Кафедра менеджменту та адміністрування

Олімпіади, конкурси

Cтудентська наукова робота є важливою складовою життя кафедри. Вона, зокрема, реалізується шляхом участі студентів у різноманітних науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах.

Щороку студенти беруть участь у конкурсах наукових робіт, а також олімпіадах, що проводяться на базі ТНТУ та провідних університетів України.

Щорічно восени кафедрою проводився в університеті І-й етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. Так, у  2008 р. переможцями першого туру даного конкурсу було визнано студентів, роботи яких відправлено у базові вищі навчальні заклади для участі у ІІ-му етапі конкурсу:

 • Євсеєнкова Є. (БМ-41), робота на тему: „Вдосконалення діючих систем управління логістикою в аптечно-фармацевтичних закладах різних форм власності м. Теребовлі” (керівник Гевко І.Б.);
 • Борейко О. (БМ-41), робота на тему: „Підвищення ефективності управління реалізацією продукції на підприємстві, на прикладі Тернопільського управління лісового господарства” (керівник Мосій О.Б.).

У наступні роки переможцями даного конкурсу серед студентів стали:

 • у 2009 р. – Шуран І.В. (БМм-51), робота на тему: «Вдосконалення стратегічного управління машинобудівних підприємств в сучасних умовах» (керівник Гевко О.Б.). Робота направлена в Київський національний торговельно-економічний університет, де зайняла ІІ місце;
 • у 2010 р. – Савгіра Р. (БМм-51), робота на тему «Прийняття управлінських рішень для підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі СП ЗАТ «Добра вода» (керівник Гевко О.Б.). Робота направлена в Київський національний торговельно-економічний університет, де вона зайняла ІІ-ге місце;
 • у 2011 р. – Левченко Є.А. (БМм-51), робота на тему: «Дослідження управління інноваційною діяльністю в організації, на прикладі ТОВ «Технологія смаку» (керівник Сороківська О.А.). У ІІ-му етапі конкурсу, який проводився Харківським національним економічним університетом, робота зайняла ІІ місце;
 • у 2012 р. – Приступа Б.А. (БМм-52), робота на тему: «Дослідження шляхів вдосконалення мотивації праці на підприємств, на прикладі ТзОВ «Орбітал» (керівник Сороківська О.А.). Робота направлена в Харківський національний економічний університет;
 • у 2013 р. – Твердохліб О.М. та Шемлей Ірину (БМ-41), наукова робота на тему: «Формування логістичної інфраструктури Тернопільського реґіону в системі глобальних викликів» (керівник Струтинська І.В.). Роботу направлено у Харківський національний економічний університет для участі у ІІ-му етапі конкурсу;
 • у 2014 р. – Стус В.В. (БМ-41) з роботою «Сучасні методи становлення ділових взаємовідносин в апараті управління» та Стайоха І.В. (БМ-41) з роботою «Парадигма бізнес-моделі багаторівневого маркетингу в сучасних реаліях бізнесу». Їх роботи направлені у Київський національний  університет імені Тараса Шевченка для участі у 2-му турі конкурсу;
 • у 2015 р. студентка Бараннікова Н.А. (БМм-51), якою було подано роботу на тему «Антикризове управління підприємством, на прикладі ТзОВ «Микулинецьке АТП 16144» (кер. Шведа Н.М.). У 2016 р. дана робота направлена на ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт по спеціальності «Економіка та управління підприємствами», що проводився в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;
 • у 2016 р. Романюк О. (БМс-41) з роботою «Стратегічний аналіз ЗАТ “АВК”: від компанії до бренду» (керівник Гевко О.Б.). За результатами другого туру конкурсу, який відбувся на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, студентка посіла ІІІ місце в секції «Стратегічний менеджмент»;
Наукова діяльність студентів 01
Наукова діяльність студентів 02
Наукова діяльність студентів 04
 • у 2016 р. Бакса Х. (БМс-41) з роботою на тему «Філософія KAIZEN — сучасна альтернатива вітчизняній мотивації персоналу» (керівник Гевко О.Б.). За результатами другого туру конкурсу, який відбувався на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, посіла друге місце в секції «Управління персоналом та економіка праці».
Наукова діяльність студентів 03
Наукова діяльність студентів 05

Переможцями першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей було визнано таких студентів, роботи яких відправлено у базові вищі навчальні заклади для участі у ІІ-му етапі конкурсу:

 • у 2018 р. Цимбаляк С.Д. (БМм-51) з роботою «Система мотивації як складова менеджменту персоналу організації» (керівник Машлій Г.Б.). Робота була направлена на «Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» у Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана;
 • у 2018 р. Татарин Н.І. (БАм-51), якою подано роботу на тему: «Стратегія громадської організації, на прикладі ОСББ «Файна хата» (керівник Шведа Н.М.). Дана робота була направлена на ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей 2018/2019 н. р. по спеціальності «Публічне управління та адміністрування», що проводився в Київському національному торговельно-економічному університеті;
 • у 2020 р. – студент Кріль Ю.А. з роботою «Прийняття управлінських рішень для підвищення конкурентоспроможності ПрАТ «Тернопільський молокозавод» (керівник Машлій Г.Б.), після чого він брав участь у підсумковій науково-практичній конференції  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент організацій», яка  проводилася 22 квітня 2021 року на базі Одеського національного економічного університету. У результаті її проведення Кріль Юрій Андрійович отримав диплом ІІІ ступеня.
Наукова діяльність студентів 06
Наукова діяльність студентів 07
Наукова діяльність студентів 08
 • у 2021 році – Кравчук В. С. (група БА-41), якою підготовлено та захищено роботу на тему «Вдосконалення культурної діяльності громади, на прикладі Золотопотіцької ТГ» (керівник Шведа Н.М.). У 2022 році роботу було направлено на ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, базових закладів вищої освіти у 2020-2023 роках по спеціальності «Публічне управління та адміністрування» у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • у 2021 році – Кріль Ю.А. (група БМ-41) з роботою  «Функціонування системи управління персоналом на підприємстві» (науковий керівник Гарматюк О.О.). У 2022 році роботу надіслану до Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 • у 2021 році – Шрам Н.В.  (група БМ-41) з роботою на тему «Дослідження напрямів формування інноваційного потенціалу підприємства у контексті збереження його фінансово-економічної безпеки, на прикладі ТОВ «ОСП Корпорація Ватра» (науковий керівник Сороківська О.А.)  У 2022 році дана робота направлена до Національного університету “Львівська політехніка”;
 • у 2021 році – Грицишин Вікторія Степанівна (група БМ-31) з роботою «Дослідження напрямів формування та розвитку інвестиційного потенціалу підприємства на прикладі ТОВ «ОСП Корпорація Ватра» (науковий керівник Машлій Г.Б.). У 2022 році робота направлена в Одеський національний економічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій».
Наукова діяльність студентів 09

Неодноразово студенти під керівництвом викладачів кафедри брали участь і в інших всеукраїнських конкурсах наукових робіт. Так, у квітні 2008 р. студенти прийняли участь у конкурсі студентських наукових робіт від банку „Надра”. Переможцем І-го туру стала Захарій І. з роботою на тему „Шляхи підвищення ефективності кредитування житлового будівництва” (керівник Галущак М.П.).

У жовтні 2008 р. студенти під керівництвом викладачів кафедри прийняли активну участь у конкурсі стипендіальної програми „Завтра.UA”. Переможцем ІІ-го етапу конкурсу стала студентка групи БМ-31 Шкварило О. з науково-дослідною роботою на тему „Місце інноваційного центру в структурі організації” (керівник Мосій О.Б.).

У січні 2009 р. викладачі Зяйлик М.Ф., Кужда Т.І. підготували студентів до участі у Всеукраїнському студентському чемпіонаті зі стратегічного менеджменту “Global Management Challenge”. Студенти Жирівська У., Сороцький Р., Рижанич Ю. вийшли у півфінал.

Під керівництвом доц. Зяйлик М.Ф. студенти гр. БМ-41 Пістун В., Жирівська У. прийняли участь у «Всеукраїнському конкурсі студентських маркетингових планів», який проводиться Консорціумом із удосконалення менеджмент-освіти (м. Київ). На замовлення підприємств Тернопільщини студенти досліджують споживчі мотивації та місткість ринку, розробляють стратегії просування товарів.

Так, у травні 2015 року в Хмельницькому національному університеті відбулося підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Сучасна соціально-економічна та право-демократична ситуація в Україні. Шляхи розвитку України очима молоді». Серед учасників, які увійшли до фіналу та нагороджені грамотами МОН України – Митник Уляна (БМм-51), яка зайняла III місце у номінації «Сучасна Україна у вимірах гуманітарних і політико-правових досліджень» та Скоренька Соломія і Брилінська Олена (БМм-51), які були нагороджені в номінації «Соціальні проблеми та ціннісні орієнтації молоді в Україні».

У 2018 р. студентка гр. БМ-41 Пельчер Мар’яна з роботою «Дослідження управлінських аспектів використання штучного інтелекту» (керівник Машлій Г.Б.) брала участь у конкурсі «Перспективи України в умовах економічної глобалізації та переходу країни на 6-й технологічний устрій», що проводився у м. Київ.

Фенюк Світлана (студентка групи БМз-41, спеціальність 073 «Менеджмент») взяла активну участь в всеукраїнському конкурсі есе «Розумним Бути Модно». Конкурс проводився медіа-Холдингом Open Media Group протягом 25.05.2019-30.09.2019 р. на отримання грошових грантів на навчання в ЗВО. Учасникам пропонувалося за власним бажанням написати есе на тему: «Україна: проблеми та напрямки їх вирішення на шляху до інтеграції в ЕС».

Наукова діяльність студентів 10

Учасники цього конкурсу  висловлювали свою думку з приводу суті проблем країни, методів праці з ними, реформування, пошуку шляхів вирішення та напрямків покращення тих чи інших галузей. Організатори конкурсу відмітили активну патріотичну позицію, яка прослідковувалася в роботі Фенюк С.О., а також бажання учасника вчитися та працювати над розвитком галузей задля добробуту держави та кожного окремого громадянина. Вони висловили подяку навчальному колективу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за внесок у розвиток та мотивацію розумної молоді, адже кожен його член бере участь у  пророщуванні того зерна, яке з часом дасть плоди, що ними пишатиметься вся країна.

У грудні 2019 року студентка ТНТУ імені Івана Пулюя Адріана Гарматюк – майбутній магістр з публічного управління та адміністрування,  перемогла у  регіональному етапі  Всеукраїнського конкурсу «Кращий студент України-2019». У конкурсі брали участь кращі студенти закладів вищої освіти міста Тернополя. Конкурсанти готували відео-презентації, розповідали про свої успіхи у навчанні, науковій та громадській роботі, культурно-мистецькому житті університету, а також представляли свій талант та проект.  Адріана Гарматюк представляла рідний університет на Всеукраїнському конкурсі «Кращий студент України» 2019.

Наукова діяльність студентів 11

У 2019 році у рамках співпраці з компанією «Нова Пошта» на базі нашого університету був реалізований проект «Круто». Студенти мали змогу долучитися до серії практичних тренінгів, які щотижня проводили тренери компанії «Нова Пошта». Усього відбулося 12 модулів: управління конфліктами, бізнес-презентації, тайм-менеджмент, сервіс, продажі, комунікації та інші необхідні напрями, які будуть корисними у будь-якій сфері. Для студентів  це був гарний досвід і нагода визначити, що потрібно для побудови успішної кар’єри та можливість підготуватися до роботи у реальному бізнесі, розвинути власні комунікативні здібності та, зрештою, весело і з користю провести час.

Завершальний етап проекту відбувся в червні на Київському інноваційному сортувальному об’єкті «Нової Пошти» (КІТ), в якому взяли участь представники університету. Екскурсії, ділові ігри, нагородження та фуршет — таким запам’ятався графік насиченого дня усім учасникам. Серед студентів, які успішно завершили тренінговий курс та були нагороджені дипломами та цінними призами, а також отримали сертифікат на вивчення іноземної мови від “Перших Київських курсів іноземних мов” – студент групи гр. БМ-41 Пелипишин Степан. Плідна співпраця університету з компанією «Нова Пошта» засвідчена Меморандумом та, як планується, буде розвиватися і в майбутньому.

Студенти Грицишин В. С.(БМ-41) та Микуліч О. у вересні 2021 року стали учасниками Всеукраїнського конкурсу наукових робіт «Соціально відповідальне ведення бізнесу – складова сталого розвитку», що проходив з нагоди 30-тої річниці незалежності України.

За значні успіхи у навчальній і науковій роботі упродовж ІІ семестру 2020-2021 н. р. у травні 2021 року Грицишин Вікторія Степанівна, студентка другого курсу факультету економіки та менеджменту, стала стипендіатом Кабінету Міністрів України.

Щорічно студенти кафедри беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності “Менеджмент організації”, яку проводять викладачі кафедри. Переможцями І етапу студентської олімпіади стали:

 • у 2009 р. студенти Дубовіцька Н.І. (І-місце), Ящишин О.О. (ІІ-місце).
 • у 2010 р. студенти Коробій Г.А. (І-місце), Пшоняк О.П. (ІІ-місце).
 • у 2011 р. студенти Довгошия Р. (І-місце), Бойчук М. (ІІ-місце).
 • у 2013 р. студенти Крушельницький Р. (БМм-51) і Твердохліб О. (БМ-41);
 • у 2014 р. студентка Різник Е. (БМм-51);
 • у 2015 р. студентка Тирчик Ю. (БМм-51);
 • у 2017 р. Черниш О. (БМм-51) та Цимбаляк С. (БМ-41). 25-27 квітня 2018 р. ці студенти взяли участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», який відбувався на базі Тернопільського національного економічного університету де посіли відповідно 5-те з 50-ти можливих та 6-те з 61-го можливого місця;
 • у 2018 р. студентка Пельчер М. (БМ-41) (І-місце).

Вони усі рекомендовані для участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

Студенти також приймали участь в олімпіадах з курсів, які викладаються на кафедрі:

 • у 2013 р. “Фінансовий менеджмент” Пономар Н. (БМм-51), Лазечко Х. (БМм-51), Бойчук М. (БМм-51) у Луцькому національному технічному університеті;
 • у 2018 р. «Публічне управління та адміністрування» – студент Галяберда А. (БАм-51) і Кузик Я. (БАм-51) у Київському національний політехнічний університет ім. І. Сікорського;
 • у 2019 р. «Статистика» – студентка Артемович М. (БА-21) у Національній Академії статистики, обліку та аудиту (м. Київ).

За результатами участі студентів (бакалаврів) в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування” у 2018-2019 рр. студентка групи БМ-41 Пельчер Мар’яна за оригінальний та нестандартний розв’язок завдань отримала перемогу у номінації “Інноваційність”.

Наукова діяльність студентів 13
Наукова діяльність студентів 14
Наукова діяльність студентів 15

У 2023 році кращі кваліфікаційні роботи бакалавра та магістра спеціальності «Менеджмент» беруть участь у Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 “Менеджмент”, яку проводять на базі Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку (м. Одеса). Кращими роботами бакалавра екзаменаційною комісією із захисту кваліфікаційних робіт відзначено роботи Бабовал Вікторії, Дубини Тетяни, Мокрівської Зоряни.  Кращими роботами магістра екзаменаційною комісією із захисту кваліфікаційних робіт відзначено роботи Стельмах Дарини, Бубняк Тетяни, Нагачевської Тетяни.  Метою конкурсу є створення умов для залучення та заохочення талановитої молоді займатися науково-дослідною діяльністю, обмін досвідом та кращими практиками щодо написання кваліфікаційних робіт.