Кафедра менеджменту та адміністрування

Галущак Михайло Петрович

Посада: доцент кафедри менеджменту та адміністрування

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ: 

https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/h/haluschak-myhajlo-petrovych/

Посилання на Google Scholar: UXGFuVIAAAAJ&hl

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=aCPewDIAAAAJ

Посилання на Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205523326

ОСВІТА

  1. Львівський політехнічний інститут (1986 р.)

Присудження наукового ступеня:

Кандидат технічних наук, спеціальність 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла», 2000 р. Диплом ДК 008799

Дисертаційне дослідження на тему: «Прогнозування динамічної повзучості алюмінієвого сплаву».

Присудження наукового звання:

Доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері, 2002 рік. Атестат доцента ДЦ №005229

ДОСВІД РОБОТИ

Тернопільський державний, з 2010 р. – національний, технічний університет імені Івана Пулюя, 2001–по даний час

| Доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері, кафедри менеджменту та адміністрування.

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 1996-2001

| Старший викладач кафедри менеджменту і маркетингу, менеджменту у виробничій сфері.

Тернопільський приладобудівний інститут, 1995-1996

| Асистент кафедри менеджменту і маркетингу.

Тернопільський приладобудівний інститут, 1994-1995

Інженер кафедри економіки та організації виробництва

Тернопільський радіозавод «Оріон», 1986–-1994

Інженер-технолог.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

У 2017 році пройшов підвищення кваліфікації на базі СЕ Борднетце Україна (м. Тернопіль)

НАУКОВА РОБОТА

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

публічні закупівлі, електронне урядування, механіка деформівного твердого тіла.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Автор понад 100 публікацій, з них 69 наукових праць (у т.ч. 8 наукових публікацій, які індексуються у наукометричній базі Scopus) та 40 навчально-методичних розробок.

НАУКОВІ ТЕМИ ТА ПРОЄКТИ:

Виконавець низки держбюджетних та кафедральних науково-дослідних тем, зокрема кафедральної теми ВК 61-17 «Дослідження сучасних управлінських технологій у системі публічного управління» (№ ДР 0117U003209).

УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

МОВИ:

українська, російська– вільно;

англійська – зі словником.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Грамоти ТНТУ, Тернопільської міської ради, Тернопільської ОДА та відділу освіти Тернопільської ОДА

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

  • «Організація виробництва»
  • «Прогнозування соціально-економічних процесів»
  • «Управління якістю»
  • «Регіональна економіка»
  • «Електронне урядування»