Кафедра менеджменту та адміністрування

  1. Сучасні концепції менеджменту СИЛАБУС
  2. Основи педагогіки та психології вищої школи СИЛАБУС
  3. Інформаційні технології в наукових дослідженнях СИЛАБУС
  4. Іноземна мова для науковців СИЛАБУС
  5. Засади провадження наукової діяльності СИЛАБУС
  6. Аналітична інтерпретація економічних процесів в Україні СИЛАБУС
  7. Філософія науки СИЛАБУС