Кафедра менеджменту та адміністрування

Виконання кваліфікаційних робіт магістрів зі спеціальності 281

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт магістрів у 2023-2024 н.р.

https://docs.google.com/document/d/190jmC88EW_nU6vWK0Mgdbe1SxJuSykUe/edit?usp=sharing&ouid=112814310687759255490&rtpof=true&sd=true

Наказ про затвердження тем кваліфікаційних робіт магістрів і призначення наукових керівників (денна форма навчання)

https://drive.google.com/file/d/1p9JiAjyIp92mJoEklbKy7UYPmSvAUgt0/view?usp=sharing

Наказ про затвердження тем кваліфікаційних робіт магістрів і призначення наукових керівників (заочна форма навчання)

https://drive.google.com/file/d/10QYZ9orgTZlwboW2CJ1A0hkyp7NHMz1s/view?usp=sharing

Наказ про затвердження тем кваліфікаційних робіт магістрів і призначення наукових керівників (друга вища освіта)

https://drive.google.com/file/d/1OBlaJAr9d6thjHfczejWGC2nLNpFNU7R/view?usp=sharing

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт магістрів у 2022-2023 н.р.

https://docs.google.com/document/d/190jmC88EW_nU6vWK0Mgdbe1SxJuSykUe/edit?usp=sharing&ouid=112814310687759255490&rtpof=true&sd=true

Наказ про затвердження тем кваліфікаційних робіт магістрів і призначення наукових керівників (денна форма навчання)

https://drive.google.com/file/d/1D1oMDAkmUhUsmnhGidhdEmv8xxHovU2Q/view?usp=sharing

Наказ про затвердження тем кваліфікаційних робіт магістрів і призначення наукових керівників (заочна форма навчання)

https://drive.google.com/file/d/16yCVQWPbtWI-IyYShOUYJcM71PDOf9Tp/view?usp=sharing

Наказ про затвердження тем кваліфікаційних робіт магістрів і призначення наукових керівників (друга вища освіта)

https://drive.google.com/file/d/1yANq_kqcHWtfIGEPKpv6MqQwVKODnoF4/view?usp=sharing

 

Рекомендована тематика кваліфікаційних робіт магістрів за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

 1. Дослідження публічної діяльності та перспектив розвитку районної (обласної) державної адміністрації
 2. Дослідження системи публічного управління міським розвитком, на прикладі … міської ради
 3. Дослідження ефективності надання електронних послуг державними (муніципальними) органами влади
 4. Дослідження впливу діяльності публічної організації (територіальних громад) на розвиток підприємництва
 5. Дослідження ефективності інформаційної діяльності органів публічної влади та посадових осіб у період виборчого процесу
 6. Дослідження механізму формування інфраструктури об’єднаної територіальної громади, на прикладі …
 7. Розробка стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади (регіону, міста, селища)
 8. Дослідження ефективності інвестиційного забезпечення діяльності територіальних громад
 9. Дослідження ефективності організації державних закупівель
 10. Шляхи зміцнення матеріальної та фінансової основи діяльності органів місцевого самоврядування
 11. Формування та реалізація державної кадрової політики в умовах суспільно-політичних змін в Україні
 12. Технології планування та програмування в системі державного управління
 13. Дослідження сучасних управлінських технологій в системі місцевого самоврядування
 14. Дослідження ролі благодійних організацій у вирішенні соціальних проблем територіальної громади
 15. Дослідження ролі громадськості у реалізації соціальної політики на місцевому рівні
 16. Дослідження шляхів надання підтримки та збереження місцевого бізнесу на регіональному рівні
 17. Дослідження особливостей регулювання розвитку малих форм господарювання в сільській місцевості
 18. Дослідження ролі органів місцевого самоврядування в еколого-соціальній реабілітації регіонів
 19. Дослідження взаємодії органів місцевого самоврядування з неурядовими організаціями
 20. Дослідження взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення сталого розвитку регіону
 21. Шляхи залучення сучасних фінансових інструментів підтримки регіонального розвитку
 22. Дослідження системи фінансування інноваційних проектів шляхом використання механізму державно-приватного партнерства
 23. Дослідження ефективності функціонування суб’єктів місцевого самоврядування
 24. Шляхи забезпечення якості надання послуг органами місцевого самоврядування
 25. Інноваційні проекти в публічному управлінні
 26. Упровадження маркетингових підходів в управлінську діяльність органів державної влади
 27. Організація діяльності органів місцевого самоврядування у сфері міжрегіонального співробітництва
 28. Аналіз та оцінювання економічних ризиків у системі публічного адміністрування
 29. Дослідження ефективності застосування та напрямів розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у державному управлінні, на прикладі …
 30. Дослідження ефективності електронного документообігу у діяльності органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування), на прикладі…
 31. Дослідження системи якості публічної організації, на прикладі …
 32. Дослідження системи маркетингу послуг публічної організації, на прикладі…
 33. Дослідження системи організації праці та ефективності використання робочих місць публічної організації, на прикладі…
 34. Дослідження організації діяльності публічної установи, на прикладі…
 35. Шляхи покращення інформаційно-комунікаційної системи публічної організації
 36. Дослідження ефективності системи електронного урядування публічної організації
 37. Дослідження системи управління процесом змін в публічній організації
 38. Шляхи покращення управління публічними фінансами та системи бюджетування публічної організації
 39. Дослідження зовнішньоекономічних аспектів діяльності публічної організації
 40. Шляхи удосконалення організації командної роботи публічної установи
 41. Дослідження ефективності системи прийняття рішень у публічній організації
 42. Дослідження сучасного стану та розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку публічної організації
 43. Покращення організації роботи публічної установи із застосуванням інструментів стратегічного управління
 44. Покращення ресурсного забезпечення функціонування публічної організації
 45. Дослідження системи мотивації праці в публічній організації
 46. Дослідження зовнішнього середовища діяльності публічної організації
 47. Дослідження контролю за використанням коштів публічними організаціями
 48. Дослідження механізмів та інструментів антикризового управління в публічній організації
 49. Дослідження особливостей кадрового аудиту в публічній організації
 50. Дослідження напрямів професійно-особистісного розвитку державних службовців
 51. Шляхи формування комунікативної культури публічної організації
 52. Шляхи розвитку системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
 53. Дослідження впливу лідерства на ухвалення та реалізацію управлінських рішень в публічній організації
 54. Дослідження зарубіжного та вітчизняного досвіду запровадження ризик-менеджменту в публічному управлінні організацією
 55. Дослідження ролі громадського контролю у діяльності публічної організації
 56. Дослідження вітчизняного та європейського досвіду модернізації публічного управління в органах влади
 57. Дослідження процесів трансформації вітчизняного публічного адміністрування у межах європейського адміністративного простору
 58. Дослідження ефективності надання адміністративних послуг у сфері публічного управління Європейських країн та України
 59. Дослідження європейського досвіду публічно-приватного партнерства у сфері адміністрування та вивчення можливостей застосування його в України
 60. Дослідження особливостей вітчизняного та європейського публічного адміністрування в окремих сферах господарської діяльності