Кафедра менеджменту та адміністрування

Питання та відповіді

ПИТАННЯ: Підкажіть, будь-ласка, які умови вступу на ваші спеціальності 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування»?

ВІДПОВІДЬ: Умови вступу на вказані спеціальності прописані у «Правилах прийому до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя в 2022 році».

Деталі за покликанням: https://tntu.edu.ua/storage/pages/00000314/tntu-pp2022.pdf

 

ПИТАННЯ: Чи однакові предмети з ЗНО потрібні, щоб подати заяви як на «Менеджмент», так і на  «Публічне управління та адміністрування»?

ВІДПОВІДЬ: Так. Перелік предметів однаковий, як на «Менеджмент» так і на «Публічне управління та адміністрування».

  • НМТ 2022: Українська мова, Математика, Історія України
  • ЗНО 2019-2021: Українська мова та література, Математика (обов’язкові)

Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або

Географія (на вибір)

Деталі у Додатку 2 до Правил прийому до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя в 2022 році за покликанням:

https://tntu.edu.ua/storage/pages/00000314/tntu-pp2022-d02.pdf

 

ПИТАННЯ: Чи можна вступити на спеціальності вашої кафедри на основі диплому молодшого спеціаліста на 3 курс?

ВІДПОВІДЬ: Так, можна на спеціальність 073 «Менеджмент» за умови, якщо ви маєте диплом молодшого спеціаліста за спеціальностями галузі 07 «Управління та адміністрування», а також здали НМТ 2022 або ЗНО 2019-2021 з таких предметів: Перший предмет – українська мова; Другий предмет – математика (для тих, хто претендує навчатися за кошти державного бюджету) та НМТ 2022 або ЗНО 2019-2021 з таких предметів: Перший предмет – українська мова; Другий предмет – будь який інший на ваш вибір (для тих претендує навчатися за кошти фізичних/юридичних осіб), а також Мотиваційний лист.

Деталі у Додатку 3 до Правил прийому до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя в 2022 році за покликанням:

https://tntu.edu.ua/storage/pages/00000314/tntu-pp2022-d03.pdf

 

ПИТАННЯ: Де можна ознайомитися з освітніми програмами спеціальності «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування»?

ВІДПОВІДЬ: З освітніми програмами «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування» можна ознайомитися на головній сторінці університету у розділі «Структура» – «Факультети» – «Факультет економіки та менеджменту» (ФЕМ) – Спеціальності 073 і 281 або на сайті  нашої кафедри за покликанням:

https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/281-publichne-upravlinnia-ta-administruvannia.html

https://kaf-ma.tntu.edu.ua/osvitni-programy-kafedry-za-speczialnistyu-281-publichne-upravlinnya-ta-administruvannya

 

ПИТАННЯ: Чи є можливість студентам, які навчаються на спеціальності «Менеджмент» чи «Публічне управління та адміністрування»,    навчатися за кордоном, наприклад, по обміну чи по інших програмах?

ВІДПОВІДЬ: Так, є така можливість. Адже наш університет співпрацює за прямими договорами з 100 університетами світу, зокрема Польщі, Німеччини, Франції, Швеції, Іспанії, Словаччини, Румунії, Литви, США, Канади та Великобританії. Реалізуються двосторонні угоди про спільні освітні програми двох дипломів з університетами «Люблінська Політехніка», «Опольська Політехніка» (Польща) та університетами інших країн. Багато наших студентів навчалися та навчаються за програмами академічної мобільності, зокрема, за програмою Еразмус чи за програмами подвійних дипломів. Так, за програмою двох дипломів у 2021/2022 навчальному році університет направив на навчання в «Опольську політехніку» 2 студентів-магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Детальнішу інформацію про міжнародні освітні програми можна дізнатися на сайті університету у розділі «Про нас» – «Міжнародна діяльність» за покликанням: https://tntu.edu.ua/?p=uk/about/inter/inter-edu-programs або на зустрічах зі студентами, які організовуються відділом міжнародного співробітництва.

 

ПИТАННЯ: Скажіть, будь-ласка, які умови отримання стипендії студентами, які навчаються на бюджеті? Де можна побачити, отримуватиме  моя дитина стипендію чи ні?

ВІДПОВІДЬ: Призначення стипендій в університеті здійснюється згідно «Положення про стипендіальне забезпечення і порядок призначення стипендії студентам, аспірантам і докторантам Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя».

Детальна інформація за покликанням:

https://tntu.edu.ua/storage/pages/00000249/Polozhennia_pro_stypendialne_zabezpechennya.pdf

А списки студентів, яким призначена стипендія, можна побачити на сайті університету у розділі «Публічна інформація» – «Рейтинги студентів» -«Призначення стипендій». Наприклад, прізвища студентів, яким призначено стипендію в осінньому семестрі 2022-2023 н.р. можна знайти за покликанням:

https://tntu.edu.ua/?p=uk/info/students-rating/scholarship

 

ПИТАННЯ: Підкажіть, які перспективи працевлаштування для випускників, які завершили навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»?

ВІДПОВІДЬ: Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

Центральні органи виконавчої влади

Місцеві органи виконавчої влади

Органи місцевого самоврядування

Державні і муніципальні установи

Інституції громадянського суспільства

Некомерційні організації

Міжнародні неурядові організації

Міждержавні органи та структури

Науково-освітні установи

Детальнішу інформацію можна знайти за покликанням: https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/281-publichne-upravlinnia-ta-administruvannia.html

 

Питання: Яка вартість навчання за  спеціальностями 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування»?

Відповідь: Інформацію про вартість навчання за всіма формами навчання ви можете знайти за посиланням http://tntu.edu.ua/?p=uk/admission/prices