданівна1) участь у І міжнародній науково-практичній конференції “Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації” (28-29 жовтня 2021), участь у міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Світ економічної науки. Випуск 30” (28 квітня 2021) та участь у міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Шістдесяті економіко-правові дискусії” (27 жовтня 2021), 1 кредит ЄКТС;
2) участь у роботі Міжнародної наукової інтернет-конференції “Світ наукових досліджень. Випуск 9” з публікацією на тему: “Інвестування економіки України як джерело інноваційного розвитку підприємств”, (26-27 травня 2022), 0,6 кредита ЄКТС
10. Мосій Ольга Бориславівна1) участь у І міжнародній науково-практичній конференції “Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації” (28-29 жовтня 2021) та участь у міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Шістдесяті економіко-правові дискусії” (27 жовтня 2021), 0,8 кредита ЄКТС
2) сертифікація курсу “Leadership and organizational behaviour” як підвищення кваліфікації, 1кредит ЄКТС
3) участь у циклі вебінарів з наукометрії “International experience in the field of publishing. Successful publication in Scopus and Web of Science”, проведених науково-навчальним центром компанії “Наукові публікації”, 1 кредит ЄКТС
4) участь у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Шістдесят треті економіко-правові дискусії” (23-24 березня 2022) та та участі у роботі Міжнародної наукової інтернет-конференції “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення” (6-7 квітня 2022), 1 кредит ЄКТС
5) навчальний курс «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського Союзу та в Україні» (19-26 вересня 2022, м. Люблін, Польща), 1,5 кредита ЄКТС
11. Рудакевич Марія Іванівна1) дистанційний курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» (Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, м. Київ);
2) навчально-тренінговий курс у рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (Державний заклад післядипломної освіти «Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікації», Малопольська школа публічного адміністрування, 2018-2022, м. Тернопіль)
12. Шведа Наталя Михайлівна1) участь у І міжнародній науково-практичній конференції “Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації” (28-29 жовтня 2021) та участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів “Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства”, 1 кредит ЄКТС
2) навчання за програмою підвищення кваліфікації “Наукові основи та програмно-апаратні засоби запровадження технологій електронного навчання в освітній процес” (ТНТУ ім. І. Пулюя, Центр перепідготовки та післядипломної освіти з 09.05.2022 по 17.06.2022, Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 05408102/001777-22, № 6360 від 18.06.2022), 6 кредитів ЄКТС
13. Юрик Наталія Євгенівна1) участь у І міжнародній науково-практичній конференції “Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації” (28-29 жовтня 2021) та участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів “Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства” сумарним, 1 кредит ЄКТС
2) сертифікація курсу “Етика професійної діяльності та основи педагогіки” як підвищення кваліфікації, 1 кредит ЄКТС
3) участь у вебінарі у формі онлайн-курсу “Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів” на платформі Prometheus, 1 кредит ЄКТС
14. Редьква Оксана Зиновіївна1) участь у І міжнародній науково-практичній конференції “Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації” (28-29 жовтня 2021) як підвищення кваліфікації, 0,6 кредита ЄКТС
2) програма стажування “Інтернаціоналізація вищої освіти у контексті розвитку культурної та публічної демократії”, (Західноукраїнський національний університет, сертифікат про підвищення кваліфікації №579/21 від 16.05.2021), 240 год., 8 кредитів ЄКТС

Стажування / підвищення кваліфікації за період 2022-2023 рр.
1. Сороківська Олена Анатоліївна1) участь у вебінарі “Academic integrity in the training for Masters and Doctors of Philosophy (PhD) in the countries of European Union and Ukraine”, International advanced training з дисципліни “Management of economic security of the enterprise, investment management, corporate management”, 19-26.09.2022, 45 год., 1 кредит ЄКТС
2) проходження науково-педагогічного стажування (International scientific and pedagogical traineeship) обсягом 180 годин як компонента участі в міжнародній конференції ISCSEES 2022 (Scopus) “9-th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science”
3) участь у XІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Наука, інновації, бізнес: проблеми, перспективи і сьогочасні тренди розвитку” та у X Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції “Організаційно-правові аспекти публічного управління”, 0,6 кредита
2. Галущак Михайло Петрович1) участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації»
2) стажування за період з 21.11.2022 року до 16.12.2022 року у ТОВ “ВКП “Ватра”, 6 кредитів ЄКТС
3) участь у вебінарі у формі онлайн-курсу “International experience in the field of publishing. Successful publications in Scopus and Web of Science”, 1 кредит ЄКТС
4) участь у XІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Наука, інновації, бізнес: проблеми, перспективи і сьогочасні тренди розвитку”, 0,4 кредита ЄКТС
3. Галущак Ольга Ярополківна1) стажування за період з 21.11.2022 року до 16.12.2022 року у ТОВ “ВКП “Ватра”, 6 кредитів ЄКТС
2) вебінар “Критичне мислення для освітян” на платформі Prometheus та “Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості”, 1 кредит ЄКТС
3) сертифікація курсу “Enterprise activity planning”, 1 кредит ЄКТС
4) участь у X Міжнародній науково-практичній конференції “Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах”
4. Гарматюк Оксана Олегівна1) участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації» та участь у ІХ міжнародній науково-практичній конференції “Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах”
5. Зяйлик Марія Федорівна1) участь у Х Всеукраїнській науково-практичній конференції “Соціальна відповідальність як основа інноваційного розвитку бізнесу” та ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації»
2) сертифікований курс “Зв’язки з громадськістю” (ID4796), 1 кредит ЄКТС
6. Кирич Наталія Богданівна1) участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації» та участь у ІХ міжнародній науково-практичній конференції “Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах”
2) участь у вебінарі у формі онлайн-курсу “Основи управлінської компетентності”
3) участь у XІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Наука, інновації, бізнес: проблеми, перспективи і сьогочасні тренди розвитку”, 0,4 кредита ЄКТС
7. Кужда Тетяна Іванівна1) участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації»
2) сертифікація курсу “Information systems in management”, 1 кредит ЄКТС
3) участь у Міжнародному підвищенні кваліфікації (вебінар) на тему: “Informal education in the training of bachelors in the European Union countries and Ukraine”, 1 кредит ЄКТС
4) ERASMUS+ Stuff Mobility, University of Petrosani, Romania, травень 2023, 1 кредит ЄКТС
8. Линдюк Олена Анатоліївна1) платформа соціальної освіти; сертифікат; онлайн-курс “Організація соціальних послуг в територіальній громаді”; 14.03.2023, № HFadL5y61a
2) платформа Campster: Time management, (тривалість: 1 місяць, закінчено 29.03.2023 р.), сертифікат №: 461377, 29.03.2023
3) платформа Campster: Вступ до програмування (тривалість: 2 місяці, закінчено 07.04.2023), сертифікат №: 461475, 07.04.2023
4) Національне агентство України з питань державної служби спільно з Вищою школою публічного управління за підтримки проєктів міжнародної технічної допомоги: Літня школа тренерської майстерності (15-18 серпня 2023, смт. Козин, Київська обл., Україна), сертифікат тренера за програмою «Використання тренінгових технологій під час організації навчання з питань стратегічного планування за методологією управління, орієнтованого на результат» СК-ТДТ 31115684/000197-23 від 18 серпня 2023 р., 30 год., 1 кредит ЄКТС
9. Машлій Галина Богданівна1) участь у вебінарі “About the international skills development” на тему: “Interactive technologies of mixed learning for specialists training in specialties: law, psychology and law enforcement”, 1 кредит ЄКТС
2) сертифікація курсу “Інвестування регіонального розвитку”, 1 кредит ЄКТС
3) участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації» та участь у ІХ міжнародній науково-практичній конференції “Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах”, 1 кредит ЄКТС
4) участь у Міжнародній науково інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» з публікацією на тему “Управління ефективністю формування та використання фінансових ресурсів підприємства” та участь у ХІХ International scientific and practical conference “Modern research in world science”, 1 кредит ЄКТС
5) участь у XІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Наука, інновації, бізнес: проблеми, перспективи і сьогочасні тренди розвитку”, 0,4 кредита ЄКТС
10. Мосій Ольга Бориславівна1) вебінар у формі онлайн-курсу “Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості” на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, обсягом 1 кредит ЄКТС
2) сертифікація курсу “Планування та регулювання розвитку регіону”, обсягом 1 кредит ЄКТС
3) участь у XІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Наука, інновації, бізнес: проблеми, перспективи і сьогочасні тренди розвитку”, 0,4 кредита ЄКТС
4) ERASMUS+ Stuff Mobility, University of Petrosani, Romania, травень 2023, 1 кредит ЄКТС
11. Твердохліб Олександр Степанович1) платформа соціальної освіти; сертифікат; онлайн-курс “Надання соціальних послуг екстрено (кризово)”; 10.03.2023
2) платформа соціальної освіти; сертифікат; онлайн-курс “Організація соціальних послуг в територіальній громаді”; 10.03.2023
3) платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus; сертифікат; онлайн-курс “Початок роботи з ChatGPT”; 21.06.2023
12. Шведа Наталя Михайлівна1) участь у XІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Наука, інновації, бізнес: проблеми, перспективи і сьогочасні тренди розвитку” та у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі”, 0,8 кредитів ЄКТС
13. Юрик Наталія Євгенівна1) участь у роботі VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах”, Міжнародної наукової інтернет-конференції “Світ наукових досліджень. Випуск 11” на тему “Особливості прийняття управлінських рішень в публічній організації в умовах невизначеності” , Міжнародної наукової інтернет-конференції “Шістесят восьмі економіко-правові дискусії” сумарним обсягом 1 кредит ЄКТС
2) участь у вебінарі у формі онлайн-курсу “Тайм-менеджмент у публічному управлінні” на платформі Освітній хаб міста Києва, сертифікат №50468084 виданий 09.01.2023 р. (кількість годин – 12) та у вебінарі у формі онлайн-курсу “Етика та етичні стандарти в демократичному врядуванні” на платформі Освітній хаб міста Києва, обсягом 1 кредит ЄКТС
3) участь у XІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Наука, інновації, бізнес: проблеми, перспективи і сьогочасні тренди розвитку”, 0,4 кредита ЄКТС
14. Ямпольська Н.Я.1) курс для публічних службовців «Зрозуміло про конфлікт інтересів», Національне агентство з питань запобігання корупції, 2023
2) курс «Конфлікт інтересів: від виявлення до врегулювання», Національне агентство з питань запобігання корупції, 2023